קבלה של סטודנטים בﬠלי רקע אקדמי קודם וחזרה ללימודים אחרי הפסקה לסטודנטים מהטכניון או מכל מוסד אקדמי אחר

שימו לב! כל המועמדים בעלי רקע אקדמי (פרט למועמדים מהאוניברסיטה העברית) חייבים לעמוד בדרישות מועמדים על סמך סכם

קבלת סטודנטים במצב אקדמי תקין

סטודנטים מהטכניון או מכל מוסד אקדמי מוכר אחר, שמצבם האקדמי תקין, ושהפסיקו את לימודיהם ביוזמתם, יוכלו להגיש בקשה לשוב ללימודים בכל עת שירצו. סטודנטים שלמדו סמסטר אחד או שנים, יוכלו לבחור בין קבלה על סמך ציון סכם, לבין קבלה על סמך רקע אקדמי. הקבלה על סמך רקע אקדמי תהיה בהמלצת הפקולטה המקבלת ובאישור דיקן לימודי הסמכה.

סטודנטים שלמדו לפחות שלושה סמסטרים, יוכלו להתקבל על פי הרקע האקדמי בהמלצת הפקולטה ובאישור דיקן לימודי הסמכה. הפקולטה תמליץ לסטודנטים על תוכנית לימודים להשלמת התואר. היא רשאית להוסיף דרישות ספציפיות כגון: חזרה על מקצועות בהם הציון פחות מ-65, היקף לימודי ההשלמה, ומשך הלימודים.

לסטודנטים השבים ללימודים אחרי הפסקה ממושכת  (מעל 3 שנים) תיקבע תוכנית השלמה נוספת של 25-10 נקודות צבירה. המלצת הפקולטה תובא לאישור דיקן לימודי הסמכה, אשר יחליט בנושא סופית.

קבלת סטודנטים במצב אקדמי לא תקין

סטודנטים שהיו במצב אקדמי לא תקין בעת שהופסקו או הפסיקו לימודיהם בטכניון או בכל מוסד אחר, יוכלו להגיש בקשה לשוב ללימודים לאחר תום שנתיים מיום הפסקת הלימודים.

סטודנטים שהפסיקו את הלימודים ביוזמתם לאחר סמסטר אחד בלבד, יוכלו להגיש בקשה לקצר את תקופת ההפסקה. קיצור תקופה זו תלוי באישורה של הפקולטה. הקבלה של סטודנטים שהופסקו או הפסיקו לימודים לאחר שהשלימו סמסטר אחד בלבד, תהיה על סמך ציון הסכם במסלול אליו הם רוצים להתקבל.

בקשות לשוב ללימודים לסטודנטים שהשלימו שני סמסטרים, מחייבות את אישור דיקן לימודי הסמכה בנוסף לעמידה בציון הסכם.

בקשות לשוב ללימודים לאחר לימודים של שלושה סמסטרים ומעלה, יידונו על סמך רקע אקדמי בפקולטה בה הסטודנטים מבקשים ללמוד. הפקולטה רשאית לדרוש מן הסטודנטים ללמוד קורסים במסגרת חיצונית במהלך שנות ההפסקה ולהגדיר את ההצלחה בקורסים אלו כתנאי נוסף לקבלה. הפקולטה תקבﬠ תוכנית לימודים נדרשת לקבלת התואר. היא רשאית להוסיף דרישות ספציפיות, כגון חזרה ﬠל מקצועות בהם הציון פחות מ-65, היקף לימודי השלמה ומשך הלימודים.

לשבים ללימודים אחרי הפסקה ממושכת (מעל 3 שנים) תיקבע תוכנית השלמה של 25-10 נקודות צבירה. המלצת הפקולטה תובא לאישור דיקן לימודי הסמכה.

מהו מצב אקדמי תקין

מצב אקדמי תקין לסטודנטים מהטכניון

סטודנטים בטכניון ייחשבו במצב אקדמי תקין אם ממוצע הציונים שלהם הוא 65 ומעלה  ואחוז ההצלחות 66%. שאר הדרישות למצב אקדמי תקין מפורטות בקטלוג לימודי הסמכה.

מצב אקדמי תקין לסטודנטים ממוסד אקדמי אחר

רקע אקדמי תקין לסטודנטים ממוסד אקדמי אחר מוגדר כממוצע של 70 לפחות בשני הסמסטרים האחרונים ללימודים | לימודים בהיקף השקול ל- 27 נקודות אקדמיות בטכניון לפחות | זכאות להמשיך לשנת הלימודים הבאה על סמך הקריטריונים של המוסד בו לומדים הסטודנטים.

דרישות הקבלה לטכניון לבעלי רקע אקדמי, המנסים להתקבל לטכניון, מפורטות בקטלוג לימודי הסמכה  תקנה 3.1.6 עמוד 32.