הרשמה ללימודי הסמכה - תואר ראשון

ההרשמה לסמסטר א הסתיימה. ההרשמה לסמסטר ב (מרץ 2022) תחל בתאריך 1.11.2021