רשימת המסלולים

מסלולים הנפתחים בסמסטר א בלבד
מסלולי ההרשמה (לפי סדר האלף-בית)מסלול הלימודים לתוארשנות הלימודהתואר
אדריכלות נוףמוסמך לאדריכלות נוף4BLA
ארכיטקטורהמוסמך למדעים במדעי הארכיטקטורה
מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים
4
2
BScArch
MArch1
ביוכימיה מולקולריתבוגר למדעים בביוכימיה מולקולרית3BSc
ביולוגיהבוגר למדעים בביולוגיה3BSc
הנדסת אווירונוטיקה וחללמוסמך למדעים בהנדסת אווירונוטיקה וחלל4BSc
הנדסה אזרחיתמוסמך למדעים בהנדסה אזרחית-כללי4BSc
מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית-מבנים4BSc
מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית-ניהול ובנייה4BSc
מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית-הנדסת תחבורה4BSc
מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית-הנדסת מים4BSc
הנדסה ביוכימיתמוסמך למדעים בהנדסה ביוכימית4BSc
הנדסה ביו-רפואיתמוסמך למדעים בהנדסה ביו-רפואית4BSc
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקהמוסמך למדעים בהנדסה ביו-רפואית ובפיזיקה4.5 BSc
הנדסה כימיתמוסמך למדעים בהנדסה כימית4BSc
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזוןמוסמך למדעים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון4BSc
הנדסת הסביבהמוסמך למדעים בהנדסת הסביבה4BSc
הנדסת חומרים מוסמך למדעים בהנדסת חומרים4BSc
מוסמך למדעים בהנדסת חומרים ובביולוגיה4.5BSc
מוסמך למדעים בהנדסת חומרים ובפיזיקה4.5BSc
מוסמך למדעים בהנדסת חומרים ובכימיה 4.5BSc
הנדסת חשמל*מוסמך למדעים בהנדסת חשמל4BSc
מוסמך למדעים בהנדסת מחשבים4BSc
מוסמך למדעים בהנדסת מחשבים ותוכנה4BSc
הנדסת חשמל ופיזיקהמוסמך למדעים בהנדסת חשמל ופיזיקה4BSc
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציהמוסמך למדעים בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה4BSc
מוסמך למדעים במיפוי וגיאו-אינפורמציה3BSc
הנדסת מכונותמוסמך למדעים בהנדסת מכונות4BSc
הנדסת מערכות מידעמוסמך למדעים בהנדסת מערכות מידע4BSc
הנדסת נתונים ומידעמוסמך למדעים בהנדסת נתונים ומידע4BSc
הנדסת תעשייה וניהולמוסמך למדעים בהנדסת תעשייה וניהול4BSc
חינוך למדע וטכנולוגיה*מוסמך למדעים בהוראה4BScEd
כימיהבוגר למדעים בכימיה3BSc
מדעי המחשב*מוסמך למדעים במדעי המחשב (ארבע-שנתי)
במסגרת המסלול הכללי הארבע-שנתי ניתן לבחור גם במגמה למדעי המחשב עם התמקדות בביואינפורמטיקה או במגמת סייבר ואבטחת מערכות ממוחשבות

המגמות נפתחות רק בסמסטר א
4BSc
בוגר למדעים במדעי המחשב (תלת-שנתי)
במסגרת המסלול התלת-שנתי ניתן לבחור גם במגמה ללמידה וניתוח מידע.

המגמה נפתחת רק בסמסטר א
3BSc
מוסמך למדעים בהנדסת תוכנה4BSc
מוסמך למדעים בהנדסת מחשבים4BSc
מדעי המחשב ומתמטיקה*בוגר למדעים במדעי המחשב ובמתמטיקה3.5BSc
מדעי המחשב ופיזיקהמוסמך למדעים במדעי המחשב ובפיזיקה4BSc
מתמטיקה*בוגר למדעים במתמטיקה (תלת-שנתי)3BSc
מוסמך למדעים במתמטיקה שימושית (ארבע-שנתי)4BSc
בוגר למדעים במתמטיקה שימושית (תלת-שנתי)3BSc
מתמטיקה עם מדעי המחשב*מוסמך למדעים במתמטיקה עם מדעי המחשב (ארבע-שנתי)4BSc
בוגר למדעים במתמטיקה עם מדעי המחשב (תלת-שנתי)3BSc
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים*בוגר למדעים במתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים3BSc
מתמטיקה-פיזיקהבוגר למדעים במתמטיקה-פיזיקה3BSc
פיזיקהמוסמך למדעים בפיזיקה (ארבע-שנתי)4BSc
בוגר למדעים בפיזיקה (תלת-שנתי)3BSc
רפואה בוגר למדעים במדעי הרפואה3BSc
דוקטור לרפואה שלוש שנים ושנה סטאז'MD
רפואה והנדסה ביו-רפואית (תואר כפול)
בוגר למדעים במדעי הרפואה ומוסמך למדעים בהנדסה ביו-רפואית 5BSc
דוקטור לרפואה3 שנים ושנה סטאז'MD
רפואה והנדסת חומרים (תואר כפול) בוגר למדעים במדעי הרפואה ומוסמך למדעים בהנדסת חומרים5BSc
דוקטור לרפואה שלוש שנים ושנה סטאז'MD
רפואה ומדעי המחשב (תואר כפול) בוגר למדעים במדעי הרפואה ובוגר למדעים במדעי המחשב5BSc
דוקטור לרפואהשלוש שנים ושנה סטאז'MD

*מסלולים הנפתחים בסמסטר א ובסמסטר ב

בנוסף ניתנים קורסי העשרה וספורט ביחידה ללימודים הומניסטיים ואומנויות.