רשימת מסלולי הלימודים

נציגי המסלולים
המסלולשם היועץ/תכתובת מיילטלפון (04)
אדריכלות נוףטליה מג'ארarcstud@technion.ac.il8294049/4006
ארכיטקטורהטליה מג'ארarcstud@technion.ac.il8294006
ביוכימיה מולקולריתביולוגיה -
מרים קראוז

miriamk@technion.ac.il

8294213
כימיה -
פרופ' נעם אדיר

nadir@technion.ac.il

8292141/3725
ביולוגיהמרים קראוזmiriamk@technion.ac.il8294213
הנדסת אווירונוטיקה וחללפרופ"ח משה אידן
דפנה הרשקו
moshe.idan@technion.ac.il
ae.ugsec@technion.ac.il
8294964
8292758
הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקהאווירונוטיקה וחלל -
פרופ' אבשלום מנלה
פיזיקה - פרופ' יריב כפרי
פרופ' וינסנט דז'אק

amanela@technion.ac.il
kafri@physics.technion.ac.il

dvince@physics.technion.ac.il

8292237/4279
8293546

077-887-1458
הנדסה אזרחיתיעל לוינסקי
יהודית איש-לב
yaelly@technion.ac.il
judith@technion.ac.il

8292399
8292201
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזוןפרופ"ח אסתר מירון הולץ
Bfe.ug.ac@technion.ac.il
8293349/5608
שרון קורן קדמי bfe.ug.ad@technion.ac.il8295608
הנדסה ביוכימיתפרופ' חבצלת ביאנקו-פלד
גלית לוין
bianco@technion.ac.il

galitl@technion.ac.il
8293588

8292848
הנדסה ביו-רפואיתפרופ"ח נתנאל קורין
אסיה אשכנזי-יליסייבה
korin@bm.technion.ac.il
office@bm.technion.ac.il
077-8875678
04-8294116
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקההנדסה ביו-רפואית -
פרופ"ח נתנאל קורין
אסיה אשכנזי-יליסייבה

yoavsh@technion.ac.il
office@bm.technion.ac.il

077-8875678
04-8294116
פיזיקה -
פרופ' יריב כפרי
פרופ' וינסנט דז'אק
אתי ממן

kafri@physics.technion.ac.il
dvince@physics.technion.ac.il
eti@physics.technion.ac.il

8293546
077-887-1458
8295585
הנדסת הסביבהקרן קובלרkovlerk@technion.ac.il8292623
הנדסה כימיתפרופ' חבצלת ביאנקו-פלד
גלית לוין
bianco@technion.ac.il

galitl@technion.ac.il
8293588

8292848
הנדסת חומרים, הנדסת חומרים וביולוגיה, הנדסת חומרים וכימיה, הנדסת חומרים ופיזיקה פרופ"ח מיטל טורוקר-כספרי
אושרית סנדר
maytalc@tx.technion.ac.il

oshrits@technion.ac.il
0778874298

8294593
הנדסת חשמלדנית כהןdanitc@ef.technion.ac.il
8294778
הנדסת חשמל ופיזיקהד"ר אריאל אפשטייןepsteina@ee.technion.ac.il8293285
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציהפרופ"ח גלעד אבן צור
עליזה בלסברג
eventzur@technion.ac.il
aliza@technion.ac.il
8295855
8292361
הנדסת מכונות פרופ"ח יולי סטרוסבצקי
רֹתם שפירא
רביד ישראל
staryuli@technion.ac.il

mehasma@technion.ac.il
ravidi@technion.ac.il
0778871916

8292064
8292064
הנדסת מערכות מידעלחצו לאנשי קשר
הנדסת נתונים ומידעד"ר גילה מולכוgila@technion.ac.il
8292444
הנדסת תעשייה וניהוללחצו לאנשי קשר
חינוך למדע וטכנולוגיהפרופ"ח מירי ברק
תמר מלר
bmiriam@technion.ac.il
ed.ug.ad@ed.technion.ac.il
8293883
8292169
כימיה פרופ' מרק גנדלמ
דינה דורון
chmark@technion.ac.il
dinad@technion.ac.il
8295951
8293725
מדעי המחשב דורית אסא, אורטל אמסלם ויעל סערugoffice@cs.technion.ac.il8294344/4316/2206
מדעי המחשב ומתמטיקהמדעי המחשב -
דורית אסא, אורטל אמסלם ויעל סער

ugoffice@cs.technion.ac.il

8294344/4316/2206
מתמטיקה -
פרופ"ח חן מאירי
רחל טובול

chenm@technion.ac.il
mathstd@technion.ac.il

8294279
מדעי המחשב ופיזיקהמדעי המחשב -
דורית אסא, אורטל אמסלם ויעל סער

ugoffice@cs.technion.ac.il

8294344/4316/2206
פיזיקה -
פרופ' יריב כפרי
פרופ' וינסנט דז'אק
אתי ממן

kafri@physics.technion.ac.il
dvince@physics.technion.ac.il
eti@physics.technion.ac.il

8295936
077-887-1458
8295585
מתמטיקהפרופ"ח חן מאירי
רחל טובול
chenm@technion.ac.il
mathstd@technion.ac.il
8294279
8294279
מתמטיקה עם מדעי המחשבפרופ"ח חן מאירי
רחל טובול
chenm@technion.ac.il
mathstd@technion.ac.il
8294279
8294279
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועיםפרופ"ח חן מאירי
רחל טובול
chenm@technion.ac.il
mathstd@technion.ac.il
8294279
8294279
מתמטיקה -פיזיקהפיזיקה -
פרופ' יריב כפרי
פרופ' וינסנט דז'אק
אתי ממן

kafri@physics.technion.ac.il
dvince@physics.technion.ac.il
eti@physics.technion.ac.il

8295936
077-887-1458
8295585
מתמטיקה -
פרופ"ח חן מאירי
רחל טובול
chenm@technion.ac.il
mathstd@technion.ac.il

8294279
8294279
פיזיקהפרופ' יריב כפרי
פרופ' וינסנט דז'אק
אתי ממן
kafri@physics.technion.ac.il
dvince@physics.technion.ac.il
eti@physics.technion.ac.il
8295936
077-887-1458
8295585
רפואהמיכל קרן
דר' דני איתן
kabalamd@technion.ac.il
danny.eytan@technion.ac.il
077-8871166
רפואה והנדסה ביו-רפואית (תואר כפול)רפואה -
מיכל קרן
דר' דני איתן

kabalamd@technion.ac.il
danny.eytan@technion.ac.il

077-8871166
הנדסה ביו-רפואית -
פרופ”ח אמיר לנדסברג
אסיה אשכנזי-יליסייבה

amir@bm.technion.ac.il
office@bm.technion.ac.il

8294143
8294123
רפואה והנדסת חומרים (תואר כפול)רפואה -
מיכל קרן
דר' דני איתן

kabalamd@technion.ac.il
danny.eytan@technion.ac.il

077-8871166
הנדסת חומרים -
אושרית סנדר

oshrits@technion.ac.il

8294593
רפואה ומדעי המחשב (תואר כפול)רפואה -
מיכל קרן
דר' דני איתן

kabalamd@technion.ac.il
danny.eytan@technion.ac.il

077-8871166
מדעי המחשב-
פרופ' ערן יהב

yahave@technion.ac.il

8294318
המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות (ידע בעברית וידע באנגלית)אילנה הראל
רוחמה בן ענת
ilanah1@technion.ac.il
ruchamab@technion.ac.il
8293438
8293932