מלגות שכר לימוד למצטייני סכם

כחלק מפעילות הטכניון לעידוד מצוינות, מעניק הטכניון מלגות שכר לימוד למצטייני סכם למתקבלים ללימודים לתואר ראשון בטכניון, שהנם בעלי נתוני קבלה גבוהים. הודעה על זכייה במלגה תימסר למתקבלים עם מכתב הקבלה. ביום ההכוון יחולקו תעודות המעידות על הזכייה במלגה. המלגות יועברו לחשבון הבנק של הזכאים לאחר הסמסטר הראשון ללימודים ועמידה בתנאים כמפורט בהמשך. 

בדיקת הזכאות לקבלת המלגה

גובה המלגה

המלגה היא בגובה מחצית שכר הלימוד לשנת הלימודים הראשונה.

מלגה למצטייני התוכנית מ"תיכון לטכניון"

תלמידים אשר יסיימו את התוכנית מ"תיכון לטכניון" בממוצע 90 ומעלה ב-5 הקורסים הבאים: אלגברה א | אינפי 1 | קומבינטוריקה | פיזיקה 1מ | מבוא למדעי המחשב, יקבלו אף הם  מלגה בגובה מחצית שכר הלימוד לשנת הלימודים הראשונה. 

הכללים לזכאות למלגהבוגרת בטקס חלוקת תעודת בוגר

 • ציון פסיכומטרי רב-תחומי של 700 ומעלה.
 • סכם גבוה מסף הזכאות שנקבע למסלול הקבלה, כאשר במסלולים שונים ייתכן סף זכאות שונה.
 • המלגה מיועדת לסטודנטים אשר לומדים לראשונה במוסד אקדמי כלשהו.
 • לימודים במשך שני סמסטרים במסלול בו ניתנה המלגה. מי שיעברו מסלול במהלך השנה - תיבדק זכאותם להמשך קבלת המלגה במסלול החדש.
 • המועד האחרון לקביעת זכאות למלגת שכר לימוד למצטייני סכם יהיה יום לפני פתיחת הסמסטר.
 • המלגה מכסה את מחצית שכר הלימוד, אך לא את ההוצאות הנלוות.
 • לסטודנטים הזכאים למימון שכר לימוד גם ממקורות אחרים, כדאי להשתמש תחילה במלגת שכר לימוד למצטייני סכם. 
 • זוכים שהתקבלו לתוכנית הטכניון למצוינים, לא יהיו זכאים לקבל בנוסף גם מלגת שכר לימוד למצטייני סכם, גם אם עמדו בדרישות.
 • בכל מקרה של חילוקי דעות בגין הזכאות למלגה, תישאר זכות ההכרעה בידי הטכניון.
 • רק מתקבלים, שהשלימו את כל סידורי הקבלה שלהם לטכניון וילמדו בטכניון, יהיו זכאים למלגת שכר לימוד למצטייני סכם.
 • מקבלי הפרס למצוינים חייבים לעמוד בתנאים הבאים: לימודים בשנה הראשונה (שני סמסטרים ראשונים לא כולל סמסטר קיץ) | מינימום 17 נקודות רישום כל סמסטר | מינימום 36 נקודות רישום סך הכל | לפחות 27 נקודות צבירה לפי התוכנית המומלצת במסלול הקבלה | שמירה על "מצב אקדמי תקין".