אפשרויות הקבלה לטכניון

דרישות קבלה כלליות מכל המועמדים כולל בעלי תעודות מחו"ל ובעלי רקע אקדמי

בחינה פסיכומטרית ישראלית או SAT או ACT
ידע באנגלית
ידע בעברית
אפשרויות הקבלה
שינויים ומדיניות אי אפלייה
טבלת סיכום של כל מסלולי הלימודים לפי אפשרויות הקבלה
סיפי קבלה משוערים
קבלה על סמך ציון סכם
קבלה על סמך תעודת בגרות ובחינת סיווג במתמטיקה
אפיק קבלה מקוצר מלימודי חוץ בטכניון
קבלה על סמך ציון סכם וריאיון אישי/קורות חיים
קבלה על סמך בגרות מצוינת ללא ציון פסיכומטרי
קבלה לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה
קבלה לארכיטקטורה
קבלה לאדריכלות נוף
קבלה ממכינת הטכניון או ממכינת בן-גוריון
קבלה על סמך רקע אקדמי לכול המסלולים פרט לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה
קבלה מלימודי חוץ/מהאוניברסיטה הפתוחה
קבלה על סמך זכייה באולימפיאדות מדעיות בינלאומיות
קבלת תלמידי תיכון לטכניון
קבלת מועמדים בעלי רקע חריג
מעבר מסלול לסטודנטים בטכניון אחרי תחילת הלימודים