קבלה לאדריכלות נוף

 

קבלה לאדריכלות נוף לשנה"ל תשפ"ה (אוקטובר 2024)

 

פרויקט גמר לאדריכלות נוף - צוראל כרסנטיפרויקט גמר לשנה"ל 2023 של הבוגרת, צוראל כרסנטי, במסלול אדריכלות נוף.