קבלה על סמך ציוני בגרות ובחינות סיווג

דרישות קבלה בסיסיות

 • אפיק קבלה זה יתבסס על ציוני בגרות ובחינות הסיווג של הטכניון במתמטיקה ובפיזיקה.
 • באפיק קבלה זה יכולים להגיש מועמדות רק בעלי תעודת בגרות הכוללת חמש יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה וחמש יח"ל באנגלית.
 • מועמדים באפיק זה חייבים להיבחן בבחינות הסיווג במתמטיקה ובפיזיקה גם אם הם פטורים על סמך ציוני הבגרות במקצועות אלה או פטורים מהבחינות למסלולים אחרים.
 • אפיק קבלה זה אינו רלוונטי למועמדים בעלי רקע אקדמי של סמסטר אחד או יותר.
 • הבחינות יתקיימו  בכפוף להנחיית הרשויות.

תאריכי בחינות הסיווג במתמטיקה ובפיזיקה

קורסי הכנה לבחינות הסיווג

לרשות המועמדים קורסי הכנה למבחנים.

אתרים למידע מלא על המבחנים, בחינות משנים קודמות ותרגילים לתרגול עצמי.

ממוצע בגרות

ממוצע הבגרות המיטבי יחושב על פי הנהוג בטכניון. ניתן להעזר במחשבון הסכם לחישוב הממוצע. ציוני בחינות הסיווג יחליפו את ציון הבחינה הפסיכומטרית בחישוב הסכם. פרטים לגבי שיטת חישוב הסכם והמרת ציון הסיווג לצורך חישוב הסכם מופיעים באתר המרכז לרישום וקבלה.

בוגרי מכינת הטכניון

בוגרי מכינת הטכניון יוכלו להתקבל על סמך ציוני המכינה וציון בחינת הסיווג במתמטיקה, לפי התנאים הקבועים בעמוד זה. בוגרים אלו, שסיימו את המכינה עם ציון 70 לפחות בפיזיקה, פטורים מבחינות הסיווג בפיזיקה לשם אפיק זה.

דרישות נוספות

ידע באנגלית - לפי נהלי הטכניון, מועמדים לטכניון חייבים בציון 104 לפחות בפרק האנגלית במבחן בפסיכומטרי או במבחן אמי"ר.

ידע בעברית - מועמדים שלמדו בבית ספר תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית חייבים במבחן יע"ל, בציון 113 לפחות.

על המועמדים להשלים את דרישות העברית והאנגלית  במועד ספטמבר 2020 לכל המאוחר.

מסלולי הקבלה על סמך ציוני בגרות ובחינות הסיווג 

 • ביולוגיה
 • הנדסה אזרחית
 • הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
 • הנדסה ביו-רפואית
 • הנדסה כימית
 • הנדסה ביוכימית
 • הנדסה סביבתית
 • הנדסת אווירונוטיקה וחלל
 • הנדסת חשמל
 • הנדסת חשמל ופיזיקה
 • הנדסת מיפוי וגיאואינפורמציה
 • הנדסת מכונות
 • הנדסת מערכות מידע - במסלול זה אין דרישה לעבור בחינת סיווג בפיזיקה לצורך קבלה.
 • הנדסת נתונים ומידע - במסלול זה אין דרישה לעבור בחינת סיווג בפיזיקה לצורך קבלה.
 • הנדסת תעשיה וניהול - במסלול זה אין דרישה לעבור בחינת סיווג בפיזיקה לצורך קבלה.
 • חינוך למדע וטכנולוגיה
 • כימיה
 • מדע והנדסה של חומרים, כולל המסלולים המשולבים עם ביולוגיה או כימיה או פיזיקה
 • מתמטיקה, מתמטיקה עם מדעי המחשב ומתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים
 • מתמטיקה-פיזיקה
 • פיזיקה

נוסחת הקבלה

שימו לב!

ניתן לחשב ציון סכם עם ציוני בגרות וציון בבחינת סיווג במתמטיקה במחשבון הסכם

נוסחת הקבלה במסלול זה מבוססת על ממוצע מיטבי של ציוני הבגרות,  ציון מבחן הסיווג במתמטיקה, ודרישה לציון עובר בשני חלקי בחינת הסיווג בפיזיקה (מכניקה וחשמל).

הציון בבחינת הסיווג במתמטיקה יומר לציון על סולם הציון הפסיכומטרי, והוא יכנס לנוסחת חישוב הסכם במקום הציון הפסיכומטרי.

נוסחת ההמרה של הציון בבחינת הסיווג במתמטיקה

(ציון סיווג מתמטיקה*526.915+2.434) = הציון במתמטיקה

התוצאה תעוגל למספר השלם הקרוב

נוסחת חישוב הסכם

19 - ממוצע בגרות מיטבי*0.5 + ציון מתמטיקה*0.075 = ציון הסכם