קבלה על סמך תעודת בגרות ובחינת סיווג במתמטיקה לסמסטר ב (מרץ 2022)

שימו לב!

אפיק קבלה זה אינו רלוונטי למועמדים בעלי רקע אקדמי של סמסטר אחד או יותר.

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות על סמך ממוצע תעודת בגרות וציון סיווג במתמטיקה

ידע באנגלית

ידע בעברית

על המועמדים להשלים את דרישות העברית והאנגלית במועד אביב (אפריל) לכל המאוחר עבור קבלה לסמסטר ב.

 הדרישות מתעודת בגרות

על תעודת הבגרות  לכלול 5 יח"ל מתמטיקה, 4 יח"ל (לפחות) אנגלית, ומקצוע מדעי נוסף בהיקף 5 יח"ל, שלושתם בציון 80 ומעלה.

קבלה על סמך בחינת סיווג במתמטיקה במקום ציון פסיכומטרי

על המועמדים המעוניינים להידון באפיק קבלה זה להירשם לבחינת הסיווג במתמטיקה של הטכניון. ציון בחינת הסיווג במתמטיקה ישוקלל עם ממוצע ציוני הבגרות לחישוב הסכם. ציון בחינת הסיווג במתמטיקה יהיה תקף לאותה תקופת רישום בלבד. הבחינות יתקיימו בכיתות הטכניון ולא באופן מקוון. אם לא ניתן יהיה לקיים את הבחינות באופן פרונטלי - האפיק יבוטל.

מסלולי הלימודים המקבלים על סמך ציוני בגרות ובחינת סיווג במתמטיקה

מסלולי הלימודים
חינוך למדע וטכנולוגיה
מתמטיקה, מתמטיקה עם מדעי המחשב ומתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים

קורסי הכנה לבחינת הסיווג במתמטיקה

לרשות המועמדים קורסי הכנה למבחנים. למידע מלא על המבחנים, בחינות משנים קודמות ותרגילים לתרגול עצמי.

ממוצע בגרות

ממוצע הבגרות המיטבי יחושב על פי הנהוג בטכניון. ניתן להיעזר במחשבון הסכם לחישוב הממוצע. ציוני בחינות הסיווג יחליפו את ציון הבחינה הפסיכומטרית בחישוב הסכם. פרטים לגבי שיטת חישוב הסכם והמרת ציון הסיווג לצורך חישוב הסכם מופיעים באתר מדור מועמדים והערכה.

בוגרי מכינת הטכניון

בוגרי מכינת הטכניון יוכלו להתקבל על סמך ציוני המכינה וציון בחינת הסיווג במתמטיקה, לפי התנאים הקבועים בעמוד זה: ציון 80 לפחות במתמטיקה, פיזיקה ואנגלית בלימודים במכינה. לא ניתן לחשב במחשבון ציון סכם על סמך ממוצע מכינה וציון בחינת סיווג במתמטיקה. על תלמידי מכינת הטכניון לחשב את ציון הסכם שלהם ידנית על פי הנוסחה המופיעה בהמשך.

נוסחת הקבלה

ניתן לחשב ציון סכם עם ציוני בגרות וציון בבחינת סיווג במתמטיקה במחשבון הסכם 

נוסחת הקבלה במסלול זה מבוססת על ממוצע מיטבי של ציוני הבגרות וציון מבחן הסיווג במתמטיקה.

הציון בבחינת הסיווג במתמטיקה יומר לציון על סולם הציון הפסיכומטרי, והוא יכנס לנוסחת חישוב הסכם במקום הציון הפסיכומטרי. 

נוסחת ההמרה של הציון בבחינת הסיווג במתמטיקה

(ציון סיווג מתמטיקה*526.915+2.434) = הציון במתמטיקה

התוצאה תעוגל למספר השלם הקרוב

נוסחת חישוב הסכם

19 - ממוצע בגרות מיטבי*0.5 + ציון מתמטיקה*0.075 = ציון הסכם

שימו לב!

מועמדים על סמך ממוצע בגרות ובחינת הסיווג במתמטיקה חייבים גם בבחינת הסיווג בפיזיקה, אם אין להם פטור מבחינת הסיווג בפיזיקה, כמו כול שאר המועמדים. רשימת הפטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה