ארכיון הקטגוריה: Home Page News

הרשמה לסמסטר ב לשנה"ל תשפ"א ( מרץ 2021)

נפתחה ההרשמה לסמסטר ב לשנה"ל תשפ"א

ההרשמה החלה בתאריך ב-1.11.2020 והיא תסתיים בתאריך 30.1.2021.

הרשמה לשנה"ל תשפ"ב (אוקטובר 2021)

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב תחל בתאריך 16.1.2021.

בדצמבר 2020 נפרסם את תנאי הקבלה המעודכנים לשנה"ל תשפ"ב.

סיום הדיונים לקבלה לסמסטר א

הרישום והקבלה לסמסטר א הסתיימו.

הטכניון אינו קולט יותר ציוני בחינות ממועד ספטמבר: ציון פסיכומטרי, ציון יע"ל וציון אמי"ר.

אין יותר קליטה של ציוני בגרות ממועד קיץ.

 

 

סגירת ההרשמה המאוחרת לסמסטר א

ההרשמה המאוחרת לטכניון לסמסטר א תיסגר בתאריך 30.8.2020. לאחר מכן לא תהיה יותר הרשמה לטכניון. מועמדים המעוניינים שידונו בהם לאחר תאריך זה, כמו משפרי ציוני בגרות בקיץ, יכולים להירשם רק עד סוף חודש אוגוסט. הדיון יהיה על בסיס מקום פנוי. לא  ניתן יהיה לקבל מעונות.

התחלת ההרשמה לסמסטר ב

ההרשמה לסמסטר ב, למסלולים הנפתחים בסמסטר זה, תחל בתאריך 1.11.2020

קליטת ציוני בגרות סופיים ממועד קיץ

כול מקצוע בבגרות מורכב ממספר שאלונים ולכול שאלון משקל אחר בשקלול הסופי. לכן, הטכניון אינו יכול לשקלל תתי-ציונים בבגרות. הטכניון קולט ישירות את הציונים הסופיים בלבד ממשרד החינוך. הציונים הסופיים יגיעו בסביבות ספטמבר. אז יתקיים דיון מחודש במצב המועמדות, בהתאם למצב הקבלה שיהיה אז.ייתכן שלא ישארו מקומות או שהסף יעלה. בשלב זה, לא ניתן יהיה לקבל מעונות.

דיון בראויים לקידום על פי סכם של בגרות ובחינות סיווג

קבוצה מאוד מצומצמת של מועמדים תוכל להתקבל עם ציון סכם הנמוך מעט מסף הקבלה שייקבע. ניתן להידון לקבלה על סמך ציון סכם הוא שקלול של תעודת הבגרות וציון פסיכומטרי, ועל סמך ציון סכם המורכב ממוצע בגרות וציון בחינת הסיווג במתמטיקה, בתנאי שהמועמדים עומדים בכול שאר תנאי הקבלה הנדרשים.

מלגת מצטייני סכם קבלה

מלגת מצטייני סכם תינתן לשתי קבוצות של מתקבלים:

  1. ציון סכם המורכב ממוצע הבגרות וציון פסיכומטרי. הציון הפסיכומטרי חייב להיות 700 ומעלה.
  2. לבעלי ציון סכם המורכב ממוצע הבגרות וציון בחינת הסיווג במתמטיקה. הציון בבחינת הסיווג חייב להיות 75 ומעלה.
  3. המועמדים חייבים לעמוד בכול הדרישות לקבלת המלגה