מהן תעודות בגרות הקבילות לדיון מהארץ ומחו"ל

מהי תעודת בגרות ישראלית הקבילה לדיון לקבלה

 • תעודת בגרות מלאה, על-פי דרישות משרד החינוך.
 • התעודה כוללת לפחות ארבע יח"ל באנגלית.
 • בהגשת מועמדות לכל תוכניות הלימודים, למעט ארכיטקטורה ואדריכלות נוף - תעודה המקיימת את אחד משני התנאים הבאים:
 1. התעודה כוללת 5 יח"ל מתמטיקה  בציון 70 ומעלה. אם הציון נמוך מ-70 על המועמד לעבור בחינת סיווג במתמטיקה ולקבל בה ציון 70 ומעלה. בחינת הסיווג במתמטיקה היא בחינה פנימית של הטכניון. מועמדים המעוניינים לגשת לבחינת הסיווג, מתבקשים להירשם לבחינה באתר לימודי הסמכה.
 2. התעודה כוללת 4 יח"ל מתמטיקה, ובתנאי שהמועמד עבר בחינת סיווג במתמטיקה וקיבל בה ציון 70 ומעלה .
 • בהגשת מועמדות לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף - תעודת בגרות הכוללת לפחות 4 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה, ללא צורך לעמוד בבחינת סיווג במתמטיקה.

בחינת הסיווג במתמטיקה

תאריכי בחינות הסיווג במתמטיקה

31.3.2020

30.6.2020

מועמדים לרפואה ולשלושת התארים הכפולים עם רפואה, יכולים לגשת  לבחינה רק במועד אביב ( אפריל).  

פטורים מבחינת הסיווג במתמטיקה

 • סטודנטים שלמדו קורס חדו"א וקיבלו ציון 65 ומעלה, במסגרת אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון.

מידע נוסף על בחינת הסיווג במתמטיקה

קורסי הכנה ורענון לבחינת הסיווג

חדש! - קורס הכנה במתמטיקה מתוקשב - כולל הרצאות וידאו קצרות (קליפים), תרגול אינטראקטיבי, פורום לשאלות מתמטיות - פתוח לשימוש חופשי ללא עלות לסטודנטים שהתקבלו ללימודים בטכניון.

 תנאי הקבלה לבעלי תעודות בגרות מחו"ל

מהן תעודות הקבילות לדיון לקבלה לטכניון, לכול המסלולים, פרט לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה

 • תעודת בגרות קבילה מחו"ל לצורך קבלה לטכניון היא תעודה אחת מחמישה סוגי תעודות הבגרות הבאות (במתכונת המאושרת ע"י הטכניון): OSSD ,GCSE, IB, BAC 
 • תעודת בגרות יוונית ובחינות  AP .

לתעודות אלו מחושב ממוצע על פי נהלי הטכניון, והוא שווה ערך לממוצע בגרות ישראלית בחישוב הסכם, יחד עם ציון פסיכומטרי. למידע נוסף: בעברית, באנגלית.

בעלי תעודות  אלה עשויים להיות פטורים מבחינות הסיווג  בפיזיקה ובכימיה.

 • בעלי תעודות אלה  המוכרות על-ידי הטכניון אשר לא יעמדו בדרישות הטכניון, יצטרכו ללמוד במכינת הטכניון.

דרישות הקבלה מבעלי תעודות בגרות  מחו"ל שאינן מוכרות ע"י הטכניון, לכול המסלולים פרט לרפואה, לתארים הכפולים עם רפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

 •  תעודת בגרות מחו"ל, שאינה אחת מתעודות הבגרות המוכרות על ידי הטכניון , אשר כוללת ציונים במתמטיקה ובאנגלית ברמה הגבוהה ביותר הניתנת במדינת האם ממנה באו  וכן בחינה אחת לפחות במקצוע מדעי נוסף, תיבדק באופן פרטני.
 • חלק מהמועמדים שיוכלו להתקבל, יצטרכו להיבחן בבחינת סיווג בפיזיקה ו/או בכימיה. ההישגים בתעודת הבגרות והציון הפסיכומטרי יהוו בסיס לדיון בקבלה לטכניון.
 • מועמדים שאינם עונים על המופרט בסעיף זה נדרשים ללמוד במכינת הטכניון.

על סמך מכלול הנתונים הללו יחליט דיקן לימודי הסמכה על קבלה או דחייה של המועמדים.

תנאי הקבלה למועמדים לארכיטקטורה או לאדריכלות נוף

ייעוץ לבעלי תעודת בגרות או רקע אקדמי מחו"ל

בעלי תעודת בגרות או רקע אקדמי מחו"ל יכולים לפנות לבירור תנאי קבלה למרכז רישום וקבלה | 04-8292529 

לצורך מתן תשובה מלאה, מומלץ לצרף לדוא"ל צילום של תעודת הבגרות, רקע אקדמי וציון פסיכומטרי.