טבלה לחישוב מהיר של הסכם

טבלה לחישוב מהיר ומקורב של הסכם לכל המסלולים פרט לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

בעזרת הטבלה ניתן לחשב במהירות את ציון הסכם המקורב.

יש לבחור את ציון הפסיכומטרי הרב תחומי המקורב ואת הממוצע המיטבי המקורב. בנקודת החיתוך של שני הצירים נמצא הסכם המקורב.

אם קיים רק נתון אחד, ניתן בעזרת הטבלה, לבדוק איזה ציון יש לקבל בנתון השני בכדי להגיע לסף הנדרש.Untitled

בטכניון ממוצע הבגרות המקסימלי הנלקח בחשבון בשיטה החדשה הוא 119. כל ציון הגבוה מ-119 יחושב כ-119.