קבלה ללא ציון פסיכומטרי לבעלי בגרות מצוינת

דרישות קבלה נוספות, במסלולים השונים, ללא ציון פסיכומטרי לסמסטר ב  תשפ"ד (אביב 2023)

דרישות קבלה נוספות, במסלולים השונים, ללא ציון פסיכומטרי לסמסטר א  תשפ"ה (נובמבר 2024)