מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה תשפ"ב ( אוקטובר 2021)

שימו לב!

  • אין הרשמה מאוחרת למסלולים אלה ולא ניתן יהיה להגיש מסמכים ו/או ציונים לאחר המועדים המצוינים בטבלה למטה.
  • לפי נהלי הצבא, עתודאים אינם רשאים להירשם בטכניון למסלולים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה.
מועדי הרשמה לרפואה לשנה"ל תשפ"ב ( אוקטובר 2021)
מועדי הרשמה והגשת מסמכים וציונים
התחלת הרשמה16.1.2021
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים על סמך ציון סכם18.4.2021
אין הרשמה מאוחרת

תאריך אחרון להרשמה ולהגשת מסמכים וציונים לבעלי רקע אקדמי8.4.2021
אין הרשמה מאוחרת
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ר לכול המועמדיםאביב (מרץ/אפריל) 2021