קבלה על סמך זכייה באולימפיאדות מדעיות בינלאומיות

מוזמנים להגיש מועמדות לקבלה בדרך זו:
תלמידי תיכון | בוגרי כיתה י | עם ציונים טובים | אשר השתתפו באחת האולימפיאדות המדעיות הבינלאומיות למתמטיקה או לפיזיקה או לכימיה, כפי שיאושרו על-ידי דיקן לימודי הסמכה | הגיעו לתלמידים עם נשיא הטכניון פרופסור פרץ לביא לאחר זכייה במדליית זהב באולימפיאדה מדעיתשלב הגמר של האולימפיאדה הזאת | יעמדו בריאיון אישי שיתקיים בפקולטה אליה הם מעוניינים להתקבל.

יש לשלוח צילום של התעודה המעידה על הזכייה, לצורך בדיקת קבילותה לקבלה למרכז רישום

המתקבלים על סמך זכייה באולימפאדות מדעיות יכולים לזכות גם במלגות שכר לימוד גבוהות

מסלולי הלימודים המשתתפים באפשרות קבלה זו

מסלולי הלימודים
הנדסת חשמל
מדעי המחשב
כימיה
מתמטיקה
מתמטיקה, סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מתמטיקה עם מדעי המחשב
פיזיקה

תנאי קבלה כלליים לכול המסלולים 

תנאי קבלה ייחודיים לכול מסלול לימודים

הנדסת חשמל

תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה למתמטיקה או לפיזיקה או לכימיה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית, אך ידרשו להוכיח רמה מתאימה בפיזיקה ומתמטיקה לפני קבלתם ללימודים.

מדעי המחשב

תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה למתמטיקה או לפיזיקה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

כימיה

תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה לכימיה או למתמטיקה או לפיזיקה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות וציון הבחינה הפסיכומטרית.

מתמטיקה

תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה למתמטיקה או לכימיה או לפיזיקה, יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים

תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה למתמטיקה או לכימיה או לפיזיקה, יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

מתמטיקה עם מדעי המחשב

תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה למתמטיקה או לכימיה או לפיזיקה, יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות ובציון הבחינה הפסיכומטרית.

פיזיקה

תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה לפיזיקה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות והפסיכומטרי.                                  תלמידים שהשתתפו באולימפיאדה למתמטיקה או לכימיה יתקבלו ללא התחשבות בציוני הבגרות והפסיכומטרי בתנאי שיעמדו בבחינת סיווג בפיסיקה.

בחינות סיווג בפיזיקה ובכימיה

ניתן להתקבל לטכניון ללא רקע בפיזיקה ו/או בכימיה. לא ניתן ללמוד את הקורסים בפיזיקה ובכימיה בטכניון ללא עמידה בהצלחה בבחינות הסיווג. לכן, סטודנטים שהתקבלו ללא רקע מתאים בפיזיקה ובכימיה מתבקשים לעבור בחינות סיווג בפיזיקה ובכימיה. מומלץ לעבור את הבחינות לפני תחילת הלימודים. במקום בחינת סיווג ניתן לגשת לבגרות באותו המקצוע ולקבל את הציון הנדרש. רשימת הפטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה