Category Archives: Home Page News

המשך ההרשמה המאוחרת

הרשמה מאוחרת

ההרשמה המאוחרת לטכניון לסמסטר זה תימשך עד לתאריך 15.8.2019.

ההרשמה המאוחרת פתוחה לכול המסלולים פרט לרפואה, לתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף.

ההרשמה המאוחרת היא על בסיס מקום פנוי ולא יהיה ניתן לקבל מעונות לסמסטר הראשון.

 

הרשמה מאוחרת לסמסטר א

ההרשמה המאוחרת לטכניון תסתיים בתאריך 31.7.2019

הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי בהתאם למצב הקבלה שיהיה.

ההרשמה הסתיימה לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף, לרפואה ולהנדסה ביו-רפואית ורפואה.

הרשמה לטכניון לסמסטר א תשע"ט

הרשמה לטכניון לסמסטר א תשע"ט (2019)

ההרשמה לאדריכלות נוף, לרפואה ולתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה הסתיימה.

לכול שאר המסלולים ההרשמה תסתיים בתאריך 30.5.2019.

 

 

שינויים בתאריכי ההרשמה לסמסטר א

שינויים בתאריכי הרשמה למסלולים השונים

אדריכלות נוף - ההרשמה תסתיים בתאריך 30.4.2019 (תאריך בחינת הכניסה 23.5.2019)

ארכיטקטורה - הררשמה תסתיים בתאריך 4.4.2019 בשעה 14:00. (תאריך הבחינה 12.4.2019)

רפואה והתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה - ההרשמה תסתיים בתאריך 30.4.2019

שימו לב! למסלולים הללו לא תהיה הרשמה מאוחרת.

הרשמה לכול שאר המסלולים - ההרשמה תסתיים בתאריך 30.4.2019

בחינות כניסה לאדריכלות נוף ולארכיטקטורה

בחינת הכניסה לאדריכלות נוף לשנה"ל תש"ף תערך בתאריך 23.5.2019.

בחינת הכניסה לארכיטקטורה לשנה"ל תש"ף תערך בתאריך 12.4.2019.

ההרשמה לטכניון החלה. 

יש לשים לב למועדי סגירת ההרשמה השונים לאדריכלות נוף וארכיטקטורה.

יש להירשם לטכניון ולאחר קליטת נתוניכם ישלח אליכם זימון לבחינה.

בחינת סיווג במתמטיקה לסמסטר א תש"ף ( אוקטובר 2019)

באופן חריג, השנה יתקיימו  בחינות סיווג במתמטיקה למועמדים, שאין להם מתמטיקה ברמה ובציון הנדרשים. מועמדים שיעברו את אחת מהבחינות, יוכלו להתקבל גם עם 4 יח"ל מתמטיקה.

בחינת סיווג אחת תתקיים בחודש מרץ והשנייה בחודש מאי. תאריכי הבחינות יקבעו בהקדם. מועמדים לרפואה ולתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה יכולים לגשת לבחינה במועד מרץ. מועד מאי לא יהיה תקף לקבלה לרפואה. לתאריכי הבחינות ומידע על הבחינות