התאמה למועמדות ומועמדים ששרתו במילואים או בסדיר תקופה ממושכת במהלך 2024

ערוץ קבלה על סמך בגרות וידע במתמטיקה

הטכניון מציע תכנית לקבלת מועמדים ומועמדות לשנה"ל תשפ"ה על בסיס בגרות וידע במתמטיקה. האפיק פתוח למרבית המסלולים והוא מותאם גם למועמדות ומועמדים שהושפעו מהלחימה המתמשכת, כגון משרתי מילואים, משרתים בשירות סדיר ובקבע ששחרורם נדחה, ומפונים מקווי העימות.

רבים מאלו ששרתו זמן רב במילואים או לוחמים ששרות הסדיר או הקבוע שלהם הוארך בעקבות המלחמה אינם פנויים להתכונן למבחן הפסיכומטרי ואף להבחן בו. יחד עם זאת, לימודים במסלולים של הנדסה ומדעים דורשים ידע מבוסס במתמטיקה ויכולות למידה גבוהות. לפיכך, הטכניון מציע אפיק קבלה שהוא שילוב בין הכנה ללימודים ובין בחינת ידע. האפיק מציע למועמדות ולמועמדים קורס הכנה במתמטיקה ובחינת ידע במתמטיקה (בחינת סיווג) אשר מהווה חלופה לבחינה הפסיכומטרית.

קורסי ההכנה יתקיימו במהלך הקיץ במספר מחזורים ובמשך כל קורס יתקיימו כ-8 מפגשים פנים אל פנים ומפגשים נוספים מקוונים. בנוסף, קיים קורס מתוקשב הפתוח לשימוש חופשי ובאמצעותו ניתן ללמוד באופן עצמאי. בחינת הידע במתמטיקה תתקיים בסוף כל מחזור ותוצאותיה ישמשו יחד עם נתוני הבגרות לשם קבלה לטכניון.

במסלולי הלימוד הפתוחים באפיק זה ישמרו מקומות לתשפ"ה למשרתי מילואים, למפונים מקו העימות ולמשרתי סדיר וקבע ששחרורם נדחה עקב הלחימה.

דרישות סף לכל המועמדים לערוץ קבלה זה:

  • ציון 104 לפחות באנגלית במבחן אמיר"ם או בפרק האנגלית בפסיכומטרי
  • ציון 113 לפחות בבחינת ידע בעברית למי שנדרש
  • דרישות סף מתעודת הבגרות: זכאות לתעודת בגרות, הכוללת: 5 יח' מתמטיקה, 4 יח' אנגלית, 5 יח' מקצוע מדעי/טכנולוגי נוסף בציון 80 לפחות. לחישוב ממוצע בגרות אפשר להעזר במחשבון הסכם באתר.

התאמות למשרתים במילואים, למשרתים בסדיר (חובה, קבע) ששחרורם נדחה ולמפונים מקו העימות

  • מועמדים עם סכם הנמוך בעד 2 נקודות מסף הקבלה – יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים לכל המסלולים המופיעים כאן.
  • מועמדים ללא פסיכומטרי או שהפער בסכם גבוה מ-2 נק' – יוכלו לגשת לבחינת סיווג במתמטיקה (כל הבחינות תקפות, ציון הבחינות ממועד אוגוסט יישמרו גם לסמסטר אביב תשפ"ה).

ציון הסיווג במתמטיקה תקף לכל המסלולים מלבד מסלולי רפואה, ארכיטקטורה ואדריכלות נוף, ומתמטיקה.

זכאות למקום שמור בקבלה על סמך בגרות ובחינת ידע במתמטיקה ולהגשת בקשות לוועדת חריגים

א. שירות מילואים מצטבר של 21 ימים לפחות החל מתאריך 01.01.2024. (מתוכם לפחות 14 ימים רצופים).

ב. משרתים בסדיר ובקבע שהיו אמורים להשתחרר עד 1.4.2024 אם שחרורם נדחה בעקבות המלחמה.

ג. מפונים מקו העימות – בכפוף להגשת ת.ז+ספח או אישור תושבות.

מועמדים שלא שייכים לקבוצות אלו יוכלו להגיש מועמדות למסלולים בהם קיים אפיק זה בשגרה, אך ללא שמירת מקומות מיוחדת. למעוניינים, אנו מציעים למהר ולהירשם לבחינת הסיווג שתתקיים ב-20.6.2024. קבלת מועמדים מתאימים שלא משלוש הקבוצות שתוארו לעיל תיעשה על מקום פנוי (וכמובן התאמה).

פירוט הפקולטות המשתתפות באפיקי קבלה מיוחדים

פירוט הפקולטות המשתתפות באפיקי קבלה ללא פסיכומטרי עקב מלחמת חרבות ברזל. פורסם ב-26.3.2024
פקולטהקבלה על סמך ציוני בגרות ובחינת סיווג במתמטיקהקבלה על סמך תעודת בגרות מצוינת
הנדסה כימיתכןכן
הנדסת חומריםכןלא
חינוךכןכן
ביולוגיהכןכן
כימיהכןכן
הנדסה אזרחיתכןלא
מדעי הנתונים וההחלטותכןלא
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזוןכןכן
הנדסת מכונותכןלא
הנדסה ביורפואיתכןלא
פיזיקהכןכן
הנדסת אוירונאוטיקה וחללכןכן
מדעי המחשבכן*לא
הנדסת חשמלכן*לא
מתמטיקהלאכן
ארכיטקטורהלא רלוונטי**לא רלוונטי
רפואהלא רלוונטי***לא רלוונטי

* למסלולי הפקולטות מדעי המחשב והנדסת חשמל ומחשבים – הקבלה תוגבל למועמדים מקבוצות א-ג ותיעשה בכפוף לאישור ועדת חריגים. לפרטים נוספים נא לשלוח את הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים בטופס המיועד לכך.

** למסלולי ארכיטקטורה ואדריכלות נוף – מועמדים/ות שנבצר מהם/ן להיבחן בפסיכומטרי יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים על בסיס ציוני הבגרות והציון בבחינת המיון לארכיטקטורה ואדריכלות נוף הנדרשים בטופס המיועד לכך. בחינת המיון הינה חובה לכלל המועמדים למסלולים אלו. יש לשים לב לזמני הרישום.

*** למסלולי רפואה – הקבלה על סמך סכם או רקע אקדמי בלבד. בקשות מיוחדות וחריגות יש להגיש לוועדת חריגים עד לתאריך 15.4.24 בטופס המיועד לכך.

 

מועדי בחינות הידע (בחינות סיווג) במתמטיקה:

  • 28.3.24
  • 20.6.24
  • 22.8.24

 

מועדי הגשת בקשות לוועדת חריגים

קבלה לסמסטר חורף תשפ"ה אוקטובר 2024 (לא כולל מסלולי רפואה)

הגשת בקשות בין התאריכים 1.5.24 ועד ל 1.8.24.

קבלת תשובות עד ל 31.8.24

מועמדים לרפואה בלבד

הגשת בקשות בין 11.2.24 ועד 15.4.24.

קבלת תשובות לגבי זימון לבחינת מו"ר יתקבלו עד 5.6.24.