אפיק מעבר לטכניון מלימודי חוץ בטכניון ו/או מהאוניברסיטה הפתוחה

אפיק מעבר לטכניון מלימודי חוץ בטכניון ו/או מהאוניברסיטה הפתוחה

שימו לב!

כול המתקבלים לטכניון על סמך אפיק המעבר מחוייבים בידע באנגלית 

ניתן להתקבל לטכניון לאחר לימודים באפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה או מלימודי צבירה ביחידסטודנטים ביום פתוח בטכניוןה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון. דרך יחידה זאת ניתן לצבור קורסים בטכניון ולנסות להתקבל אחר כך לטכניון על בסיס כל הדרישות המפורטות באפיקי המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון, ללא ציון פסיכומטרי.

ניתן ללמוד חלק מהקורסים באוניברסיטה הפתוחה וחלק דרך היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון.

אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניוןעמדות הפקולטות באולם השקוף ביום פתוח

האוניברסיטה הפתוחה והטכניון מקיימים אפיק לימודים מיוחד, המאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ שבדעתם ללמוד בעתיד בטכניון, להתחיל את לימודיהם במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, שאינה מציבה תנאי קבלה ושאינה מחייבת העתקת מקום מגורים לחיפה או שינויים קיצוניים בתעסוקה ובאורח החיים. לאחר שהסטודנטים יוכיחו את יכולתם על ידי סיום מקבץ קורסים במדעים בהישגים גבוהים באוניברסיטה הפתוחה, הם יוכלו לעבור לטכניון לשם השלמת התואר.

האפיק, מתאים בין היתר, גם לתלמידי תיכון מצטיינים שיש ביכולתם להתחיל ללמוד באוניברסיטה הפתוחה לפני השלמת בחינות הבגרות.

הלימודים המוקדמים באוניברסיטה הפתוחה יקצרו את משך הלימודים בטכניון בכשנה אחת.

הקבלה לטכניון מובטחת לכל אלה שיעמדו בדרישות התוכנית.

מסלולי המעבר בטכניון

הנדסה אזרחית | הנדסת מים |הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה | מיפוי וגיאו-אינפורמציה (מסלול תלת-שנתי) | הנדסת הסביבה | ביוכימיה מולקולרית | ביולוגיה* | מתמטיקה | מתמטיקה עם מדעי המחשב | הנדסת מכונות | הנדסת חשמל | הנדסה כימית | הנדסה ביוכימית | הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון | הנדסת אווירונוטיקה וחלל | הנדסת תעשייה וניהול | מדעי המחשב | הנדסת מערכות מידע | הנדסת נתונים ומידע | כימיה | ביוכימיה מולקולרית | ביולוגיה | הנדסת חומרים ופיזיקה | הנדסת חומרים וכימיה.

*בנוסף לתוכנית הלימודים המפורטת באתר האוניברסיטה הפתוחה אפשר ללמוד בטכניון קורס נוסף, לשם השלמת אפיק המעבר. שם הקורס בטכניון: גנטיקה כללית ומספרו 134020.

קבלה לטכניון על בסיס "לימודי צבירה" בטכניון, ביחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ

  • סטודנטים יכולים להתקבל ללימודים במסלול מבוקש בטכניון אם השלימו לימודים בהתאם לתוכנית הקבלה באפיק המבוסס על לימודי צבירה בטכניון ("אפיק צבירה") עבור אותו מסלול.
  • תוכנית קבלה באפיק צבירה תכלול לפחות 30 נקודות טכניוניות. כל המקצועות הנכללים בתוכנית והציונים הנדרשים יהיו זהים לאלו שבאפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון. בנוסף תכלול התוכנית דרישות בלימודי האנגלית, כמפורט בתוכנית אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון.
  • כל התוכניות תוגשנה מדי שנה לאישור ועדת הקבע ללימודים אקדמיים, כמקובל לגבי תוכניות הלימודים באפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון.
  • מודגש בזה כי הלימודים באפיק הצבירה מיועדים אך ורק לסטודנטים חדשים ולא לסטודנטים שלמדו בעבר בטכניון או לסטודנטים בעלי רקע אקדמי קודם ממוסדות אחרים.

ההרשמה לקורסים