קבלה על סמך ציון סכם למסלולי רפואה לשנה"ל תשפ"ה (אוקטובר 2024)

כל המידע העוסק במסלול הרפואה בהמשך מתייחס לשלושת המסלולים:

     1. המסלול לרפואה
     2. המסלול לתואר כפול רפואה והנדסה ביו-רפואית
     3. המסלול לתואר כפול רפואה ומדעי המחשב