קבלה ומעבר על סמך רקע אקדמי לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה לשנה"ל תשפ"ב (אוקטובר 2021)

 • שימו לב!
 • כל המידע בהמשך מתייחס לארבעת המסלולים:
  1. המסלול לרפואה
  2. המסלול לתואר כפול  רפואה והנדסה ביו-רפואית
  3. המסלול לתואר כפול רפואה ומדעי המחשב
  4. המסלול לתואר כפול רפואה והנדסת חומרים

דרישות קבלה כלליות

 • ציון פסיכומטרי :הבחינה הפסיכומטרית האחרונה התקפה להרשמה היא במועד מרץ\אפריל. 
 • ידע באנגלית להגשת מועמדות לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה נדרש ציון של  120 ומעלה בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי''ר, או 600 בבחינת SAT, או 26 בבחינת ACT. המועמדים חייבים לקבל את הציון הזה עד מועד אביב (חודש אפריל) לכול המאוחר. מועמדים אשר לא ישיגו את ציון המינימום כפי שצוין לעיל לא יזומנו לבחינת מו"ר, גם אם הם עומדים בשאר דרישות הקבלה. 
 • ידע בעברית: על מועמדים החייבים בבחינת יע''ל לגשת לבחינה במועד אביב (אפריל), לכל המאוחר. 

מידע כללי

 • הקבלה היא לשנה א בלבד ( למעט בוגרי שנה ב בחלק מהמסלולים הכפולים כמפורט להלן).
 • הקבלה של מועמדים בעלי רקע אקדמי היא על בסיס מקום פנוי. מספר המקומות מצומצם ביותר.
 • על  מועמדים בעלי רקע אקדמי להגיש גיליון ציונים רשמי וחתום המפרט את נושאי הלימוד והציונים שהשיגו בכל מקצוע במסגרת הלימודים.
 • מועמדים מתאימים יוזמנו לבחינת מו"ר (מיון לרפואה). בכול שנה ייקבע ציון מו"ר מינימלי לדיון במועמדים על-סמך רקע אקדמי מלא. בשנה שעברה הציון היה 200. הוא משתנה משנה לשנה.
 • המועמדים ידורגו ע"י ועדה מיוחדת על סמך מכלול הנתונים שיהיו מונחים בפנייה, כולל הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי, ממוצע אקדמי, תעודת בגרות (לבעלי רקע חלקי) ומבחני מו״ר או מרק"ם.
 • המועד האחרון למסירת נתונים על רקע אקדמי 08.04.2021.
 • בכול מקרה, המועד האחרון לגשת לבחינה הפסיכומטרית למועמדים לשנה"ל תשפ"ב (אוקטובר 2021) הוא מועד אביב (מרץ/אפריל). לא ייקלטו ציונים ממועדים מאוחרים יותר.
 • למתקבלים על בסיס רקע אקדמי לא יינתן פטור מקורסי התנסות קלינית ("שלישי קליני-להיות רופא") בשנים הפרה-קליניות (א-ג).
 • קבלת פטור מקורסים היא בהתאם להנחיות הפקולטה, ובכול מקרה אינה מאפשרת האצת מעבר בין שנות לימוד.
 • מעבר להנחיות טכניון כלליות הנוגעות לרקע אקדמי חלקי ומלא, תיבחן המועמדות לרפואה, על סמך רקע אקדמי,  כמפורט להלן.

מסמכים הדרושים להרשמה

לאחר ההרשמה לטכניון יש לשלוח מסמכים שונים.

מועמדים בעלי רקע אקדמי חלקי

סטודנטים לתואר ראשון מהטכניון ומועמדים מאוניברסיטאות מוכרות בארץ ובחו"ל, בפקולטות להנדסה, למדעים, לרוקחות או לרפואת שיניים, יוכלו להגיש מועמדותם לשנה א ברפואה, לאחר שלושת הסמסטרים הראשונים ללימודיהם (למעט בוגרי שנה ב בחלק מהמסלולים הכפולים כמפורט להלן). מוסד מוכר הוא מוסד המופיע באתר World Higher Education Database . תוכלו לבדוק בעצמכם אם המוסד בו אתם לומדים אכן מוכר לצורך דיון לקבלה לטכניון.

דרישות הסף להגשת מועמדות על בסיס רקע אקדמי חלקי

 • ציון פסיכומטרי - 700 ומעלה
 • ציון סכם - 91 ומעלה
 • ממוצע ציונים בקורסים לתואר ראשון - 85 ומעלה

שימו לב!

 • רק המועמדים בעלי שקלול הנתונים הגבוה ביותר, יוזמנו לבחינת מו"ר.
 • לאחר בחינת מו"ר, ידורגו המועמדים על-פי ציון מו"ר ומכלול הנתונים הנ"ל.
 • בכול שנה ייקבע ציון מו"ר מינימלי לדיון במועמדים על-סמך רקע אקדמי חלקי. בשנה הקודמת הציון היה 200.
 • לא תתאפשר קבלה של תלמידים עם הערת משמעת בתיק האישי.

מועמדים בעלי רקע אקדמי מלא

בוגרי תואר ראשון מהטכניון, מאוניברסיטאות מוכרות אחרות מהארץ ומחו"ל, וכן סטודנטים בשנה האחרונה להשלמת התואר הראשון בהנדסה, במדעים, ברוקחות או ברפואת שיניים, יוכלו להגיש מועמדותם אך ורק לשנה א ברפואה.

