אפיק מצטיינים - מהאוניברסיטה הפתוחה

אפיק קבלה זה מיועד לסטודנטים אשר התחילו ללמוד באפיק המעבר באוניברסיטה הפתוחה והישגיהם גבוהים באופן משמעותי מדרישות האפיק הארוך/קצר. מועמדים אלו יוכלו להתקבל ללימודים בטכניון על סמך הישגיהם במספר קורסים מצומצם מדרישות הקבלה הראשוניות וזאת בתנאי שציוניהם גבוהים ושאינם חזרו על קורסים מספר רב של פעמים.  

דרישות סף לצורך הגשת מועמדות

  • יש לשים לב כי לכל מסלול לימודים המשתתף באפיק זה ישנן דרישות שונות שיש לעמוד בהן.
  • מספר נקודות הזכות הנדרשות הן לפי נקודות הזכות של הקורס המקביל בטכניון, ולא באוניברסיטה הפתוחה.
  • אין לקחת בחשבון גם את נקודות הבונוס בספירת הנקודות לקבלה.
  • משך זמן השלמת האפיק הוא עד שנתיים מיום התחלת הקורס הראשון - אלא אם כן צויין אחרת בדף זה.

     

  • הכרה בקורסי האוניברסיטה הפתוחה בשנת תשפ"ד: לאור השינויים במתכונת הלימודים בשנת תשפ"ד, הטכניון מתחייב להכיר בכל הקורסים שיילמדו במהלך שנה זו באוניברסיטה הפתוחה גם לצורך קבלה על סמך אפיקי מעבר וגם כתחליף לקורסים המקבילים בטכניון. זאת, כל עוד יהיה בהם ציון מאוני בלבד ולא ציון בינארי או פטור. במקביל, הטכניון מבהיר שיתכן שקורסי המשך בטכניון יתבססו על חומר שנלמד בטכניון אך הוצא מהסילבוס של הקורסים באוניברסיטה הפתוחה. הסטודנטים שיתקבלו מהאוניברסיטה הפתוחה יהיו אחראים להשלים חומר זה באופן עצמאי.

מסלולי לימודים המשתתפים באפיק 

 ביולוגיה | הנדסה אזרחית | הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון | הנדסת הסביבה | הנדסת חשמל | הנדסת מיפוי וגיאו אינפורמציה | הנדסת מערכות מידע | הנדסת נתונים ומידע | הנדסת תעשייה וניהול | כימיה | מדע והנדסה של חומרים | מדעי המחשב | מתמטיקה |פיזיקה |  

דרישות קבלה לאפיק המעבר לפי מסלול לימודים