קבלה על סמך בגרות מצוינת (ללא פסיכומטרי)

דרישות קבלה לפי מסלול
סמסטר א' תשפ"ה (נובמבר 2024)