תשלום מקדמת שכר הלימוד

לאחר הקבלה ללימודים יש לשלם את המקדמה במועד הקבוע בשובר התשלום. ללא התשלום תבוטל הקבלה לטכניון. סטודנטים הלומדים ע"ח מוסדות שונים חייבים לשלוח מכתב התחייבות מהמוסד המממן לכיסוי שכר הלימוד עד מועד התשלום המופיע בשובר המקדמה. כמו-כן, יש למלא את הטפסים: כתב התחייבות לשכר לימוד וכתב הרשאה לחיוב בחשבון בנק. על הטפסים להגיע למחלקת חשבונות סטודנטים בדואר או במייל – בקובץ PDF בלבד (באיכות טובה).

מועמדים שרוצים לשלם את המקדמה בכרטיס אשראי יכולים לעשות זאת באמצעות אתר התשלומים של מחלקת חשבונות סטודנטים.
מועמדים שלא שילמו בזמן את המקדמה, מתבקשים לפנות למרכז רישום וקבלה, לצורך קבלת אישור לתשלום.

ניתן לשלם את שובר המקדמה באמצעות הפיקדון לחיילים משוחררים. המעוניינים להשתמש בכספי הפיקדון לתשלום יתרת שכר לימוד בטכניון, מתבקשים להתקשר אל מחלקת חשבונות סטודנטים לקבלת שובר מיוחד לתשלום (במידה והפיקדון כבר הועבר ממשרד הביטחון לזכותכם בבנק).

סטודנטים החייבים שכר לימוד משנים קודמות לא יוכלו להירשם לטכניון או להרכיב מערכת לימודים עד שיפרעו את חובם. אם בכל זאת יירשמו סטודנטים כאלה לטכניון, יהיה הטכניון רשאי להפסיק את לימודיהם.

ביטול הקבלה והחזרת מקדמת שכר הלימוד

מכתב קליטה ראשוני

מכתב זה כולל את הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי, ממוצע הבגרות ואת ציון הסכם (אם יש) כפי שהם נקלטו על-ידי הטכניון. בהודעה זו יופיע גם מספר תיק. זהו מספר תיק אישי שבעזרתו ניתן לבדוק את מצב המועמדות או בכל בירור אישי אחר באזור האישי - מצב המועמדות.  

מכתב הקליטה יישלח לכל הנרשמים בדוא"ל. לאחר מכן יישלח גם מכתב בדואר. אם כעבור שבועיים מיום ההרשמה לא יתקבל מכתב הקליטה, יש לפנות למרכז רישום וקבלה.

כל שינוי ועדכון לאחר קבלת מכתב הקליטה הראשוני, כמו למשל: שיפור ציוני בגרות סופיים, שיפור ציון פסיכומטרי, ציון בחינת מיון לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף, ציון יע"ל וציון בחינת מו"ר, יופיעו רק באינטרנט, ולא תישלח הודעה כתובה בדואר.

הודעת קבלה

מועמדים שיתקבלו, יקבלו הודעה על הקבלה בדוא"ל ובמקביל תשלח הודעת קבלה כתובה בדואר. כל הודעה אחרת, באמצעות האתר או דוא"ל אינה בגדר הודעת קבלה.

להודעת הקבלה תצורף גם דרישה לתשלום מקדמה על חשבון שכר הלימוד ומידע על בחינות הסיווג. רק תשלום המקדמה במועד הנקוב מבטיח את הקבלה. ניתן לשלם את המקדמה גם באתר מחלקת חשבונות סטודנטים.

הקבלה לטכניון תקפה רק לסמסטר שאליו הייתה ההרשמה. אין העברת רישום מסמסטר לסמסטר, ואין שמירת קבלה לסמסטר מאוחר יותר.

מועמדים שקיבלו הודעת קבלה ולא התחלו ללמוד, קבלתם תבוטל. מי שירצו שוב להגיש מועמדותם, יצטרכו להירשם מחדש ולשלם דמי הרשמה.

פנו אלינו

מחלקת חשבונות סטודנטים, בניין אולמן, חדר 414
קבלת קהל בימים א-ה, בשעות 13:00-11:00| schar_limud@dp.technion.ac.il 
04-8295555, 077-8875555  | admin.technion.ac.il/slimud