קבלה על-סמך תעודת בגרות ובחינת סיווג במתמטיקה

אפיק קבלה זה מתבסס על ציוני בגרות ובחינת הסיווג במתמטיקה.

הציון בבחינת הסיווג במתמטיקה מומר לציון על סולם הציון הפסיכומטרי, והוא נכנס לנוסחת חישוב הסכם במקום הציון הפסיכומטרי.

לצורך השתתפות באפיק זה יש לוודא כי עומדים בדרישות הסף, להירשם לאחד מקורסי ההכנה לבחינה ולהירשם לבחינה עצמה. אין חובה להירשם לקורס ההכנה ניתן להירשם רק לבחינה בלבד.

שימו לב!

  • מועמדים בעלי רקע אקדמי רלוונטי לטכניון אינם יכולים להתקבל על סמך אפיק קבלה זה.
  • ההמרה לציון על סולם הפסיכומטרי תתבצע עבור מי שקיבלו בבחינת הסיווג ציון 55 ומעלה בלבד. מועמדים שקיבלו ציון נמוך מ-55 לא יוכלו להשתתף באפיק זה.