התאמות למועמדות ומועמדים ששרתו במילואים או בסדיר תקופה ממושכת במהלך 2024