נוסחאות הסכם וטבלה לחישוב מהיר

  • משקללים את ממוצע הבגרות המיטבי או ממוצע תעודת בגרות מחו"ל המוכרת על ידי הטכניון יחד עם הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי.
  • כאשר הציון הפסיכומטרי נמוך באופן לא סביר מן הממוצע המיטבי, הסכם יחושב בדרך מיוחדת ובכל מקרה יהיה נמוך מן הסכם שמחושב על פי הדוגמאות באתר מרכז רישום.
  • עשויים להיות הבדלים קטנים בחישוב הסכם בין אתר מדור מועמדים והערכה לבין הסכם המחושב בטכניון. ההבדלים נובעים מדרך עיגול שונה. בכל מקרה יקבע חישוב הסכם הנעשה על ידי הטכניון כפי שהוא מופיע במסמכי הטכניון.
  • ניתן לחשב את ציון הסכם  במחשבון  לחישוב סכם. במחשבון זה ניתן לחשב סכם גם לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף. לשם כך, יש לבחור במחשבון במסלולי הלימוד: ארכיטקטורה או  אדריכלות נוף.
  • באתר תמצאו גם את הנוסחאות המדויקות לחישוב הסכם.

*פרט לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף.

בעזרת הטבלה ניתן לחשב במהירות את ציון הסכם המקורב.

יש לבחור את ציון הפסיכומטרי הרב תחומי המקורב ואת הממוצע המיטבי המקורב. בנקודת החיתוך של שני הצירים נמצא הסכם המקורב.

אם קיים רק נתון אחד, ניתן בעזרת הטבלה, לבדוק איזה ציון יש לקבל בנתון השני בכדי להגיע לסף הנדרש.טבלת חישוב סכם מהיר

בטכניון ממוצע הבגרות המקסימלי הנלקח בחשבון בשיטה החדשה הוא 119. כל ציון הגבוה מ-119 יחושב כ-119.