קבלה על-סמך רקע אקדמי ממוסד אחר לכל המסלולים

*הדרישות המפורטות בעמוד זה אינן רלוונטיות למסלולי הרפואה. דרישות הקבלה על סמך רקע אקדמי למסלולי הרפואה.

בעלי רקע אקדמי שלמדו 2 סמסטרים או פחות ושמצבם האקדמי במוסד שבו הם למדו הוא תקין, יכולים לבקש להתקבל באפיק המבוסס על ציון סכם. בעלי רקע אקדמי שלמדו או לומדים 3 סמסטרים או יותר, לא יוכלו להתקבל על סמך ציון הסכם בלבד.

למועמדים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה או ביחידה ללימודי חוץ והמשך בטכניון יש אפיקי קבלה ייעודיים, שאינם קשורים לדף זה.