מעבר מסלול על פי רקע אקדמי

דרישות קדם למעבר מסלול על סמך רקע אקדמי

למידע לגבי מעבר לרפואה או למסלול המשולב הנדסה ביו-רפואית ורפואה הקליקו.

מעבר לכל המסלולים (פרט לרפואה, למסלול המשולב הנדסה ביו-רפואית ורפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף)

ניתן להגיש בקשת מעבר מסלול על סמך רקע אקדמי של שנת לימודים מלאה. 

מעבר לארכיטקטורה

ניתן לעבור על סמך רקע אקדמי, רק מאדריכלות נוף. המעבר יהיה על סמך רקע אקדמי של שנה מלאה ונתון לשיקול ועדת הקבלה.

מעבר לאדריכלות נוף  

ניתן לעבור על סמך רקע אקדמי של שנה או יותר מכל תחום. הוא יהיה נתון לשיקול ועדת הקבלה. המועמדים יהיו חייבים בבחינת מיון לארכיטקטורה.

מעבר למדעי המחשב ולהנדסת מערכות מידע

ניתן לעבור אחרי סמסטר אחד, אם בתום הסמסטר הממוצע משוקלל יהיה 80 ומעלה בשלושת הקורסים הבאים: חדו"א 1 מ (או חדו"א 1 ת או אינפי' 1) | אלגברה א (או אלגברה 1 מ) | מבוא למדעי המחשב (234111 או 234114 או 234117).

פרטים נוספים מפורטים באתר הפקולטה למדעי המחשב.

מעבר להנדסת חשמל

ניתן לעבור אחרי סמסטר אחד או שניים בהשלמת לפחות 18 נקודות ולימוד כל מקבץ המקצועות הכולל
חדו"א 1ת | פיזיקה 1מ | אלגברה 1מ. קבלת ציון 82 ומעלה בכל אחד משלושת המקצועות הנ"ל (ללא חזרה),  ממוצע של הסמסטר 80 ומעלה ויחס הצלחות של לפחות 0.9. מקצוע השייך לתוכנית הלימודים בהנדסת חשמל יוכר עם הציון והנקודות שהוא מקנה.

פרטים נוספים מפורטים באתר הפקולטה להנדסת חשמל.

אופן הגשת הבקשה למעבר על סמך רקע אקדמי

סטודנטים בטכניון המבקשים לעבור מסלול על סמך רקע אקדמי, פרט למועמדים לרפואה,  יגישו את הבקשה רק במדור סטודנטים בבניין אולמן, ולא במרכז רישום וקבלה. לפרטים נוספים הקליקו.

מועד הגשת בקשת המעבר במדור סטודנטים

לסמסטר א - במהלך חודש אוגוסט | לסמסטר ב - במהלך חודש פברואר