ציון פסיכומטרי ישראלי רב-תחומי או SAT/ACT

הטכניון מתחשב בציון הפסיכומטרי הרב תחומי!

בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות נערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הבחינה נערכת בחמש שפות: עברית, ערבית, רוסית, צרפתית ונוסח משולב/אנגלית.

הבחינות נערכות בארבעה מועדים בשנה.

מועדי הבחינה הפסיכומטרית ותוקפן

המועדהחודשתוקף הבחינה
חורףדצמברסמסטר ב
אביבאפרילסמסטר א
מועד אחרון לרפואה ולמסלולי רפואה
קיץיוליסמסטר א - הדיון יהיה על בסיס מקום פנוי
סתיוספטמברהמועד אינו תקף לסמסטר א

 • הציון הפסיכומטרי האחרון התקף לסמסטר ב הוא במועד חורף (דצמבר).
 • לא תהיה קבלה לטכניון לסמסטר א על סמך ציון פסיכומטרי, ציון יע"ל וציון אמי"ר ממועד סתיו (ספטמבר).
 • הטכניון מתחשב בציון SAT או ACT כמחליף ציון פסיכומטרי. למועמדים שנבחנו גם בבחינה הפסיכומטרית וגם
  ב-
  SAT או ACTייבחר הציון הגבוה מבין כל הציונים לחישוב ציון הסכם.
  מידע וחישוב ציון SAT או ACT.
 • ציון הבחינה תקף לצורך דיון בקבלת המועמדים לטכניון במהלך 10 שנים. לכן, לא מומלץ לדחות את הבחינה למועד הסמוך לתאריך ההרשמה לאוניברסיטה.
 • מועמדים רשאים להיבחן בבחינה הפסיכומטרית כמה פעמים שירצו, ובכלל זה במועדים רצופים.
 • הציון הפסיכומטרי מועבר ישירות מהמרכז הארצי לטכניון, ואין צורך לצרף אותו בעת ההרשמה.

המרת ציוני ACT/SAT לציון פסיכומטרי

הטכניון מתחשב בציון SAT או ACT כמחליף ציון פסיכומטרי. ניתן לחשב את המרת ציון SAT לציון פסיכומטרי במחשבון לחישוב סכם באנגלית.

מועמדים שבידיהם מספר ציונים תקפים, הציון הטוב מביניהם יילקח לחישוב הסכם.

נוסחת מעבר מ- SAT לציון פסיכומטרי
R - ציון החלק של הקריאה והכתיבה
M - ציון החלק המתמטי
ציון פסיכומטרי = M * 0.67 + R * 0.33

כדי להמיר ציון ACT לציון פסיכומטרי רב-תחומי יש להמיר תחילה את ציון ACT לציון SAT ולאחר מכן להמיר לציון פסיכומטרי רב-תחומי.

טבלה להמרת ציון ACT לציון SAT

          המרת הציון באנגלית              המרת הציון במתמטיקה

math
Math - SAT
Math - ACT
80036
79035
77534
75033
72532
70031
67530
65529
63528
61527
59526
57525
56024
54523
52522
50521
48520
46519
44018
41017
38516
36015
32514
28513
25512
English (Critical Reading) - SAT English - ACT
80036
79035
77034
74533
72532
70531
68530
66029
63528
61527
59526
57525
55524
53523
52022
50521
48520
46519
45018
43517
41516
39515
37514
35013
32512
30511