כיצד מחשבים את ממוצע הבגרות המיטבי

שימו לב!
ניתן לחשב את הממוצע המיטבי של הבגרות במחשבון לחישוב הסכם. 

חישוב ממוצע בגרות מיטבי לכל מסלולי ההרשמה (פרט לארכיטקטורה ו/או אדריכלות נוף)

בטכניון קולטים ראשית את כל מקצועות הבגרות. אם קיימים מספר שיפורים של ציוני בגרות, ייקלט הציון הטוב ביותר בכל מקצוע.

מקצוע המתמטיקה חשוב מאוד להצלחה בלימודים בטכניון ועל כן נותנים לו משקל גדול יותר מאשר לכל שאר המקצועות. לכן, כופלים ב-2 את מספר יחידות הלימוד של מקצוע המתמטיקה וזהו המשקל. לאחר מכן מחלקים את סה"כ המכפלות בסכום המשקלים ולא בסכום היח"ל. לדוגמה: תעודת בגרות שיש בה 34 יח"ל לימוד לאחר הכפלת מספר היח"ל במתמטיקה מ-5 ל-10  או מ-4 ל-8 יהיה המשקל 39 או 38 בהתאמה.

להנדסאים (בעלי דיפלומה וזכאות לדיפלומה) יידונו לקבלה על-פי ציון הסכם, כמו כל המועמדים. מגליון הציונים של ההנדסאים קולטים את ציוני הבחינות החיצוניות והפרויקט בלבד. הפרויקט, וכל אחת מהבחינות החיצוניות ייחשב בממוצע הבגרות כמקצוע ברמה של 2 יח"ל (לדוגמה: 5 בחינות חיצוניות ופרויקט ייקלטו כ-12 יח"ל).

למי שלמדו לימודים אקדמיים שאינם מתאימים להגדרה של בעלי רקע אקדמי, ייקלטו את מספר השעות השבועיות הסמסטריאליות שנלמדו, והציון הממוצע הסופי המופיע בגיליון הציונים. מספר היחידות יהיה שווה לחצי ממספר השעות שנלמדו בפועל ולא יותר מ-20 יח"ל.

מוסיפים למקצועות החובה את אותם מקצועות בחירה ו/או ממוצע אקדמי ו/או ממוצע הנדסאי כך שסך כל היח"ל של מקצועות החובה ואותם מקצועות בחירה בבגרות שהוספנו, יהיה 20 ומעלה. מבין מקצועות הבחירה ניתן לבחור רק את המקצועות המעלים את ממוצע הבגרות ולהשמיט את אלו שמורידים את הממוצע. הדבר נעשה באופן אוטומטי בטכניון. זהו  הממוצע המיטבי של הבגרות.

ממוצע הבגרות המקסימלי אשר בו מתחשב הטכניון הוא 119. כל ציון הגבוה מ-119 יהיה שווה ל-119, בהמשך חישוב הסכם.

מקצועות חובה בבגרות שלא ניתן להשמיטם מהממוצע

אזרחותידיעת העם והמדינהמחשבת ישראל *
אנגלית עברית לערבים/ לדרוזיםמתמטיקה
הבעה עברית | עברית ערבית לערבים/ לדרוזים)ספרות
היסטוריה | תולדות עם ישראל
מורשת הדרוזיםתנ"ך
דת האיסלם/ תולדות הערבים והאיסלםמורשת דת נוצרית
*ניתן להשמיט את המקצוע "מחשבת ישראל" מממוצע הבגרות אם הוא מוריד את הממוצע, בתנאי שיש בתעודה לפחות        2 יח"ל ספרות.