מלגות והלוואות

מלגות דיקן הסטודנטים

המלגות הניתנות באמצעות לשכת דיקן סטודנטים מגדלים כלבי לברדור לנחייה לעיוורים במסגרת פרויקט התנדבותיהסטודנטים מתחלקות לשתי קבוצות:

1. היחידה לסיוע בלשכת דיקן הסטודנטים מטפלת בבקשות למלגות סיוע: מלגות הניתנות אחת לשנה על-פי קריטריונים כלכליים בעיקרם. כל מועמד/ת לטכניון מוזמן/ת להגיש בקשה למלגה בזמן הרישום ללימודים או בכל מועד אחר עד יום פתיחת שנת הלימודים באתר newstud.technion.ac.il

תשובה בדבר הזכאות למלגת סיוע וגובה המלגה, ניתנת מיד עם הודעת הקבלה לטכניון.

פנו אלינו

יחידת הסיוע | בניין פישבך | ימים א-ד | 13:00-10:00| aid.web.technion.ac.il  | 04-8295169

2. מלגות פר"ח (פרויקט חונכות): כמחצית מגובה שכר הלימוד השנתי (ללא תלות במצב הכלכלי). במסגרת הפרויקט מקדישים החונכים כ-4 שעות שבועיות.

ההרשמה לפר"ח מתבצעת בתחילת השנה באתר פר"ח

 מלגות חוץ

בנוסף למלגות דיקן הסטודנטים קיימות מלגות הניתנות ע"י גופים שונים. ניתן למצוא גם רשימה זו באתר לשכת דיקן הסטודנטים.

הלואוות

  • הלוואות נוחות ניתן לקבל במשך כל השנה מקרן מלווה לסטודנטים בטכניון. תנאי ההלוואה וטופסי בקשה ניתנים להורדה החל מתחילת שנת הלימודים מאתר לשכת דיקן הסטודנטים | 04-8292535/8.
  • הלוואות ממשרד החינוך: הלוואות אלה ניתן להגיש במועדים הנקבעים ע"י קרן ההלוואות. פרטים באתר לשכת דיקן הסטודנטים.