קבלה על-סמך תעודת בגרות ובחינת סיווג במתמטיקה

שימו לב!
מועמדים בעלי רקע אקדמי רלוונטי לטכניון אינם יכולים להתקבל על סמך אפיק קבלה זה.

אפיק קבלה זה מתבסס על ציוני בגרות ובחינת הסיווג במתמטיקה.

הציון בבחינת הסיווג במתמטיקה מומר לציון על סולם הציון הפסיכומטרי, והוא נכנס לנוסחת חישוב הסכם במקום הציון הפסיכומטרי.

*ההמרה לציון על סולם הפסיכומטרי תתבצע עבור מי שקיבלו בבחינת הסיווג ציון 55 ומעלה בלבד. מועמדים שקיבלו ציון נמוך מ-55 לא יוכלו להשתתף באפיק זה.