קבלה על-סמך תעודת בגרות ובחינת סיווג במתמטיקה לסמסטר ב תשפ"ג

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות על-סמך ממוצע תעודת בגרות וציון סיווג במתמטיקה

ידע באנגלית

ידע בעברית

על המועמדים להשלים את דרישות העברית והאנגלית במועד אביב (אפריל) לכל המאוחר עבור קבלה לסמסטר ב.

הדרישות מתעודת הבגרות

על תעודת הבגרות לכלול 5 יח"ל מתמטיקה, 4 יח"ל (לפחות) אנגלית, ומקצוע מדעי/טכנולוגי נוסף בהיקף 5 יח"ל, שלושתם בציון 80 ומעלה.

רשימת המקצועות המדעיים/טכנולוגים המוכרים לקבלה באפיק זה:

פיזיקה | כימיה | ביולוגיה | מדעי המחשב | בקרת מכונות |אלקטרוניקה |אלקטרוניקה ומחשבים | מדעי ההנדסה | ביוטכנולוגיה | מערכות ביוטכנולוגיה | יישומי ביוטכנולוגיה

דרך הקבלה על-סמך בחינת סיווג במתמטיקה במקום ציון פסיכומטרי

על המועמדים המעוניינים להידון באפיק קבלה זה להירשם לבחינת הסיווג במתמטיקה של הטכניון. ציון בחינת הסיווג במתמטיקה ישוקלל עם ממוצע ציוני הבגרות לחישוב הסכם.

ציון בחינת הסיווג במתמטיקה יהיה תקף רק לסמסטר שאליו נרשמתם. ניתן לגשת לבחינת הסיווג במתמטיקה כמה פעמים במועדים הרלוונטים לקבלה לאותו הסמסטר. הטכניון יתחשב בציון הגבוה ביותר מבין הבחינות התקפות לאותו הסמסטר.

הבחינות יתקיימו בכיתות הטכניון ולא באופן מקוון. אם לא ניתן יהיה לקיים את הבחינות באופן פרונטלי - האפיק יבוטל.

מסלולים המקבלים על-סמך תעודת בגרות ובחינת סיווג במתמטיקה לסמסטר ב תשפ"ג (מרץ 2023)

מסלולי הלימודים
חינוך למדע וטכנולוגיה
    

קורסי הכנה לבחינת הסיווג במתמטיקה

לרשות המועמדים קורסי הכנה למבחנים. למידע מלא על המבחנים, בחינות משנים קודמות ותרגילים לתרגול עצמי.

חישוב הסכם עם ממוצע תעודת בגרות וציוני בחינת הסיווג במתמטיקה

ממוצע הבגרות המיטבי יחושב על פי הנהוג בטכניון. ניתן להיעזר במחשבון הסכם לחישוב הממוצע. ציוני בחינות הסיווג יחליפו את ציון הבחינה הפסיכומטרית בחישוב הסכם.

בוגרי מכינת הטכניון

בוגרי מכינת הטכניון יוכלו להתקבל על-סמך ציוני המכינה וציון בחינת הסיווג במתמטיקה, לפי התנאים הקבועים בעמוד זה: ציון 80 לפחות במתמטיקה, פיזיקה ואנגלית בלימודים במכינה. לא ניתן לחשב במחשבון ציון סכם על-סמך ממוצע מכינה וציון בחינת סיווג במתמטיקה. על תלמידי מכינת הטכניון לחשב את ציון הסכם שלהם ידנית על פי הנוסחה המופיעה בהמשך.

נוסחת הקבלה

ניתן לחשב ציון סכם עם ציוני בגרות וציון בבחינת סיווג במתמטיקה במחשבון הסכם 

נוסחת הקבלה במסלול זה מבוססת על ממוצע מיטבי של ציוני הבגרות וציון בחינת הסיווג במתמטיקה.

הציון בבחינת הסיווג במתמטיקה יומר לציון על סולם הציון הפסיכומטרי, והוא ייכנס לנוסחת חישוב הסכם במקום הציון הפסיכומטרי. 

נוסחת ההמרה של הציון בבחינת הסיווג במתמטיקה

(הציון בבחינת הסיווג מתמטיקה * 2.434 + 526.915) = הציון המומר לפסיכומטרי

התוצאה תעוגל למספר השלם הקרוב

נוסחת חישוב הסכם

19 - ממוצע בגרות מיטבי *0.5 + ציון המומר לפסיכומטרי* 0.075 = ציון הסכם

בחינות סיווג בפיזיקה ו/או בכימיה

ניתן להתקבל לטכניון ללא רקע בפיזיקה ו/או בכימיה. לא ניתן ללמוד את הקורסים בפיזיקה ובכימיה בטכניון ללא עמידה בהצלחה בבחינות הסיווג. לכן, סטודנטים שהתקבלו ללא רקע מתאים בפיזיקה ובכימיה מתבקשים לעבור בחינות סיווג בפיזיקה ובכימיהמומלץ לעבור את הבחינות לפני תחילת הלימודים. במקום בחינת סיווג ניתן לגשת לבגרות באותו המקצוע ולקבל את הציון הנדרש.