הרשמה ללימודי הסמכה - תואר ראשון

ההרשמה לסמסטר ב תתחיל בתאריך 1.11.2017

נפתחה הרשמה וקבלה למספר קטן של מסלולים לסמסטר א.

ההרשמה והקבלה למסלולים הבאים תישאר פתוחה עד להודעה חדשה.

המסלולים וסיפי הקבלה שלהם:

הנדסת חשמל - 95

מדעי המחשב - 95

מדעי המחשב ופיזיקה - 90

מדעי המחשב ומתמטיקה - 90

הנדסת מערכות מידע - 89

הנדסת נתונים ומידע - 88.5