ידע בעברית

  • מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית או בנוסח משולב או SAT או ACT, יהיו חייבים גם בבחינת ידע בעברית (יע"ל).
  • נדרש ציון של 113 לפחות בבחינת ידע בעברית (יע''ל/יעלנט) של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
  • הרשמה לבחינה ומועדי הבחינה מפורסמים באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הציון מועבר ישירות מהמרכז הארצי לטכניון, ואין צורך לצרף אותו בעת ההרשמה.
  • מועמדים שהציון שלהם יהיה מתחת לציון 113 בבחינת יע''ל/יעלנט, לא יוכלו להתקבל ללימודים. 
  • השנה, בגלל הקורונה, ניתן לגשת לבחינה הפסיכומטרית במועד יולי, לרוב המסלולים. הטכניון ישמור מקומות במעונות לנבחנים במועד זה. 
  • יש להמתין 35 יום לפחות בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט (ולהיפך).
  • לא ניתן להתקבל לרפואה, לתארים הכפולים עם רפואה, למדעי המחשב, למדעי המחשב עם מתמטיקה ולמדעי המחשב עם פיזיקה על סמך בחינות ממועד יולי. 
  • לא תהיה קבלה לטכניון, לסמסטר א, על סמך ציון יע"ל/יעלנט, אמי"ר/אמירם  ממועד סתיו (ספטמבר).

הכנה לבחינת יע"ל

קורס הכנה לבחינת יע"ל במכינה בטכניון

שימו לב! בקרוב יפתח קורס הכנה לבחינה. היכנסו למידע והרשמה.

המכינה מקיימת קורסי הכנה לבחינת יע"ל מספר פעמים בשנה. הקורסים יפתחו במקביל למועדי המבחנים של המרכז הארצי לבחינות.

קורס הכנה לעולים חדשים דרך מנהל הסטודנטים

חדש!
קורסי הכנה לבחינת יע"ל במימון המנהל לסטודנטים עולים - משרד העליה והקליטה.

הסיווג לרמות בעברית בטכניון

תוצאת בחינת יע"ל/יעלנט משמשת גם לקביעת רמות הלימוד בעברית בטכניון. 

הסיווג לרמות בעברית בטכניון
הציוןהרמה
150-121פטור
120-113עברית 3 (למתקדמים)
112 ומטהלא ניתן להתקבל לטכניון
פנו אלינו

מרכזת לימודי העברית - רחל פלטיאלי | המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות | hupalti@technion.ac.il | 04-8293817