מעבר מסלול על סמך רקע אקדמי

דרישות קדם למעבר מסלול על סמך רקע אקדמי

ניתן לעבור מסלול לימודים על סמך ממוצע אקדמי וציון פסיכומטרי רב-תחומי. דרישות המעבר שונות ממסלול למסלול.

למידע לגבי מעבר לרפואה או למסלול לתואר כפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה הקליקו

מעבר לכל המסלולים (פרט לרפואה, למסלול לתואר כפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף)

ניתן להגיש בקשת מעבר מסלול על סמך רקע אקדמי של שנת לימודים מלאה.  

מעבר לארכיטקטורה

ניתן לעבור על סמך רקע אקדמי, רק מאדריכלות נוף. המעבר יהיה על סמך רקע אקדמי של שנה מלאה והוא  נתון לשיקול ועדת הקבלה.

מעבר לאדריכלות נוף  

ניתן לעבור על סמך רקע אקדמי של שנה או יותר מכל תחום. הוא יהיה נתון לשיקול ועדת הקבלה. המועמדים יהיו חייבים בבחינת מיון לארכיטקטורה.

מעבר למדעי המחשב 

ניתן לעבור אחרי סמסטר אחד או שניים על סמך הישגים אקדמיים.

 לקריטריוני המעבר הקליקו.

מעבר להנדסת חשמל

ניתן לעבור אחרי סמסטר אחד או שניים על סמך הישגים אקדמיים.

 לקריטריוני המעבר הקליקו.

אופן הגשת הבקשה למעבר על סמך רקע אקדמי

סטודנטים בטכניון המבקשים לעבור מסלול על סמך רקע אקדמי, פרט למועמדים לרפואה,  יגישו את הבקשה רק במדור סטודנטים בבניין אולמן, ולא במרכז רישום וקבלה. לפרטים נוספים הקליקו.

מועד הגשת בקשת המעבר במדור סטודנטים

לסמסטר א - במהלך חודש אוגוסט | לסמסטר ב - במהלך חודש פברואר