מעבר מסלול על סמך סכם לסטודנטים

לכל המסלולים (למעט ארכיטקטורה ואדריכלות נוף) - מי שלמדו רק סמסטר אחד או שניים, יוכלו להגיש בקשת מעבר מסלול על סמך ציון הסכם, לפי סף הקבלה שיהיה באותו סמסטר.

לארכיטקטורה ואדריכלות נוף - המעבר בכל מהלך לימודי התואר נתון לשיקולי ועדת הקבלה בפקולטה.

מעבר לרפואה ולהנדסה ביו-רפואית ורפואה (תואר כפול) - ניתן לעבור למסלול זה מכל מסלול.
לפרטים נוספים הקליקו.

אופן הגשת הבקשה למעבר על סמך סכם

ניתן להגיש בקשה למעבר ממסלול למסלול על סמך ציון הסכם. את הבקשה ניתן להגיש באתר מרכז רישום וקבלה, והיא אינה כרוכה בתשלום.

המעוניינים להגיש בקשת מעבר לרפואה ולתואר כפול הנדסה ביו-רפואית ורפואה מכל הסמסטרים, גם המבקשים לעבור על סמך רקע אקדמי, מתבקשים להגיש בקשת מעבר בטופס זה.

מועד הגשת בקשת המעבר

ניתן להגיש בקשה לעבור מסלול לימודים בהתאם לזמני ההרשמה לטכניון לאותו הסמסטר. לא תתאפשר הגשת בקשת מעבר אחרי פתיחת הסמסטר.

לטופס בקשת מעבר מסלול על סמך סכם הקליקו.

תקינות אקדמית

 כל מי שיבקשו לעבור עפ"י ציון הסכם יהיו חייבים להיות במצב אקדמי תקין, אחרת תבוטל החלטת המעבר. (תקנה מספר 3.1.6 עמוד 32)