בחינת הסיווג באנגלית (אמי"ר)

הסיווג לרמות הלימוד השונות באנגלית נעשה על פי הישגי המתקבלים באנגלית במסגרת הבחינה הפסיכומטרית או מבחן אמי''ר, או בבחינת SAT או ACT.

מועמדים שהציון שלהם באנגלית בבחינה הפסיכומטרית נמוך מ-104 בבחינה הפסיכומטרית או שציונם בבחינת אמי"ר נמוך מ-204, או שציונם באנגלית בבחינת SAT או בבחינת ACT נמוך מ-520  לא יוכלו להתקבל לטכניון.

מועמדים הרוצים לשנות את רמת האנגלית, יכולים להיבחן בבחינת אמי"ר (בחינת מיון באנגלית) של המרכז הארצי לבחינות. אין כל הגבלה על מספר הפעמים שאפשר להיבחן בבחינת אמי"ר או על מרווח הזמן בין בחינות חוזרות.

כדי לקבל את הציון בבחינת אמי"ר, המקביל לציון האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, יש להפחית 100 מהציון שהתקבל בבחינת אמי"ר. התוצאה הטובה בין בחינת אמי"ר לבין הציון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית, תקבע את הרמה.

מועמדים שלמדו אנגלית במסגרת אקדמית, רשאים לפנות למרצה האחראי על הוראת האנגלית בטכניון עם תעודות ותוכניות לימודים ולבקש פטור.

 

הסיווג לרמות באנגלית בטכניון

הסיווג לרמות באנגלית בטכניון
הציוןהרמה
150-134פטור
133-120אנגלית טכנית - מתקדמים ב
119-104אנגלית למתקדמים א
103 ומטהלא ניתן להתקבל לטכניון
פנו אלינו

המחלקה ללימודי אנגלית 04-8293802 | מזכירות המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות | 04-8293507