ידע באנגלית

הידע המינימלי הנדרש באנגלית, כדי להתקבל לטכניון

  • ציון  אנגלית גבוה מ-104 באנגלית בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמיר"ם
  • או ציון גבוה מ-204 בבחינת אמי"ר
  • או ציון "עובר" בבחינת רמ"א ברמה הבסיסית
  • או ציון גבוה מ-520 באנגלית בבחינת SAT
  • או ציון גבוה מ-22 בבחינת ACT 

שימו לב! מועמדים שלא יעמדו באחד מהתנאים הללו, לא יתקבלו לטכניון, גם אם ציון הסכם שלהם מגיע לסף הקבלה. 

הסיווג לרמות לימוד באנגלית בטכניון

הסיווג לרמות הלימוד השונות באנגלית נעשה על פי הישגי המתקבלים באנגלית במסגרת הבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי''ר, או בבחינת רמ"א, או בבחינת SAT או ACT.

סיווג לרמות באנגלית

הסיווג לרמות באנגלית בטכניון
הציון בבחינה הפסיכומטרית הציון ב-SAT הציון ב-ACTהרמה
150-134670 ומעלה30 ומעלהפטור
133-120669-60129-27אנגלית טכנית - מתקדמים ב
119-104600-52126-22אנגלית למתקדמים א
103 ומטה520 ומטה22 ומטהלא ניתן להתקבל לטכניון

בחינת אמי"ר (בחינת מיון באנגלית)

מועמדים הרוצים לשנות את רמת האנגלית, יכולים להיבחן בבחינת אמי"ר (בחינת מיון באנגלית) של המרכז הארצי לבחינות. אין כל הגבלה על מספר הפעמים שאפשר להיבחן בבחינת אמי"ר או על מרווח הזמן בין בחינות חוזרות.

כדי לקבל את הציון בבחינת אמי"ר, המקביל לציון האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, יש להפחית 100 מהציון שהתקבל בבחינת אמי"ר. התוצאה הטובה בין בחינת אמי"ר לבין הציון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית, תקבע את הרמה.

ההרשמה לבחינה באתר המרכז הארצי לבחינות

בחינת רמ"א (בחינת רמות מיון אנגלית)

המרכז הארצי לבחינות מקיים מבחן חדש - מבחן מיון לרמות באנגלית (מבחן רמ"א). באתר המרכז הארצי תמצאו מידע מפורט על הבחינה: נוהל ההרשמה, בחינה להתנסות ועוד.

בקשת פטור מלימודי האנגלית בטכניון

מועמדים שלמדו אנגלית במסגרת אקדמית, רשאים לפנות למרצה האחראי על הוראת האנגלית בטכניון, עם תעודות ותוכניות לימודים ולבקש פטור.

פנו אלינו

  המחלקה ללימודי אנגלית  | מזכירות המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות                                               04-8293802, 04-8293507