הדרישות מבעלי תעודות בגרות מהארץ ומחו"ל

דרישות הקבלה מבעלי תעודת בגרות ישראלית לסמסטר ב תש"ף ולשנה"ל תשפ"א

 לצורך דיון לקבלה לטכניון, על כול המועמדים (פרט למועמדים לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף) להיות בעלי תעודת בגרות הכוללת מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל, בציון 70 ומעלה. לא נוכל לדון בקבלה של מועמדים שלא יעמדו בתנאי זה.

מועמדים, שאין  להם בבגרות מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל, ובציון 70 ומעלה, יכולים לנסות לגשת ל בחינת בגרות במתמטיקה. מועמדים לסמסטר א תשפ"א, אשר יגשו לבחינת הבגרות במועד קיץ ידונו בהתאם למצב הקבלה שיהיה אז. ייתכן שלא ישארו מקומות או שהסף יעלה. לא יהיה ניתן לקבל מעונות.

בחינת הסיווג במתמטיקה  תתקיים בחודש מרץ ובחודש מאימועמדים לרפואה ולתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה יכולים לגשת רק לבחינה במועד מרץ. מועד מאי לא יהיה תקף לקבלה לרפואה. תאריכי הבחינות ומידע על הבחינות.

דרישות הקבלה מבעלי תעודת בגרות מחו"ל לכול המסלולים פרט לרפואה ולתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה

דרישות קבלה כלליות

בחינה פסיכומטרית או בחינת SAT, או בחינת ACT

ידע באנגלית

ידע בעברית

דרישות הקבלה מבעלי תעודות בגרות  מחו"ל המוכרות ע"י הטכניון

  • תעודת בגרות קבילה מחו"ל לצורך קבלה לטכניון היא תעודה אחת מחמישה סוגי תעודות הבגרות הבאות (במתכונת המאושרת ע"י הטכניון): OSSD ,GCSE, IB, BAC  ותעודת בגרות יוונית. לתעודות אלו מחושב ממוצע על פי נהלי הטכניון, והוא שווה ערך לממוצע בגרות ישראלית בחישוב סכם. למידע נוסף: בעברית, באנגלית.
  • בחינות AP - קבילות כתחליף לתעודת בגרות לטכניון, אם הן עומדות בדרישות הטכניון. לפרטים מלאים על בגרויות מחו"ל באנגלית, בעברית.
  • בעלי בגרויות מחו''ל המוכרות על-ידי הטכניון עשויים להיות פטורים מבחינות הסיווג במתמטיקה, פיזיקה וכימיה.

דרישות הקבלה מבעלי תעודות בגרות  מחו"ל שאינן מוכרות ע"י הטכניון לכול המסלולים פרט לרפואה, לתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

מועמדים בעלי בגרות זרה,  שאינה אחת מהבגרויות המוכרות על ידי הטכניון , אשר נבחנו במתמטיקה ובאנגלית ברמה הגבוהה ביותר הניתנת במדינת האם ממנה באו  וכן בחינה אחת לפחות במקצוע מדעי נוסף, יוכלו להיבחן בבחינות הסיווג בטכניון במתמטיקה ובפיזיקה או בחינות הבגרות הישראלית במתמטיקה ובפיזיקה בהיקף של 5 יח"ל. הישגיהם בבחינות הסיווג יהוו בסיס לדיון בקבלתם לטכניון, יחד עם הציון הפסיכומטרי.

על סמך מכלול הנתונים הללו יחליט דיקן לימודי הסמכה על קבלה או דחייה של המועמדים.

הכללים הללו אינם חלים על מועמדים לרפואה ולתואר הכפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה. מועמדים המתעניינים בתארים הללו בטכניון מתבקשים לפנות  לבירור תנאי הקבלה למרכז רישום וקבלה | 04-8293306 | 04-8292529

תנאי הקבלה למועמדים לארכיטקטורה או אדריכלות נוף

ייעוץ לבעלי תעודת בגרות או רקע אקדמי מחו"ל

בעלי תעודת בגרות או רקע אקדמי מחו"ל יכולים לפנות לבירור תנאי קבלה למרכז רישום וקבלה | 04-8292529  

המען למשלוח תעודות

על בעלי תעודת בגרות או רקע אקדמי מחו"ל או בעלי שיפורי ציוני בגרות ישראלית שלא נקלטו בטכניון, לשלוח את התעודות כנדרש בדואר רשום אל: מרכז רישום וקבלה, הטכניון, חיפה 3200003