הרשמה ללימודי הסמכה - תואר ראשון

ההרשמה לסמסטר א נסגרה. ההרשמה לסמסטר ב תחל בתאריך 1.11.2020.