מלגות והלוואות

מלגות סיוע

המלגות הניתנות באמצעות היחידה סטודנטים מגדלים כלבי לברדור לנחייה לעיוורים במסגרת פרויקט התנדבותילסיוע בלשכת דיקן הסטודנטים:

 • מלגות סיוע
  מלגות הניתנות אחת לשנה על-פי קריטריונים כלכליים בעיקרם. כל מועמד/ת חדשים שהתקבלו ללימודים בטכניון מוזמן/ת להגיש בקשה למלגה או בכל מועד אחר עד יום פתיחת שנת הלימודים באתר.

תשובה בדבר הזכאות וגובה המלגה, ניתנת באופן מידי עם סיום הגשת הבקשה באתר.

 

פנו אלינו

משרד היחידה לסיוע | בניין פישבך באגף הצמוד לאולמן (כניסה מהמדרחוב) | ימים א-ה |                                13:00-10:00| aid.web.technion.ac.il  | 04-8292535/8

 • מלגות התנדבות בקהילה 
  • התוכנית לקידום כ"א טכנולוגי (כא"ט) - פרויקט חונכות אישית במקצועות המתמטיקה והפיזיקה לתלמידי תיכון במטרה לשפר את הישגיהם הלימודיים ולהכשרת דור העתיד.
  • פר"ח (פרויקט חונכות) - במסגרת הפרויקט החונכים משתלבים במגוון פעילויות ומקדישים כ-4 שעות שבועיות. סכום המלגה כמחצית מגובה שכר הלימוד השנתי (ללא תלות במצב הכלכלי).
  • פרויקט נל"מ - נוער לומד מדעים הוא פרויקט התנדבותי של סטודנטים במתן עזרה בלימודי מתמטיקה ומדעים בבתי ספר בעיר חיפה.

   

מלגות חוץ

בנוסף למלגות סיוע של לשכת דיקן הסטודנטים קיימות מלגות נוספות מגורמי חוץ, הניתנות לסטודנטים על בסיס סוציואקונומי. ניתן לצפות ברשימה זו באתר היחידה לסיוע.

הלוואות

הלוואות קרן מלווה

באמצעות היחידה לסיוע ניתן לקבל הלוואות בתנאים נוחים וללא ריבית, החל מפתיחת שנת הלימודים. תנאי ההלוואות וטופס בקשה מקוון זמינים באתר היחידה לסיוע | 04-8292535/8.

הלוואות ממשרד החינוך

הלוואות אלה ניתן להגיש במועדים הנקבעים ע"י קרן ההלוואות. פרטים באתר היחידה לסיוע ובדף הפייסבוק של לשכת דיקן הסטודנטים.