מועמדים ראויים לקידום

קבוצה מאוד מצומצמת של מועמדים תוכל להתקבל עם סכם הנמוך מעט מסף הקבלה שייקבע. ההעדפה המתקנת תחול על מועמדים לתואר ראשון, שנמצאו ראויים לקידום, בהתבסס על הגדרות האגודה לקידום החינוך.

האגודה לקידום החינוך מטפלת בבקשות לאורך כל השנה. הטיפול בכל בקשה נמשך כחודשיים. על כן מומלץ לכם לפנות לאגודה בהקדם האפשרי. ניתן לפנות לאגודה גם לפני ההרשמה לטכניון.

האגודה מעבירה את ההחלטות ישירות לאוניברסיטאות וכן למגישי הבקשה. אין צורך לשלוח לטכניון את האישור.
נוהלי הרשמה לטכניון מחייבים גם את המבקשים מעמד של ראויים לקידום.

הגדרה של ראויים לקידום בטכניון

האגודה לקידום החינוך שולחת למועמדים את מספר הנקודות שהם העניקו להם. המקבלים 30 נקודות ומעלה, יוגדרו בטכניון כראויים לקידום. בחלק מהמסלולים מוסיפים בין נקודה לשתי נקודות לסכם. מסלולי הלימוד הנותנים העדפה עשויים להשתנות משנה לשנה וכן התוספת שהם מעניקים. על מועמדים ראויים לקידום להירשם לטכניון כמו כל המועמדים.

הניקוד תקף ל-7 שנים משנת קבלתו. בתום 7 השנים יש להגיש בקשה מחדש.

המסלולים המזכים בהטבה לסמסטר א תש"ף 

לפרטים נוספים
האגודה לקידום החינוך, "ראויים לקידום", רח' תורה ועבודה 1, ת.ד 16252 בית וגן, ירושלים | 02-6441159 | liath@kidum-edu.org.il kidum-edu.org.il