הרשמה ללימודי הסמכה - תואר ראשון

ההרשמה לסמסטר א הסתיימה. ההרשמה לסמסטר ב תתחיל בתאריך 1.11.2018