אפיקי מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה ו/או מבית הספר ללימודי המשך בטכניון

אפיקי מעבר לטכניון - מידע כללי

ישנם מספר אפיקי מעבר שניתן להתקבל באמצעותם ללימודים בטכניון. שתי המסגרות בהן ניתן ללמוד אפיקי מעבר הן האוניברסיטה הפתוחה ובית הספר ללימודי המשך בטכניון. אפיקי המעבר מאפשרים למועמדים שאינם עומדים בכל דרישות הקבלה להתחיל את לימודיהם באחת המסגרות הנ"ל ובהמשך לנסות להתקבל לטכניון על סמך הישגיהם בלימודים.

שימו לב! 

  •  כל המתקבלים לטכניון על סמך אפיקי מעבר מחוייבים  בידע באנגלית.
  •  מודגש בזה כי הלימודים באפיקי המעבר מיועדים אך ורק לסטודנטים חדשים ולא לסטודנטים שלמדו בעבר בטכניון או לסטודנטים בעלי רקע אקדמי קודם ממוסדות אחרים.
  • כל אפיקי המעבר מיועדים לבעלי תעודת בגרות, מלבד האפיק לחסרי תעודת בגרות באוניברסיטה הפתוחה.

ישנם מספר הבדלים בין אפיקי המעבר ובעיקר בדרישות הקבלה השונות אליהן. מסלולי לימודים שונים משתתפים באפיקי מעבר שונים, אך לא באחרים. לכן, טרם תחילת הלימודים באפיקי המעבר יש לוודא את תכנית הלימודים ואת תנאי הקבלה לטכניון כפי שהם מפורטים באתר זה. לשאלות יש לפנות אל מדור מועמדים והערכה. 

להלן טבלת סיכום של אפיקי המעבר הרלוונטיים לכל אחד ממסלולי הלימודים

טבלת אפיקי מעבר מהאו"פ ומלימודי ההמשך עבור המסלולים השונים
אפיקי מעבר מבית הספר ללימודי המשך בטכניוןאפיקי מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה
מסלולי הלימודיםאפיק מקוצראפיק ארוך אפיק מקוצראפיק ארוך (רגיל) אפיק למצטייניםאפיק מעבר לחסרי תעודת בגרות
אדריכלות נוף
ארכיטקטורה
ביולוגיה
ביולוגיה וכימיה (דו-חוגי)
הנדסה אזרחית
הנדסה ביוכימית
הנדסה ביו רפואית
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה
הנדסה כימית
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
הנדסת חומרים
הנדסת חומרים וביולוגיה
הנדסת חומרים וכימיה
הנדסת חומרים ופיזיקה
הנדסת חשמל
הנדסת חשמל ופיזיקה
הנדסת מחשבים
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה
הנדסת מכונות
הנדסת מערכות מידע
הנדסת נתונים ומידע
הנדסת הסביבה
הנדסת תעשייה וניהול
חינוך למדע וטכנולוגיה (תואר ראשון)
חינוך למדע וטכנולוגיה-מדעי המחשב (תואר ראשון)
כימיה
מדעי המחשב
מדעי המחשב ומתמטיקה
מדעי המחשב ופיזיקה
מתמטיקה
מתמטיקה עם מדעי המחשב
מתמטיקה יישומית
מתמטיקה-פיזיקה
פיזיקה
מדעי הרפואה – מגמת רפואה
מדעי הרפואה – הנדסה ביו-רפואית (תואר כפול)
מדעי הרפואה – מדעי המחשב (תואר כפול)
מבטים - חוג לאחר תואר לחינוך