קבלה על סמך זכייה באולימפיאדות מדעיות בינלאומיות

מוזמנים להגיש מועמדות לקבלה בדרך זו:
תלמידי תיכון בוגרי כיתה י' עם ציונים טובים, אשר השתתפו באחת האולימפיאדות המדעיות הבינלאומיות למתמטיקה או לפיזיקה או לכימיה או למדעי המחשב, כפי שיאושרו על-ידי דיקן לימודי הסמכה. הגיעו לתלמידים עם נשיא הטכניון פרופסור פרץ לביא לאחר זכייה במדליית זהב באולימפיאדה מדעיתשלב הגמר של האולימפיאדה בה השתתפו. ויעמדו בריאיון אישי שיתקיים בפקולטה אליה הם מעוניינים להתקבל.

יש לשלוח צילום של התעודה המעידה על הזכייה, לצורך בדיקת קבילותה לקבלה למרכז רישום

המתקבלים על סמך זכייה באולימפאדות מדעיות יכולים לזכות גם במלגות שכר לימוד גבוהות

תנאי קבלה ייחודיים למסלולי הלימודים

*המשתתפים באפשרות קבלה זו.