סיוע לסטודנטים

הטכניון מודע לכך שהלימודים בו מאתגרים ומשתדל להקל, היכן שאפשר, על הסטודנטים שלו. גישה זו הביאה לכך שבסקרים המשווים בין האוניברסיטאות שעורכת המועצה להשכלה גבוהה, הטכניון מדורג באופן עקבי במקום הראשון במגוון רחב של קטגוריות וביניהן:

דאגה לרווחת הסטודנטים, טיפול בבקשות מיוחדות, שירותי מזכירות ומנהלה, שביעות רצון כללית מהשירותים לסטודנטים, רמת המתקנים: כיתות, מעבדות, שרותי ספרייה ומחשוב.