קבלה על סמך זכייה באולימפיאדות מדעיות בינלאומיות

יכולים להגיש מועמדות לקבלה באפיק זה:
תלמידי תיכון | בוגרי כיתה י | עם ציונים טובים | אשר השתתפו באחת האולימפיאדות המדעיות הבינלאומיות סטודנטים בתרגוללמתמטיקה או לפיזיקה או לכימיה, כפי שיאושרו על-ידי דיקן לימודי הסמכה | הגיעו לשלב הגמר של האולימפיאדה הזאת | עמדו בריאיון אישי שיתקיים בפקולטה  אליה הם מעוניינים להתקבל.

יש לשלוח צילום של התעודה לצורך בדיקת קבילותה לקבלה למרכז רישום

  • ידע באנגלית - כל המועמדים המתקבלים במסלול זה,  חייבים בציון 104 או יותר במרכיב ה"אנגלית" בבחינה פסיכומטרית, או ציון 204 לפחות בבחינת אמי''ר, או ציון 520 לפחות במרכיב האנגלית בבחינת SAT
  • ידע בעברית - מועמדים באפיק קבלה זה אשר שפת ההוראה בתיכון בו למדו לא הייתה עברית, חייבים בציון מינימלי של 113 בבחינת ידע בעברית (יע"ל).

תנאי הקבלה למסלולים השונים

המתקבלים על סמך זכייה באולימפאדות מדעיות יכולים לזכות גם במלגות שכר לימוד גבוהות

קבלה למתמטיקה: תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה למתמטיקה או לפיזיקה או לכימיה, יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

קבלה לפיזיקה: תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה לפיזיקה, יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינהתלמידים עם נשיא הטכניון פרופסור פרץ לביא לאחר זכייה במדליית זהב באולימפיאדה מדעית הפסיכומטרית. תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה למתמטיקה או לכימיה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית בתנאי שיעמדו בתנאי הסיווג בפיזיקה (מעבר בחינת הסיווג או סיום בגרות בפיזיקה בהיקף של 5 יחל, בציון 70 לפחות).

קבלה לכימיה: תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה לכימיה או למתמטיקה או לפיזיקה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

קבלה להנדסת חומרים: תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה לכימיה או מתמטיקה או פיזיקה, יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

קבלה למדעי המחשב: תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה למתמטיקה או לפיזיקה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

קבלה להנדסת חשמל: תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה למתמטיקה או לפיזיקה או לכימיה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית, אך ידרשו להוכיח רמה מתאימה בפיזיקה ומתמטיקה לפני קבלתם ללימודים.