חדשות ועידכונים

שימו לב! לא תתקיים קבלת קהל עד לתאריך 31.1.2022. לקבלת ייעוץ אישי ניתן לפנות בדוא"ל ובטלפון. > למידע נוסף 

הרשמה לטכניון לסמסטר ב תשפ"ב (מרץ 2022) ולסמסטר א תשפ"ג (אוקטובר 2022) > למידע נוסף 

 לכל העידכונים  > לכל החדשות > 

Foreign Candidates

General information for potential students in other languages

>English
>Arabic
>Greek

International School