מעבר לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה על סמך ציון סכם ורקע אקדמי חלקי

שימו לב!

ניתן להגיש בקשה לעבור לרפואה  ולשלושת התארים הכפולים עם רפואה על בסיס ציון הסכם, אחרי סמסטר אחד או שני סמסטרים של לימודים. לא ניתן לעבור על סמך ציון הסכם לאחר התחלת הסמסטר השלישי ללימודים.

תהליך הכניסה והקבלה במקרים אלו יהיה זהה למועמדות על בסיס ציון סכם.

המעוניינים להגיש בקשת מעבר וכן גם המבקשים לעבור על בסיס רקע אקדמי, מתבקשים להגיש בקשת מעבר באתר של מרכז רישום.

את הבקשה ניתן להגיש בטופס, והיא אינה כרוכה בתשלום.

*סטודנטים בטכניון שהם תלמידי הפקולטה למדע והנדסה של חומרים בתוכנית הלימודים המשולבת לתואר ראשון בהנדסת חומרים וביולוגיה, וסטודנטים בטכניון שהם תלמידי הפקולטה למדעי המחשב, יוכלו להגיש בקשה למעבר מסלול על סמך ציון סכם/על סמך רקע אקדמי חלקי, לתוכניות הכפולות של רפואה עם הפקולטה שבה הם לומדים.

על סטודנטים אלה יחולו כל תנאי הקבלה לפקולטה לרפואה בהתאם לאמור לעיל על סמך סכם ובהתאם לתנאים המפורטים לקבלה על סמך רקע אקדמי חלקי (לפי העניין).

במקרה כזה יוכלו לחול הכללים הבאים:

מעבר מסלול לתואר כפול (רפואה והנדסת חומרים או רפואה ומדעי המחשב) על סמך סכם

סטודנטים בפקולטה למדע והנדסה של חומרים בתוכנית הלימודים המשולבת לתואר ראשון בהנדסת חומרים וביולוגיה וסטודנטים בפקולטה למדעי המחשב, בוגרי שנה א, שתתקבל בקשתם למעבר לתואר הכפול עם רפואה על סמך סכם, יוכלו להשתלב בלימודי השנה השנייה בתואר הכפול הרלוונטי (רפואה והנדסת חומרים או רפואה ומדעי המחשב). זאת במידה והשלימו בפקולטה שלהם, לפני תחילת לימודי הרפואה, את כל קורסי השנה הראשונה (עד לסמסטר 2 כולל) של תוכנית התואר הכפול (למעט קורס רפואה דחופה בתוכנית הכפולה רפואה והנדסת חומרים).

מעבר מסלול לתואר כפול (רפואה והנדסת חומרים או רפואה ומדעי המחשב) על סמך רקע אקדמי חלקי

סטודנטים בפקולטה למדע והנדסה של חומרים בתוכנית הלימודים המשולבת לתואר ראשון בהנדסת חומרים וביולוגיה, וסטודנטים בפקולטה למדעי המחשב, בוגרי שנה ב, שתתקבל בקשתם למעבר לתואר הכפול עם רפואה על סמך רקע אקדמי חלקי, יוכלו להשתלב בלימודי השנה השלישית בתואר הכפול הרלוונטי (רפואה והנדסת חומרים או רפואה ומדעי המחשב). זאת במידה והשלימו בפקולטה שלהם, לפני תחילת לימודי הרפואה, את כל קורסי השנתיים הראשונות (עד לסמסטר 4 כולל) של תכנית התואר הכפול (למעט קורס רפואה דחופה בתוכנית הכפולה רפואה והנדסת חומרים).

*קבלה לרפואה בלבד ולא לתואר הכפול, תתאפשר לשנה א בלבד.

מועד הגשת בקשת המעבר

ניתן להגיש בקשה לעבור מסלול לימודים בהתאם לזמני ההרשמה לטכניון לאותו הסמסטר. לא תתאפשר הגשת בקשת מעבר אחרי מועד זה.

תקינות אקדמית

המבקשים לעבור על בסיס ציון הסכם חייבים להיות במצב אקדמי תקין ( תקנה מספר 3.1.6), בעת הגשת הבקשה לעבור לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה, בעת מעבר המסלול (אם מתקבלים), אחרת תבוטל החלטת המעבר.