המלצות למתקבלים חדשים ולתלמידי תיכון לקראת הלימודים

רענון הידע למתקבלים

המקצועות מתמטיקה ופיזיקה מהווים תשתית חיונית ללימודים בטכניון. על כן מומלץ לכל המתקבלים, כולל מתקבלים בעלי 5 יח"ל במתמטיקה ובפיזיקה, לרענן את ידיעותיהם בפיזיקה ובמתמטיקה ברמה של 5 יח"ל לקראת הלימודים. הכנה נכונה תקל על ההתמודדות עם שלבי הלימוד הראסטודנט במעבדת מחקרשוניים ותבטיח הצלחה בלימודים בטכניון.

במכינת הטכניון מתקיימים קורסים קדם-טכניוניים במתמטיקה לרענון החומר. הקורסים מתוקשבים. 

מידע נוסף על החומר לבחינה וקורסי ריענון.

ניתן לחזור לבד על החומר בפיזיקה בעזרת קורסים מצולמים המופיעים בערוץ הטכניון באתר You Tube.

המלצות לתלמידי טכניון

 על כול המועמדים להיות בעלי תעודת בגרות הכוללת, בין שאר הדרישות, מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל, בציון 70 ומעלה  או לעבור בחינת סיווג פנימית של הטכניון במתמטיקה, ברמה של 5 יח"ל ובציון 70 ומעלה.

למסלולים לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף ניתן יהיה להגיש מועמדות עם 4 יח"ל מתמטיקה, בציון 70 ומעלה.

לכן מומלץ מאד לתלמידי תיכון ללמוד מתמטיקה ואנגלית בהיקף של 5 יח"ל. מועמדים שלא יבחנו בפיזיקה בבגרות ברמה של 5 יח"ל ובציון 70 ומעלה, יהיו חייבים לעבור בחינת סיווג בפיזיקה לפני תחילת הלימודים. לכן מומלץ מאד ללמוד גם 5 יח"ל פיזיקה.  למתכוונים ללמוד במסלול בתחום הביו-טק מומלץ גם ללמוד ביולוגיה וכימיה.  בחירת מקצועות אלה מקילה במידה רבה על התחלת הלימודים.

בונוס למצרף מקצועות (תעודה מדעית/טכנולוגית איכותית) 

מועמדים אשר למדו בנוסף למתמטיקה ברמה של 5 יח"לשתי בחינות בגרות במקצועות מדעיים (ביולוגיה, כימיה ופיזיקה. ) או מקצוע אחד מדעי ואחד טכנולוגי בהיקף של חמש יחידות כל אחד, יקבלו בונוס מוגדל של 30 נקודות לכל מקצוע. המקצועות הטכנולוגיים המוכרים למצרף  זה הם: מדעי המחשב | בקרת מכונות | אלקטרוניקה ומחשבים |ביוטכנולוגיה | מערכות ביוטכנולוגיה | מדעי ההנדסה.

עבודת גמר במקצועות אלה אינה מזכה בבונוס המוגדל או בפטור מבחינות סיווג.

הכפלת המשקל במתמטיקה

בנוסף, לכל המסלולים, פרט לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף, מחושב עבור מתמטיקה משקל כפול של יח"ל בחישוב הממוצע המיטבי, כלומר:  5 יח"ל = 10 יח"ל.

לסיכום, למקצוע המתמטיקה ברמה של 5 יח"ל חשיבות גבוהה מאד בהעלאת ממוצע הבגרות. מומלץ מאד ללמוד בתיכון מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל.