ידע בעברית

  • מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית או בנוסח משולב או SAT או ACT, יהיו חייבים גם בבחינת ידע בעברית (יע"ל).
  • כדי להתקבל ללימודים נדרש ציון של 113 לפחות בבחינת ידע בעברית (יע''ל/יעלנט) של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
    מועמדים שהציון שלהם יהיה מתחת לציון 113 בבחינת יע''ל/יעלנט, לא יוכלו להתקבל ללימודים. מועמדים אשר קיבלו בבחינת יע"ל/יעלנט ציון בתחום שבין 113 ל-120 חייבים ללמוד את הקורס "עברית 3" בשנת הלימודים הראשונה.
  • מועמדים שיבחנו במועד יולי יוכלו להתקבל על בסיס מקום פנוי בלבד!
  • הניגשים לבחינה הפסיכומטרית ו/או לבחינת יע"ל/יעלנט במועד יולי, לא יוכלו לקבל מעונות!
  • יש להמתין 35 יום לפחות בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט (ולהיפך). 

לא תהיה קבלה לטכניון, לסמסטר א, על סמך ציון יע"ל/יעלנט ממועד ספטמבר!


קורס הכנה לבחינת יע"ל

שימו לב! בקרוב יפתח קורס הכנה לבחינה. היכנסו למידע והרשמה.

המכינה מקיימת קורסי הכנה לבחינת יע"ל מספר פעמים בשנה. הקורסים יפתחו במקביל למועדי המבחנים של המרכז הארצי לבחינות.

הסיווג לרמות בעברית בטכניון

תוצאת בחינת יע"ל/יעלנט משמשת גם לקביעת רמות הלימוד בעברית בטכניון. 

הסיווג לרמות בעברית בטכניון
הציוןהרמה
150-121פטור
120-113עברית 3 (למתקדמים)
112 ומטהלא ניתן להתקבל לטכניון
פנו אלינו

מרכזת לימודי העברית - רחל פלטיאלי | המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות | hupalti@technion.ac.il | 04-8293817