רשימת המסלולים

מסלולים הנפתחים בסמסטר א בלבד
מסלולי ההרשמה (לפי סדר האלף-בית) התואר שנות הלימוד
אדריכלות נוףמוסמך לאדריכלות נוףBLA4
ארכיטקטורהמוסמך למדעים במדעי הארכיטקטורה
מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים
BScArch
MArch1
4
2
ביוכימיה מולקולריתבוגר למדעים בביוכימיה מולקולריתBSc3
ביולוגיהבוגר למדעים בביולוגיהBSc3
הנדסת אווירונוטיקה וחללמוסמך למדעים בהנדסת אווירונוטיקה וחללBSc4
הנדסה אזרחיתמוסמך למדעים בהנדסה אזרחית-כלליBSc4
מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית-מבניםBSc4
מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית-ניהול ובנייהBSc4
מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית-הנדסת תחבורהBSc4
מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית-הנדסת מיםBSc4
הנדסה ביוכימיתמוסמך למדעים בהנדסה ביוכימיתBSc4
הנדסה ביו-רפואיתמוסמך למדעים בהנדסה ביו-רפואיתBSc4
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקהמוסמך למדעים בהנדסה ביו-רפואית ובפיזיקהBSc4.5
הנדסה כימיתמוסמך למדעים בהנדסה כימיתBSc4
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזוןמוסמך למדעים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזוןBSc4
הנדסת הסביבהמוסמך למדעים בהנדסת הסביבהBSc4
הנדסת חומרים מוסמך למדעים בהנדסת חומריםBSc4
מוסמך למדעים בהנדסת חומרים ובביולוגיהBSc 4.5
מוסמך למדעים בהנדסת חומרים ובפיזיקהBSc4.5
מוסמך למדעים בהנדסת חומרים ובכימיה BSc 4.5
הנדסת חשמל*מוסמך למדעים בהנדסת חשמלBSc4
מוסמך למדעים בהנדסת מחשביםBSc4
מוסמך למדעים בהנדסת מחשבים ותוכנהBSc4
הנדסת חשמל ופיזיקהמוסמך למדעים בהנדסת חשמל ופיזיקהBSc 4
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציהמוסמך למדעים בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציהBSc4
מוסמך למדעים במיפוי וגיאו-אינפורמציהBSc3
הנדסת מכונותמוסמך למדעים בהנדסת מכונותBSc4
הנדסת מערכות מידעמוסמך למדעים בהנדסת מערכות מידעBSc4
הנדסת נתונים ומידעמוסמך למדעים בהנדסת נתונים ומידעBSc4
הנדסת תעשייה וניהולמוסמך למדעים בהנדסת תעשייה וניהולBSc4
חינוך למדע וטכנולוגיה*מוסמך למדעים בהוראהBScEd4
כימיהבוגר למדעים בכימיהBSc3
מדעי המחשב*מוסמך למדעים במדעי המחשב (ארבע-שנתי)
במסגרת המסלול הכללי הארבע-שנתי ניתן לבחור גם במגמה למדעי המחשב עם התמקדות בביואינפורמטיקה או במגמת סייבר ואבטחת מערכות ממוחשבות

המגמות נפתחות רק בסמסטר א
BSc4
בוגר למדעים במדעי המחשב (תלת-שנתי)
במסגרת המסלול התלת-שנתי ניתן לבחור גם במגמה ללמידה וניתוח מידע.

המגמה נפתחת רק בסמסטר א
BSc3
מוסמך למדעים בהנדסת תוכנהBSc4
מוסמך למדעים בהנדסת מחשביםBSc4
מדעי המחשב ומתמטיקה*בוגר למדעים במדעי המחשב ובמתמטיקהBSc3.5
מדעי המחשב ופיזיקהמוסמך למדעים במדעי המחשב ובפיזיקהBSc4
מתמטיקה*בוגר למדעים במתמטיקה (תלת-שנתי)BSc3
מוסמך למדעים במתמטיקה שימושית (ארבע-שנתי)BSc4
בוגר למדעים במתמטיקה שימושית (תלת-שנתי)BSc3
מתמטיקה עם מדעי המחשב*מוסמך למדעים במתמטיקה עם מדעי המחשב (ארבע-שנתי)BSc4
בוגר למדעים במתמטיקה עם מדעי המחשב (תלת-שנתי)BSc3
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים*בוגר למדעים במתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועיםBSc3
מתמטיקה-פיזיקהבוגר למדעים במתמטיקה-פיזיקהBSc3
פיזיקהמוסמך למדעים בפיזיקה (ארבע-שנתי)BSc4
בוגר למדעים בפיזיקה (תלת-שנתי)BSc3
רפואה בוגר למדעים במדעי הרפואהBSc3
דוקטור לרפואה MDשלוש שנים ושנה סטאז'
רפואה והנדסה ביו-רפואית (תואר כפול)
בוגר למדעים במדעי הרפואה ומוסמך למדעים בהנדסה ביו-רפואית BSc5
דוקטור לרפואהMD3 שנים ושנה סטאז'
רפואה והנדסת חומרים (תואר כפול) בוגר למדעים במדעי הרפואה ומוסמך למדעים בהנדסת חומריםBSc5
דוקטור לרפואה MDשלוש שנים ושנה סטאז'
רפואה ומדעי המחשב (תואר כפול) בוגר למדעים במדעי הרפואה ובוגר למדעים במדעי המחשבBSc5
דוקטור לרפואהMDשלוש שנים ושנה סטאז'

*מסלולים הנפתחים בסמסטר א ובסמסטר ב

בנוסף ניתנים קורסי העשרה וספורט ביחידה ללימודים הומניסטיים ואומנויות.