פטור מבחינות הסיווג בפיזיקה ובכימיה לבעלי תעודת בגרות מחו"ל

פטור מבחינות הסיווג בפיזיקה, ינתן רק למי שנבחן במקצוע הרלוונטי ברמה גבוהה.
פטור מבחינת הסיווג בכימיה אפשר לקבל גם על סמך בחינת בגרות בכימיה ברמה נמוכה.
מועמדים בעלי תעודת בגרות שאינה מוכרת על ידי הטכניון יכולים לבקש פטור מבחינות הסיווג. יש לשלוח למדור מועמדים והערכה את תוכנית הלימודים המפורטת במקצוע ממנו הם מבקשים פטור. 

פטורים מבחינות הסיווג לבעלי בגרות זרה
סוג הבחינה סיווג בפיזיקה סיווג בכימיה
פטור משני החלקים אם נבחן בפיזיקהפטור מחלק אחד
APפיזיקה C - *שלושה חלקיםפטור ממכניקה: פיזיקה C מכניקה
פטור מחשמל: פיזיקה C חשמל ומגנטיות
ציון 4 ומעלה
BAC (בגרות צרפתית)
מתכונת ישנה
ציון 10 ומעלהציון 15 ומעלה
0SSD (בגרות קנדית)70 ומעלהציון 70 ומעלה
GCSE (בגרות בריטית)רמה גבוהה - B או 7 ומעלהציון B או 7 ומעלה
IEB (בגרות מדרום אפריקה)
ציון 5 ומעלהציון 5 ומעלה
בגרות אוסטרליתציון A ומעלהציון A ומעלה
IB (בגרות בינלאומית)
5 ומעלה ציון 5 ומעלה

*Physics C: Electricity, Magnetism and Mechanics