קבלה על סמך ציון סכם וריאיון /קורות חיים

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

תעודת בגרות הכוללת: 5 יח"ל מתמטיקה, 4 יח"ל (לפחות) אנגלית, ומקצוע מדעי נוסף בהיקף 5 יח"ל, שלושתם     בציון 80 ומעלה.
ציון הסכם נמוך עד נקודה מהסף הנדרש למסלול.
בעלי פטור מבחינת הסיווג בפיזיקה (בגרות בפיזיקה כנדרש או מעבר בחינת סיווג בפיזיקה כנדרש).
ציון 104 ומעלה בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי"ר.
ציון יע"ל 113 ומעלה למי שנבחן בבבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית.

קורות חיים ו/או ריאיון אישי

  • מועמדים שעומדים בתנאים לעיל ישלחו קורות חיים ומכתב המנמק את רצונם ללמוד במסלול זה
    (הצהרת כוונות). המסמכים יעברו לעיון ועדה פקולטית שבה שני חברי/ות סגל לפחות, אשר יעריכו
    בנפרד את קורות החיים בהתאם למחוון שיקבע.
  • הוועדה, הכוללת בנוסף לחברי הסגל בפקולטה גם נציגות של לימודי הסמכה (רישום וקבלה) תוכל להזמין מועמדים מתאימים לריאיון להשלמת פרטים או ברור נוסף.
  • ההחלטה שתתקבל על ידי חברי הוועדה ונימוקיה וכן סיכום הריאיון (אם התקיים) יועברו למרכז רישום וקבלה, לשם המשך טיפול במועמד/ת.
  • הקבלה באפיק זה תהיה תקפה לסמסטר הרישום בלבד.

מסלולי הלימודים המשתתפים באפשרות קבלה זאת

מסלולי הלימודים
ביולוגיה
ביוכימיה מולקולרית
הנדסה כימית
הנדסת אווירונאוטיקה וחלל
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
הנדסת הסביבה
הנדסת מיפוי וגיאואינפורמציה
הנדסת תעשייה וניהול
כימיה