מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים למסלולי הרפואה תשפ"ה (אוקטובר 2024)

שימו לב!

  • לפי נהלי הצבא, עתודאים אינם רשאים להירשם לטכניון למסלולי הרפואה.
מועדי הרשמה לרפואה לשנה"ל תשפ"ה (2024)
מועדי הרשמה
פתיחת ההרשמה
ההרשמה תחל בשעה 10:00
11.2.2024
הרשמה מאוחרתאין הרשמה מאוחרת למסלולי רפואה
סיום ההרשמה לכל המועמדים על סמך סכם ולבעלי רקע אקדמי18.4.2024
מועד אחרון להגשת כול המסמכים1.5.2024
הרשמה לאפיק הקבלה הניסיוני לרפואהההרשמה לאפיק זה תיפתח בסמוך לסיום מועדי סמסטר ב, בתחילת ספטמבר
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ר לכל המועמדיםאביב (מרץ/אפריל) 2024
מועד פתיחת סמסטר חורף תשפ"ה3.11.2024