מעבר לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה על סמך ציון סכם

שימו לב!

ניתן להגיש בקשה לעבור לרפואה  ולשלושת התארים הכפולים עם רפואה על בסיס ציון הסכם, אחרי סמסטר אחד או שני סמסטרים של לימודים. לא ניתן לעבור על סמך ציון הסכם לאחר התחלת הסמסטר השלישי ללימודים.

תהליך הכניסה והקבלה במקרים אלו יהיה זהה למועמדות על בסיס ציון סכם.

המעוניינים להגיש בקשת מעבר וכן גם המבקשים לעבור על בסיס רקע אקדמי, מתבקשים להגיש בקשת מעבר באתר של מרכז רישום.

את הבקשה ניתן להגיש בטופס, והיא אינה כרוכה בתשלום.

מועד הגשת בקשת המעבר

ניתן להגיש בקשה לעבור מסלול לימודים בהתאם לזמני ההרשמה לטכניון לאותו הסמסטר. לא תתאפשר הגשת בקשת מעבר אחרי מועד זה.

תקינות אקדמית

המבקשים לעבור על בסיס ציון הסכם חייבים להיות במצב אקדמי תקין ( תקנה מספר 3.1.6), בעת הגשת הבקשה לעבור לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה, בעת מעבר המסלול (אם מתקבלים), אחרת תבוטל החלטת המעבר.