תעודות בגרות הקבילות לדיון לקבלה לטכניון

 
תעודות בגרות הקבילות לדיון לקבלה בטכניון
תעודת בגרות ישראלית
תעודות בגרות מחו"ל הקבילות לדיון
תעודת בגרות מחו"ל שלא מוכרות לדיון קבלה

הדרישות מתעודת בגרות ישראלית

  • תעודת בגרות מלאה, על-פי דרישות משרד החינוך.
  • התעודה כוללת לפחות ארבע יח"ל באנגלית.
  • בהגשת מועמדות לכל מסלולי הלימודים, למעט ארכיטקטורה ואדריכלות נוף - תעודה המקיימת את אחד משני התנאים הבאים:
    1. התעודה כוללת 5 יח"ל מתמטיקה  בציון 70 ומעלה. אם הציון נמוך מ-70 על המועמד לעבור בחינת סיווג במתמטיקה ולקבל בה ציון 70 ומעלה. בחינת הסיווג במתמטיקה היא בחינה פנימית של הטכניון. מועמדים המעוניינים לגשת לבחינת הסיווג, מתבקשים להירשם לבחינה באתר לימודי הסמכה.
    2. התעודה כוללת 4 יח"ל מתמטיקה, ובתנאי שהמועמד עבר בחינת סיווג במתמטיקה וקיבל בה ציון 70 ומעלה.
    3. מומלץ מאד למי שאין 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה או רק 4 יח"ל לגשת לבחינת בגרות במתמטיקה במועד חורף.

לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף - ניתן להגיש מועמדות גם עם תעודת בגרות הכוללת לפחות 4 יח"ל במתמטיקה בציון 70 ומעלה, ללא צורך בבחינת סיווג במתמטיקה, או ציון 65 ומעלה ב-5 יח"ל מתמטיקה ולפחות 4 יח"ל אנגלית.

בחינת הסיווג במתמטיקה

תעודות בגרות מחו"ל הקבילות לדיון, פרט לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה

תעודת בגרות קבילה מחו"ל לצורך דיון לקבלה לטכניון היא תעודה אחת מתעודות הבגרות הבאות (במתכונת המאושרת ע"י הטכניון): OSSD ,GCSE, IB, BAC ובחינות  AP.

לתעודות אלו מחושב ממוצע על פי נהלי הטכניון, והוא שווה ערך לממוצע בגרות ישראלית בחישוב הסכם, יחד עם ציון פסיכומטרי. למידע נוסף: בעבריתבאנגלית.

בעלי תעודות אלה המוכרות על-ידי הטכניון אשר לא יעמדו בדרישות הטכניון, יתבקשו ללמוד במכינת הטכניון.

בעלי תעודות  אלה עשויים להיות פטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה ובכימיה.

תעודות בגרות  מחו"ל שאינן מוכרות ע"י הטכניון, פרט לרפואה, לתארים הכפולים עם רפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

תעודת בגרות מחו"ל, שאינה אחת מתעודות הבגרות המוכרות על ידי הטכניון , אשר כוללת ציונים במתמטיקה ובאנגלית ברמה הגבוהה ביותר הניתנת במדינת האם ממנה באו  וכן שתי  בחינות לפחות במקצוע מדעי נוסףתיבדק באופן פרטני.

ההישגים בתעודת הבגרות והציון הפסיכומטרי יהוו בסיס לדיון בקבלה לטכניון.

מועמדים שאינם עונים על המופרט בסעיף זה מתבקשים ללמוד במכינת הטכניון.

על סמך מכלול הנתונים הללו יחליט דיקן לימודי הסמכה על קבלה או דחייה של המועמדים.

חלק מהמועמדים שיוכלו להתקבל, יהיו אולי פטורים מבחינת סיווג בפיזיקה ו/או בכימיה.

תנאי הקבלה למועמדים לארכיטקטורה או לאדריכלות נוף

ייעוץ לבעלי תעודת בגרות או רקע אקדמי מחו"ל

בעלי תעודת בגרות או רקע אקדמי מחו"ל יכולים לפנות לבירור תנאי קבלה למרכז רישום וקבלה | 04-8292529 

לצורך מתן תשובה מלאה, מומלץ לצרף למייל צילום של תעודת הבגרות, רקע אקדמי - אם יש, ציון פסיכומטרי ומספר טלפון, לצורך בירורים נוספים.