תוכנית הטכניון למצוינים

תוכנית הטכניון למצוינים היא תוכנית לימודים אקדמית מותאמת אישית למיצוי הסקרנות, היצירתיות והעמקת תחומי הדעת. התוכנית מיועדת לסטודנטים המסוגלים והמעוניינים ללמוד אחרת, על פי תוכנית לימודים ייחודית, המאפשרת העמקה והרחבה במגוון תחומי ידע.

מידע מפורט על מאפייני התוכנית, תוכנית הלימודים, הטבות כלכליות, תנאי הקבלה לתוכנית ועוד, מופיע באתר תוכנית המצוינים.

 

דרישות קבלה נוספות, רק לעתודאים, מפורטות באתר התוכנית.

  • מועמדים שיהיו מעוניינים לשלב את תוכנית המצוינים של רפואה ומסלולי לרפואה, יידרשו להתקבל בנפרד ללימודי רפואה.
  • מועמדים שיהיו מעוניינים לשלב את תוכנית המצוינים עם לימודי ארכיטקטורה או אדריכלות נוף, יידרשו להתקבל בנפרד לארכיטקטורה או לאדריכלות נוף.
  • תישקל קבלה של מועמדים יוצאי דופן, שאין ברשותם ציוני בגרות או ציון פסיכומטרי.

הרשמה לתוכנית

ההרשמה לתוכנית המצוינים היא ישירה ובנפרד מההרשמה לטכניון. היא מתבצעת באתר התוכנית ואינה כרוכה בתשלום.

פנו אלינו077-8875593  | excellen@technion.ac.il  קבלת קהל - בתיאום מראש במייל.
משרדי התוכנית - בניין פישבך, חדר 437, קריית הטכניון, חיפה 3200003  | excellence.technion.ac.il