אפיק מעבר לטכניון מלימודי חוץ בטכניון ו/או מהאוניברסיטה הפתוחה

אפיק מעבר (ארוך) לטכניון מלימודי חוץ בטכניון ו/או מהאוניברסיטה הפתוחה

שימו לב!

 • תנאי הקבלה, על פי אפיק קבלה זה, לשנה"ל תשפ"ד (אוקטובר 2023) יפורסמו בתחילת ינואר 2023.
 •  כל המתקבלים לטכניון על סמך אפיק מעבר זה מחוייבים בידע באנגלית.
 •  מודגש בזה כי הלימודים באפיק המעבר מיועדים אך ורק לסטודנטים חדשים ולא לסטודנטים שלמדו בעבר בטכניון או לסטודנטים בעלי רקע אקדמי קודם ממוסדות אחרים.
  •   הלומדים ביחידה ללימודי חוץ בטכניון אינם נחשבים כסטודנטים מן המניין הלומדים במוסד אקדמי מוכר.  מועמדותם תיבדק על-פי תנאי אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון, ולא על סמך רקע אקדמי.
  •   יש לשים לב לציונים ולממוצע בהם צריך לעמוד, בהתאם למסלול הלימודים אליו רוצים להתקבל לאחר מכן, לפי המפורט באתר האוניברסיטה הפתוחה.

מועמדים יכולים להתקבל לטכניון לאחר לימודים באפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה ו/או לימודים ביחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניוןניתן ללמוד חלק מהקורסים באוניברסיטה הפתוחה וחלק דרך היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון.

אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון

האוניברסיטה הפתוחה והטכניון מקיימים אפיק לימודים מיוחד, המאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ שבדעתם ללמוד בעתיד בטכניון, להתחיל את לימודיהם במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, שאינה מציבה תנאי קבלה ושאינה מחייבת העתקת מקום מגורים לחיפה או שינויים קיצוניים בתעסוקה ובאורח החיים. לאחר שהסטודנטים יוכיחו את יכולתם על ידי סיום מקבץ קורסים במדעים בהישגים גבוהים באוניברסיטה הפתוחה, הם יוכלו לעבור לטכניון לשם השלמת התואר.

האפיק, מתאים בין היתר, גם לתלמידי תיכון מצטיינים שיש ביכולתם להתחיל ללמוד באוניברסיטה הפתוחה לפני השלמת בחינות הבגרות.

הלימודים המוקדמים באוניברסיטה הפתוחה יקצרו את משך הלימודים בטכניון בכשנה אחת.

הקבלה לטכניון מובטחת לכל אלה שיעמדו בדרישות התוכנית, בנוסף לדרישת ידע באנגלית.

מסלולי המעבר בטכניון

הנדסה אזרחית | הנדסת מים |הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה | מיפוי וגיאו-אינפורמציה (מסלול תלת-שנתי) | הנדסת הסביבה | ביולוגיה* | מתמטיקה | מתמטיקה עם מדעי המחשב | הנדסת מכונות | הנדסת חשמל | הנדסה כימית | הנדסה ביוכימית | הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון | הנדסת אווירונוטיקה וחלל | הנדסת תעשייה וניהול | מדעי המחשב | הנדסת מערכות מידע | הנדסת נתונים ומידע | כימיה | ביולוגיה וכימיה(דו-חוגי) | ביולוגיה | הנדסת חומרים ופיזיקה | הנדסת חומרים וכימיה | פיזיקה | הנדסה ביו-רפואית.

*בנוסף לתוכנית הלימודים המפורטת באתר האוניברסיטה הפתוחה אפשר ללמוד בטכניון קורס נוסף, לשם השלמת אפיק המעבר. שם הקורס בטכניון: גנטיקה כללית ומספרו 134020.

קבלה לטכניון על בסיס "לימודי צבירה" ביחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון

 • המתקבלים לטכניון על סמך לימודי צבירה בטכניון זה חייבים להיות בעלי זכאות לתעודת בגרות. ללא זכאות לתעודת בגרות ממשרד החינוך הם לא יוכלו לקבל תואר מהטכניון.
 • קיימת גם דרישת ידע באנגלית.
 • המועמדים חייבים להיבחן בבחינה פסיכומטרית.
 • סטודנטים יכולים להתקבל ללימודים במסלול מבוקש בטכניון אם השלימו לימודים בהתאם לתוכנית הקבלה באפיק המבוסס על לימודי צבירה בטכניון ("אפיק צבירה") עבור אותו מסלול.
 • תוכנית קבלה באפיק צבירה תכלול לפחות 30 נקודות טכניוניות.
 • סטודנטים שלמדו באפיק צבירה מלימודי חוץ, ידונו לקבלה לטכניון על סמך הציון הפסיכומטרי והרקע האקדמי שלהם.

הרשמה לקורסים