קבלה על סמך זכייה באולימפיאדות מדעיות בינלאומיות

מוזמנים להגיש מועמדות לקבלה באפיק זה:
תלמידי תיכון | בוגרי כיתה י | עם ציונים טובים | אשר השתתפו באחת האולימפיאדות המדעיות הבינלאומיות למתמטיקה או לפיזיקה או לכימיה, כפי שיאושרו על-ידי דיקן לימודי הסמכה | הגיעו לתלמידים עם נשיא הטכניון פרופסור פרץ לביא לאחר זכייה במדליית זהב באולימפיאדה מדעיתשלב הגמר של האולימפיאדה הזאת | יעמדו בריאיון אישי שיתקיים בפקולטה אליה הם מעוניינים להתקבל.

יש לשלוח צילום של התעודה המעידה על הזכייה, לצורך בדיקת קבילותה לקבלה למרכז רישום

המתקבלים על סמך זכייה באולימפאדות מדעיות יכולים לזכות גם במלגות שכר לימוד גבוהות

תנאי הקבלה למסלולים השונים

מסלולי הלימודים
הנדסה ביו-רפואית
הנדסה חומרים
הנדסת חשמל
הנדסת מערכות מידע
הנדסת נתונים ומידע
הנדסת תעשייה וניהול
כימיה
מדעי המחשב
מתמטיקה
פיזיקה

קבלה להנדסה ביו-רפואית

תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה למתמטיקה או לפיזיקה או לכימיה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית, אך ידרשו להוכיח רמה מתאימה בפיזיקה ומתמטיקה לפני קבלתם ללימודים.

קבלה להנדסת חומרים

 תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה לכימיה או מתמטיקה או פיזיקה, יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

קבלה להנדסת חשמל

תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה למתמטיקה או לפיזיקה או לכימיה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית, אך ידרשו להוכיח רמה מתאימה בפיזיקה ומתמטיקה לפני קבלתם ללימודים.

קבלה להנדסת מערכות מידע

תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה למתמטיקה או לפיזיקה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

קבלה להנדסת נתונים ומידע

תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה למתמטיקה או לפיזיקה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

קבלה להנדסת תעשייה וניהול

תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה למתמטיקה או לפיזיקה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

קבלה לכימיה

 תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה לכימיה או למתמטיקה או לפיזיקה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

קבלה למדעי המחשב

 תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה למתמטיקה או לפיזיקה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

קבלה למתמטיקה

תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה למתמטיקה או לפיזיקה או לכימיה, יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

קבלה לפיזיקה

תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה לפיזיקה, יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית. תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה למתמטיקה או לכימיה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית בתנאי שיעמדו בתנאי הסיווג בפיזיקה (מעבר בחינת הסיווג או סיום בגרות בפיזיקה בהיקף של 5 יחל, בציון 70 לפחות).

בחינות סיווג בפיזיקה ובכימיה

מועמדים אשר יתקבלו לטכניון יידרשו לעבור בחינות סיווג בפיזיקה ובכימיה, לחלק ממסלולי הקבלה. יש לעבור את בחינות הסיווג כדי להתחיל ללמוד את קורסי הפיזיקה והכימיה בטכניון. מומלץ מאד לעבור את הבחינות בקיץ, לפני תחילת הלימודים.