קבלה ללא ציון פסיכומטרי לבעלי בגרות מצוינת

דרישות קבלה כלליות לקבלה ללא ציון פסיכומטרי לבעלי בגרות מצוינת

ממועמדים אלה נדרש ידע באנגלית וידע בעברית (ידע בעברית נדרש ממי שניבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית).

ידע באנגלית

ידע בעברית

קבלת מועמדים ממכינת הטכניון 

תלמידי מכינת הטכניון  יוכלו להגיש מועמדות להתקבל ללא ציון פסיכומטרי על סמך ציוני המכינה, באותם התנאים הנדרשים מבעלי בגרות מלאה. תלמידי המכינה יוכלו להגיש מועמדות לכל המסלולים הנ"ל, פרט למסלול לביולוגיה.

הדיון בקבלתם של תלמידי המכינה יתקיים בסיום המכינה. מספר המקומות באפיק קבלה זה מצומצם. לכן יתקבלו מעטים מאוד, העומדים בתנאי הסף, בעלי הציונים הטובים ביותר.

דרישות קבלה נוספות למסלולים השונים לקבלה ללא ציון פסיכומטרי

מסלולי הלימוד
ביולוגיה
ביוכימיה מולקולרית
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
הנדסה כימית והנדסה ביוכימית
חינוך למדע וטכנולוגיה
כימיה
מתמטיקה, מתמטיקה עם מדעי המחשב ומתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מתמטיקה-פיזיקה
פיזיקה

ביולוגיה

ניתן להתקבל לביולוגיה ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • תעודת הבגרות כוללת ביולוגיה או ביוטכנולוגיה ברמה של 5 יח"ל בציון 90 לפחות, ועוד מקצוע מדעי ברמה של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה מתוך המקצועות הבאים: מתמטיקה, פיזיקה או כימיה.  בנוסף, תעודת הבגרות חייבת לכלול לפחות 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה או 4 יח"ל מתמטיקה בציון 80 ומעבר של בחינת סיווג במתמטיקה.
 • על המועמדים לעבור ריאיון קבלה.

ביוכימיה מולקולרית

ניתן להתקבל לביוכימיה מולקולרית ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • תעודת הבגרות כוללת ביולוגיה  או כימיה ברמה של 5 יח"ל בציון 90 לפחות ואחד מקצוע מדעי ברמה של 5 יח"ל ובציון 90 לפחות, מבין המקצועות הבאים: מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה או כימיה. בנוסף, תעודת הבגרות חייבת לכלול לפחות 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה או 4 יח"ל מתמטיקה בציון 80 ומעבר של מבחן סיווג במתמטיקה.
 • על המועמדים לעבור ריאיון קבלה.

הנדסת אווירונוטיקה וחלל

ניתן להתקבל להנדסת אווירונוטיקה וחלל לא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • ממוצע בגרות רגיל (ללא בונוסים) 90 לפחות.
 • תעודת הבגרות כוללת אנגלית, מתמטיקה ופיזיקה, בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה, בכל אחד משלושת המקצועות.

הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה

ניתן להתקבל להנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה לא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • ממוצע בגרות רגיל (ללא בונוסים) 90 לפחות.
 • תעודת הבגרות כוללת מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית, בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה, בכל אחד משלושת המקצועות.

הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

ניתן להתקבל להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • ממוצע בגרות רגיל (ללא בונוסים) 90 ומעלה.
 • תעודת הבגרות כוללת אנגלית ומתמטיקה, בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה, בכל אחד מהמקצועות.
 • תעודת הבגרות חייבת לכלול גם אחד משני המקצועות המדעיים: פיזיקה או כימיה ברמה של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה, או את שני המקצועות: יישומי ביוטכנולוגיה ומערכות ביוטכנולוגיה, ברמה של 5 יח"ל ובציון 95 ומעלה בכול אחד מהמקצועות הללו.

הנדסה כימית והנדסה ביוכימית

ניתן להתקבל להנדסה כימית  ולהנדסה ביוכימית ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • ממוצע בגרות רגיל (ללא בונוסים) 90 ומעלה.
 • תעודת הבגרות כוללת אנגלית ומתמטיקה, ואחד משני המקצועות המדעיים: פיזיקה או כימיה, בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה, בכל אחד משלושת המקצועות.

חינוך למדע וטכנולוגיה

 • תעודת הבגרות חייבת לכלול  5 יח"ל מתמטיקה בציון 90 ומעלה.
 • תעודת הבגרות כוללת מקצוע מדעי או טכנולוגי אחד לפחות (כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב, אלקטרוניקה ומכונות) בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה.

כימיה

ניתן להתקבל לכימיה ללא ציון פסיכומטרי בתנאים הבאים:

 • תעודת הבגרות כוללת מתמטיקה, ואחד משני המקצועות המדעיים: פיזיקה או כימיה, בהיקף של 5 יח"ל ובציון 90 ומעלה.
 • ריאיון אישי בפקולטה לכימיה.
 • תלמידים שלא למדו כימיה בהיקף של 5 יח"ל ידרשו ללמוד קורס כימיה במכינה או לעבור בחינת סיווג בכימיה, לפני תחילת הלימודים.

מתמטיקה, מתמטיקה עם מדעי המחשב ומתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים

ניתן להתקבל למסלולים הנ"ל ללא ציון פסיכומטרי, בתנאי שתעודת הבגרות כוללת מתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יח''ל, בציון 90 ומעלה.

מתמטיקה-פיזיקה

 ניתן להתקבל למסלול המשותף מתמטיקה-פיזיקה ללא ציון פסיכומטרי, בתנאי שתעודת הבגרות כוללת מתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יח''ל, בציון 92 ומעלה.

פיזיקה

ניתן להתקבל לפיזיקה ללא ציון פסיכומטרי, בתנאי שתעודת הבגרות כוללת מתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יח''ל, בציון 90 ומעלה.

בחינות סיווג בפיזיקה ובכימיה

מועמדים אשר יתקבלו לטכניון ללא ציון פסיכומטרי, יידרשו לעבור בחינות סיווג בפיזיקה ובכימיה, לחלק ממסלולי הקבלה. יש לעבור את בחינות הסיווג כדי להתחיל ללמוד את קורסי הפיזיקה והכימיה בטכניון. מומלץ מאד לעבור את הבחינות בקיץ, לפני תחילת הלימודים.