מוסד מוכר הוא מוסד המופיע באתר World Higher Education Database  תוכלו לבדוק בעצמכם אם המוסד בו אתם לומדים אכן מוכר לצורך דיון לקבלה לטכניון.

דרישות הסף להגשת מועמדות על בסיס רקע אקדמי מלא

 • ציון פסיכומטרי - 700 ומעלה
 • ממוצע ציוני תואר ראשון - 85 ומעלה (למועמדים המצויים בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון יחושב הממוצע ללא ציוני הסמסטר האחרון להשלמת התואר).

שימו לב!

 • רק המועמדים בעלי שקלול הנתונים הגבוה ביותר, יוזמנו לבחינת מו"ר.
 • לאחר בחינת מו"ר, ידורגו המועמדים  על פי ציון מו"ר ומכלול נתוניהם.
 • בכול שנה ייקבע ציון מו"ר מינימלי לדיון במועמדים על-סמך רקע אקדמי מלא. בשנה הקודמת הציון היה 200.
 • לא תתאפשר קבלה של תלמידים עם הערת משמעת בתיק האישי.
 • המתקבלים יידרשו להמציא אישור סיום התואר הראשון טרם תחילת לימודי הרפואה.
 • מועמדים מחו"ל יגישו מסמך רשמי, חתום ע"י המוסד המנפיק, ובו דירוג מיקומם ביחס לשאר התלמידים אשר למדו עימם באותו מסלול ובאותן שנים.
 • מועמדים בעלי רקע אקדמי מלא כמפורט, לא יוכלו להגיש מועמדות ע"ס ציון סכם.

מועמדים מבתי-ספר לרפואה בארץ (במסלול השש-שנתי)

 • מועמדים מבתי-ספר לרפואה בארץ במסלול השש-שנתי, אשר השלימו שנה אחת או יותר של לימודים, ומצבם האקדמי תקין, יוכלו להגיש מועמדותם ללימודים בפקולטה לרפואה בטכניון על בסיס מקום פנוי. השלב בתוכנית הלימודים אליו יתקבלו, יקבע ע"י ועדת הקבלה.
 • המועמדים פטורים מהגשת ציון בחינה פסיכומטרית.
 • המיון יהיה על סמך ההישגים האקדמיים ובהתאם לנסיבות האישיות של המועמדים.
 • על המועמדים להמציא אישורים המוכיחים כי הם עומדים בכל תנאי הקבלה לשלב אליו הם רוצים להתקבל בטכניון בהתאם לדרישות ועדת הקבלה, וכן כי הם יכולים להתקבל לשלב כזה בבית-הספר בו למדו רפואה עד הגשת הבקשה.
 • המועמדים מתבקשים להגיש מסמך קורות חיים הכתוב בנוסח חופשי ומכתב אישי המפרט את הסיבות לבקשת המעבר.
 • מועמדים מצטיינים יוכלו להגיש מועמדותם לתוכנית MD/PhD.
 • הקבלה היא על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר).
 • לא תתאפשר קבלה של תלמידים עם הערת משמעת בתיק אישי.
 • לא ניתן להגיש בקשה לפטורים מהשנים הקליניות.

מועמדים בוגרי כירורגיה פה ולסת

 • מועמדים בוגרי כירורגיה פה ולסת בארץ יוכלו להגיש מועמדותם ללימודים בפקולטה לרפואה בטכניון על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר). השלב בתוכנית הלימודים אליו יתקבלו יקבע ע"י ועדת הקבלה.
 • המועמדים פטורים מהגשת ציון בחינה פסיכומטרית.
 • דרישות הסף להגשת מועמדות: ציון ממוצע של 85 ומעלה בתואר מבית-ספר לרפואת שיניים, רישיון רפואי ממשרד הבריאות המעיד כי הם מומחים בכירורגיה פה ולסת וריאיון קבלה.
 • הגשת מועמדות תתאפשר לאחר שנתיים של עבודה בבית-חולים.
 • המועמדים מתבקשים להגיש מסמך קורות חיים הכתוב בנוסח חופשי ומכתב אישי המפרט מה הם עשו עד היום, במה ביצעו התמחות, מדוע מעוניינים להשלים לתואר MD וכד'.
 • המועמדים מתבקשים להעביר רשימת ממליצים וכן מכתב הצהרת כוונות חתום ע"י מנהל המחלקה בה הם עובדים לגבי ההשלכות של יציאה ללימודי רפואה.
 • לא ניתן להגיש בקשה לפטורים מהשנים הקליניות.

חובת הופעה לבחינות ולראיונות

מדור מועמדים והערכה שולח הזמנות לבחינות ולראיונות. שליחת ההזמנות היא שירות נוסף הניתן למועמדים, אך היא אינה באה להחליף את אחריותם הבלעדית של המועמדים לברר את מועדי הבחינות/ראיונות בהן הם חייבים ואת מקומן. אי קבלת הודעה, או קבלת הודעה באיחור, אינה פוטרת מחובת הבחינה/ הריאיון.

כל המוזמנים חייבים להביא עמם תעודה מזהה (תעודת זהות, או תעודת עולה, או דרכון) והודעת זימון לבחינה ו/או לריאיון. יש להתייצב  כ-15 דקות לפני המועד הנקוב. כניסה באיחור תתאפשר רק במהלך 15 הדקות הראשונות מתחילת הבחינה.