תעודות בגרות הקבילות לדיון מהארץ

מהי תעודת בגרות ישראלית הקבילה לדיון לקבלה

  • תעודת בגרות מלאה, על-פי דרישות משרד החינוך.
  • התעודה כוללת לפחות ארבע יח"ל באנגלית.
  • בהגשת מועמדות לכל תוכניות הלימודים, למעט ארכיטקטורה ואדריכלות נוף - תעודה המקיימת את אחד משני התנאים הבאים:
  1. התעודה כוללת 5 יח"ל מתמטיקה  בציון 70 ומעלה. אם הציון נמוך מ-70 על המועמד לעבור בחינת סיווג במתמטיקה ולקבל בה ציון 70 ומעלה. בחינת הסיווג במתמטיקה היא בחינה פנימית של הטכניון. מועמדים המעוניינים לגשת לבחינת הסיווג, מתבקשים להירשם לבחינה באתר לימודי הסמכה.
  2. התעודה כוללת 4 יח"ל מתמטיקה, ובתנאי שהמועמד עבר בחינת סיווג במתמטיקה וקיבל בה ציון 70 ומעלה .
  • בהגשת מועמדות לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף - תעודת בגרות הכוללת לפחות 4 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה, ללא צורך לעמוד בבחינת סיווג במתמטיקה.

בחינת הסיווג במתמטיקה

שימו לב!

לאפיק קבלה על סמך ציוני בגרות ובחינות סיווג במתמטיקה ובפיזיקה, יכולים להגיש מועמדות רק מועמדים בעלי חמש יח"ל במתמטיקה בבגרות בציון 70 ומעלה וחמש יח"ל אנגלית.