חדשות ועידכונים

המשך הרשמה מאוחרת לסמסטר א > למידע נוסף 

שני מועדים לבחינת הכניסה בארכיטקטורה > למידע נוסף 

 לכל העידכונים  > לכל החדשות > 

Foreign Candidates

Technion International offers students from countries around the world an opportunity to join Technion academic programs in science and technology taught entirely in English.

for more information:int.technion.ac.il