המלצות למתקבלים חדשים, לתלמידי תיכון ולעתודאים

רענון הידע למתקבלים

המקצועות מתמטיקה ופיזיקה מהווים תשתית חיונית ללימודים בטכניון. על כן מומלץ לכל המתקבלים, כולל מתקבלים בעלי 5 יח"ל במתמטיקה ובפיזיקה, לרענן את ידיעותיהם בפיזיקה ובמתמטיקה ברמה של 5 יח"ל לקראת הלימודים. הכנה נכונה תקל על ההתמודדות עם שלבי הלימוד הראסטודנט במעבדת מחקרשוניים ותבטיח הצלחה בלימודים בטכניון.

במכינת הטכניון מתקיימים קורסים קדם-טכניוניים במתמטיקה לרענון החומר. חלק מהקורסים מתוקשבים.

מידע נוסף על החומר לבחינה וקורסי ריענון.

ניתן לחזור לבד על החומר בפיזיקה בעזרת קורסים מצולמים המופיעים בערוץ הטכניון באתר You Tube.

המלצות לתלמידי טכניון

מקצועות שממולץ ללמוד לבגרות

על כול המועמדים להיות בעלי תעודת בגרות הכוללת, בין השאר, מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל בציון 70 ומעלה. למועמדים שיש ציון נמוך מזה או ארבע יח"ל במתמטיקה, ידרשו לעבור בחינת סיווג פנימית במתמטיקה. 

למסלולים לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף ניתן להגיש מועמדות עם 4 יח"ל מתמטיקה, בציון 70 ומעלה.

 מועמדים של יבחנו בפיזיקה בבגרות ברמה של 5 יח"ל ובציון 70 ומעלה, יהיו חייבים לעבור בחינת סיווג בפיזיקה לפני תחילת הלימודים. 

למתכוונים ללמוד במסלול בתחום הביו-טק מומלץ גם ללמוד ביולוגיה וכימיה. בחירת מקצועות אלה מקילה במידה רבה על התחלת הלימודים.

לכן מומלץ מאד לתלמידי תיכון מומלץ ללמוד לבגרות מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית בהיקף של 5 יח"ל.

בונוס למצרף מקצועות (תעודה מדעית/טכנולוגית איכותית) 

 מועמדים אשר ילמדו בנוסף למתמטיקה ברמה של 5 יח"לשני מקצועות מדעיים או מקצוע אחד מדעי ואחד טכנולוגי בהיקף של חמש יחידות כל אחד, יקבלו בונוס מוגדל של 30 נקודות לכל מקצוע. 

הכפלת המשקל במתמטיקה

בנוסף, לכל המסלולים, פרט לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף, מחושב עבור מתמטיקה משקל כפול של יח"ל בחישוב הממוצע המיטבי, כלומר: 4 יח"ל = 8 יח"ל , 5 יח"ל = 10 יח"ל.

לסיכום, למקצוע המתמטיקה ברמה של 5 יח"ל חשיבות גבוהה מאד בהעלאת ממוצע הבגרות. מומלץ מאד ללמוד מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל.

עתודה אקדמית

כנסים למתעניינים בהרשמה לעתודה

העתודה תקיים מספר כנסים ברחבי הארץ למתעניינים בהרשמה לעתודה אקדמית.

הרשמה לעתודה

שימו לב!
עתודאים אינם רשאים ללמוד רפואה או תארים כפולים עם רפואה בטכניון.

ההרשמה לעתודה האקדמית מיועדת לתלמידי י"ב ומתבצעת באמצעות אתר האינטרנט מתגייסים של צה"ל בחודשים דצמבר-פברואר כל שנה.

לאחר קבלת מכתב הסכמה מהוועדה לעתודה אקדמית להרשמה לטכניון, יירשמו המועמדים לטכניון כמו כל שאר המועמדים.

בכל בירור או בקשה, חייבים העתודאים לפנות אך ורק לנציגי העתודה בצה"ל ולא לטכניון. העתודה תחליט לאיזה סמסטר יתקבלו המועמדים ובסמכותה לשנות זאת גם אחרי ההרשמה. קבלת עתודאים לטכניון טעונה אישור הוועדה לעתודה אקדמית של צה"ל. מי שהעתודה לא אישרה את קבלתם, אפילו אם עמדו בדרישות הטכניון, לא יתקבלו ללימודים.

מועמדי העתודה מתחרים בינם לבין עצמם על מספר מקומות מצומצם המוקצב לעתודה. לפיכך, יתכנו סיפי קבלה גבוהים יותר למועמדי העתודה מאשר למועמדים אחרים.

אחרי ההרשמה לטכניון ישלח אל המועמדים מכתב אישור על הרישום לטכניון. תלמידי תיכון בניסוי בפקולטה לכימיהבמכתב זה יהיה מצוין שחסרים נתונים על מנת להמשיך בהליך הרישום. נתונים אלו הם ציוני מבחני הבגרות וכן ציון המבחן הפסיכומטרי אם טרם נעשו.

ציוני הבגרות יקלטו במערכת בתחילת חודש ספטמבר ולאחר מכן יחל הדיון במועמדים לעתודה האקדמית. תשובות צפויות במהלך חודש ספטמבר.

מועמדים אשר הגיעו לשלב יחסית מתקדם בתהליך המיון לעתודה האקדמית, ובשל נתונים אקדמיים שאינם מספיקים לא התקבלו לתחומי הלימודים שביקשו להירשם אליהם, צה"ל והטכניון שומרים לעצמם את הזכות לפנות אליהם ולהציע להם להתקבל לתחום לימודים אחר אליו כן יוכלו להתקבל ואשר יש בו צורך במסגרת מסלול העתודה האקדמית.

בשאלות הנוגעות להרשמה לטכניון ניתן לפנות למדור מועמדים והערכה | 04-8295555, 077-8875555

תוכניות למצטיינים במסגרת העתודה האקדמית בצה"ל

העתודה האקדמית מקיימת תוכניות מיוחדות לעתודאים מצטיינים.

למידע נוסף

שיעור תכנון בטבע | atuda111@mail.idf.il
מוקד איתור עתודה | 03-7372383, 03-7387058
מרכז השירות של צה"ל למועמדים לשירות ביטחון | 03-7388888 | בחיוג מקוצר *גיוס |atuda.org.il