הדרישות מתעודות בגרות מחו"ל

ייעוץ לבעלי תעודת בגרות מחו"ל

בעלי תעודת בגרות מחו"ל יכולים לפנות לבירור תנאי קבלה לגב' עירית מיכאלי .
לצורך מתן תשובה מלאה, מומלץ לצרף למייל צילום של תעודת הבגרות מחו"ל, רקע אקדמי - אם יש, ציון פסיכומטרי ומספר טלפון, לצורך בירורים נוספים.

תעודות בגרות מחו"ל שאינן מוכרות ע"י הטכניון

*פרט למסלולי הרפואה, ארכיטקטורה ואדריכלות נוף.

תעודת בגרות מחו"ל, שאינה אחת מתעודות הבגרות המוכרות על ידי הטכניון, אשר כוללת ציונים במתמטיקה ובאנגלית ברמה הגבוהה ביותר הניתנת במדינת האם ממנה באו וכן שתי בחינות לפחות במקצוע מדעי נוסףתיבדק באופן פרטני.