מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה תשפ"ב ( אוקטובר 2021)

שימו לב!

  • אין הרשמה מאוחרת למסלולים אלה ולא ניתן יהיה להגיש מסמכים ו/או ציונים לאחר המועדים המצוינים בטבלה למטה.
  • לפי נהלי הצבא, עתודאים אינם רשאים להירשם בטכניון למסלולים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה.
מועדי הרשמה לרפואה
מועדי הרשמה אין הרשמה מאוחרת
פתיחת ההרשמה
ההרשמה תחל בשעה 10:00
17.1.2021
סיום ההרשמה ומועד אחרון להגשת מסמכים לבעלי רקע אקדמי8.4.2021
סיום ההרשמה והגשת כול המסמכים למועמדים על סמך סכם 18.4.2021
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ר לכל המועמדיםאביב (מרץ/אפריל) 2021