ידע במתמטיקה

לקבלה לרוב מסלולי הלימוד, נדרש מקצוע המתמטיקה ב-5 יח"ל בציון 70.
מועמדים בעלי 5 יח"ל במתמטיקה בציון נמוך מ-70 או בעלי 4 יח"ל במתמטיקה נדרשים לעבור מבחן סיווג במתמטיקה ולהשיג בו ציון 70.

מומלץ מאד למי שאין 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה או רק 4 יח"ל לגשת לבחינת בגרות במתמטיקה במועד חורף.

לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף 

נדרש מקצוע המתמטיקה ב-4 יח"ל לפחות בציון 70 או לחילופין 5 יח"ל בציון 65. למועמדים העומדים בדרישה זו, אין צורך בבחינת סיווג במתמטיקה.

למסלולים ביולוגיה, כימיה, דו-חוגי בביולוגיה וכימיה 

נדרש מקצוע המתמטיקה ב-4 יח"ל בציון 80 לפחות, או לחילופין 5 יח"ל בציון 70. למועמדים העומדים בדרישה זו אין צורך בבחינת סיווג.