סיוע לסטודנטים

הטכניון מודע לכך שהלימודים בו מאתגרים ומשתדל להקל, היכן שאפשר, על הסטודנטים שלו. גישה זו הביאה לכך שבסקרים המשווים בין האוניברסיטאות שעורכת המועצה להשכלה גבוהה, הטכניון מדורג באופן עקבי במקום הראשון במגוון רחב של קטגוריות וביניהן: דאגה לרווחת הסטודנטים | טיפול בבקשות מיוחדות | שירותי מזכירות ומנהלה | שביעות רצון כללית מהשירותים לסטודנטים | רמת המתקנים: כיתות, מעבדות, שרותי ספרייה ומחשוב.

סיוע באמצעות דיקן הסטודנטים

בלשכת דיקן הסטודנטים מטפלים בבעיות אישיות של הסטודנטים תוך שמירת קשר הדוק עם היחידות האקדמיות והמנהליות של הטכניון ועם אגודת הסטודנטים.

היחידות הפועלות בלשכת דיקן הסטודנטים

היחידה לסיוע דואגת לרווחתם הכלכלית של הסטודנטים ומעניקה סיוע כלכלי במגוון ערוצים: מלגות סיוע, הלוואות, הטבות לסטודנטים משרתי מילואים והתאמות הורות|04-8292535/8 | aid.web.technion.ac.il

 היחידה לקידום סטודנטים העוסקת במתן ייעוץ פרטני הקשור לארגון למידה והקניית שיטות לימוד יעילות לסטודנטים הנתקלים בקשיים לימודיים | 04-8294110 | kidum.web.technion.ac.il 

היחידה להכוון קריירה ו- IAESTE המסייעת ביצירת קשרי עבודה לסטודנטים לפני סיום לימודיהם ומטפלת בחילופי סטודנטים ותיקים, להכשרה בחו"ל | 04-8292536 | career.web.technion.ac.il 

השירות הפסיכולוגי העוסק במתן ייעוץ פסיכולוגי ופסיכותרפיה לסטודנטים הזקוקים לכך | 04-8292908/9 | Psyche.web.technion.ac.il 

היחידה לתרבות וחברה המפעילה מועדונים, מרכז צילום, מרכז מוסיקה, מארגנת מסיבות, הרצאות, מפגשים, חוגים ומופעים מוסיקליים | 04-8293032 | culture.web.technion.ac.il 

מומלץ לעקוב אחר מידע המתפרסם באתר האינטרנט dean.web.technion.ac.il
ובדף הפייסבוק  -
לשכת דיקן הסטודנטים טכניון