באילו ציונים יתחשב הטכניון במקרה שקיימים מספר ציונים של בחינה מאותו סוג ומה תוקפם

באילו ציונים יתחשב הטכניון במקרה שקיימים מספר ציונים של בחינה מאותו סוג ומה תוקפם
סוג הבחינההציון שייקלט אחרוןהציון הגבוה ביותרתוקף הציון
ציוני פסיכומטרי (הציון הרב תחומי)×7 שנים
ציוני SAT / ACT×שנתיים
ציוני בגרות×לתמיד
ציוני בחינת המיון לרפואה (מו"ר)×השנה הנוכחית ושנתיים אחורה
ציון בחינת כניסה בארכיטקטורה למסלול לארכיטקטורהציון 90 ומעלה יישמרניתן לשמור ציון משנה אחת אחורה בלבד
ציון בחינת כניסה באדריכלות נוף למסלול לאדריכלות נוףציון 85 ומעלה יישמרניתן לשמור ציון משנה אחת אחורה בלבד