ידע באנגלית

הידע המינימלי הנדרש באנגלית כדי להתקבל לטכניון

לכול המסלולים פרט לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה 

  • ציון  אנגלית גבוה מ-104 באנגלית בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי"ר או בבחינת אמיר"ם. בחינת אמיר"ם אינה ניתנת בטכניון. עליכם לברר באיזה מוסד היא ניתנת. מועמדים שייבחנו בבחינת אמיר"ם מתבקשים לפנות למרכז הארצי ולבקש ממנו לשלוח לטכניון את הציון. לא יקלטו ציונים ממועמדים אשר ישלחו לנו את הציון בעצמם.
  • או ציון  204 ומעלה בבחינת אמי"ר ממועדים ישנים
  • או ציון 520 ומעלה באנגלית בבחינת SAT
  • או ציון 22 ומעלה באנגלית בבחינת ACT 
  • מועמדים שלא יעמדו בתנאי האנגלית, לא יתקבלו לטכניון, גם אם ציון הסכם שלהם מגיע לסף הקבלה. 

 לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה 

  • ציון של  120 ומעלה בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי''ר או בבחינת אמיר"ם. בבחינת אמי"ר ממועדים ישנים נדרש ציון של 220 ומעלה.
  •  או ציון 600 ומעלה באנגלית בבחינת SAT
  • או 26 ומעלה באנגלית בבחינת ACT
  • המועמדים חייבים לקבל את הציון הזה עד מועד אביב (חודש אפריל) לכול המאוחר. מועמדים אשר לא ישיגו את ציון המינימום כפי שצוין לעיל לא יזומנו לבחינת מו"ר, גם אם הם עומדים בשאר דרישות הקבלה. 

הסיווג לרמות לימוד באנגלית בטכניון

הסיווג לרמות הלימוד השונות באנגלית נעשה על פי הישגי המתקבלים באנגלית במסגרת הבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי''ר, או בבחינת אמיר"ם, או בבחינת SAT או  בבחינת ACT.

סיווג לרמות באנגלית

הסיווג לרמות באנגלית בטכניון
הציון בבחינה הפסיכומטרית הציון ב-SAT הציון ב-ACTהרמה
150-134670 ומעלה30 ומעלהפטור
133-120669-60129-27אנגלית טכנית - מתקדמים ב
119-104600-52126-22אנגלית למתקדמים א
103 ומטה520 ומטה22 ומטהלא ניתן להתקבל לטכניון

בחינת אמי"ר (בחינת מיון באנגלית)

מועמדים הרוצים לשנות את רמת האנגלית, יכולים להיבחן בבחינת אמי"ר (בחינת מיון באנגלית) או בחינת אמיר"ם של המרכז הארצי לבחינות. אין כל הגבלה על מספר הפעמים שאפשר להיבחן בבחינת אמי"ר או על מרווח הזמן בין בחינות חוזרות.

היום ציון אמי"ר מתקבל בסולם של עד 150. בעבר  סולם הציונים היה עד 250. כדי לקבל את הציון הגולמי בבחינת אמי"ר, יש להפחית 100 מהציון שהתקבל בבחינת אמי"ר. התוצאה הטובה בין בחינת אמי"ר לבין הציון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית, תקבע את הרמה.

ההרשמה לבחינה באתר המרכז הארצי לבחינות

בקשת פטור מלימודי האנגלית בטכניון

מועמדים שלמדו אנגלית במסגרת אקדמית, רשאים לפנות למרצה האחראי על הוראת האנגלית בטכניון, עם תעודות ותוכניות לימודים ולבקש פטור.

פנו אלינו

  המחלקה ללימודי אנגלית  | מזכירות המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות  ilanah1@technion.ac.il          |       04-8293802, 04-8293507