הדרישות מתעודת הבגרות

הדרישות מתעודת בגרות ישראלית

  • תעודת בגרות מלאה, על-פי דרישות משרד החינוך.
  • התעודה כוללת לפחות ארבע יח"ל באנגלית וארבע יחידות במתמטיקה.
  • בהגשת מועמדות לכל מסלולי הלימודים, למעט המסלולים המצוינים מטה - תעודה המקיימת את אחד משני התנאים הבאים:
    1. התעודה כוללת 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה. אם הציון נמוך מ-70 על המועמד לעבור בחינת סיווג במתמטיקה ולקבל בה ציון 70 ומעלה. בחינת הסיווג במתמטיקה היא בחינה פנימית של הטכניון. מועמדים המעוניינים לגשת לבחינת הסיווג, מתבקשים להירשם לבחינה באתר לימודי הסמכה.
    2. התעודה כוללת 4 יח"ל מתמטיקה, ובתנאי שהמועמד עבר בחינת סיווג במתמטיקה וקיבל בה ציון 70 ומעלה.

מומלץ מאד למי שאין 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה או רק 4 יח"ל לגשת לבחינת בגרות במתמטיקה במועד חורף.

לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף - ניתן להגיש מועמדות גם עם תעודת בגרות הכוללת לפחות 4 יח"ל במתמטיקה בציון 70 ומעלה, ללא צורך בבחינת סיווג במתמטיקה, או ציון 65 ומעלה ב-5 יח"ל מתמטיקה ולפחות 4 יח"ל אנגלית.

למסלולים ביולוגיה, כימיה, דו-חוגי בביולוגיה וכימיה - בעלי תעודת בגרות עם 4 יח"ל מתמטיקה בציון 80 ומעלה לא יידרשו בבחינת סיווג במתמטיקה. בעלי בגרות הכוללת מתמטיקה 5 יח"ל בציון נמוך מ-70 או 4 יח"ל בציון נמוך מ-80 יידרשו בבחינת סיווג במתמטיקה.