*קבלה או מעבר לרפואה לתארים הכפולים עם רפואה על-סמך ציון סכם ורקע אקדמי לא רלוונטי

שימו לב!

ההרשמה לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה הסתיימה. לא ניתן לשנות עדיפויות למסלולים אלה. אין הרשמה מאוחרת!

דרישות קבלה כלליות

  • ציון פסיכומטרי: הבחינה הפסיכומטרית האחרונה התקפה להרשמה היא במועד מרץ\אפריל. 
  • דרישות מתעודת בגרות ישראלית או תעודת בגרות מחו"ל
  • ידע באנגלית: להגשת מועמדות לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה נדרש ציון של 120 ומעלה בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי''ר, או 600 בבחינת SAT, או 26 בבחינת ACT. המועמדים חייבים לקבל את הציון הזה עד מועד אביב (חודש אפריל) לכול המאוחר. מועמדים אשר לא ישיגו את ציון המינימום כפי שצוין לעיל לא יזומנו לבחינת מו"ר, גם אם הם עומדים בשאר דרישות הקבלה. 
  • ידע בפיזיקה

קבלת מועמדים ממוסדות אחרים על-סמך ציון סכם ורקע אקדמי לא רלוונטי*

סטודנטים ממוסדות אקדמיים אחרים יכולים להגיש בקשה להתקבל לרפואה ולשלושת התארים הכפולים עם רפואה על-

סמך ציון הסכם, אחרי סמסטר אחד או שני סמסטרים של לימודים. מועמדים בעלי רקע אקדמי לא רלוונטי* לקבלה לטכניון כמו לימודים בתחום מדעי הרוח, משפטים ועוד, יוכלו להגיש בקשה להתקבל על-סמך ציון סכם גם אם למדו מעל שלושה סמסטרים.

שימו לב!
תהליך הקבלה במקרים אלו יהיה זהה למועמדות על בסיס ציון סכם.

בעלי רקע אקדמי רלוונטי* לקבלה לטכניון, לא יוכלו להתקבל או לעבור על-סמך ציון הסכם, לאחר התחלת הסמסטר השלישי ללימודים!

  • רק בעלי אזרחות ישראלית רשאים להירשם לפקולטה לרפואה ולמסלולים לתואר כפול עם רפואה.
  • ניתן להירשם לרפואה, למסלול לתואר כפול רפואה והנדסה ביו-רפואית, למסלול לתואר כפול רפואה ומדעי המחשב ולמסלול לתואר כפול רפואה והנדסת חומרים רק בעדיפות ראשונה. כלומר, אפשר להירשם רק לאחד מארבעת המסלולים הללו.
  • עתודאים אינם רשאים להירשם לרפואה ולמסלולים לתואר כפול עם רפואה בטכניון.

מועד ההרשמה או הגשת בקשת מעבר מסלול

על סטודנטים מאוניברסיטאות מוכרות אחרות בעלי ציון סכם מתאים ורקע אקדמי לא רלוונטי*, להירשם לטכניון באתר מועמדים והערכה.

מעבר של סטודנטים מהטכניון לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה על-סמך ציון סכם ורקע אקדמי חלקי

  • סטודנטים בטכניון יכולים להגיש בקשה לעבור לרפואה ולמסלולים הכפולים עם רפואה על-סמך ציון הסכם אחרי סמסטר אחד או שני סמסטרים של לימודים. 
  • סטודנטים בטכניון שהם תלמידי הפקולטה למדע והנדסה של חומרים בתוכנית הלימודים המשולבת לתואר ראשון בהנדסת חומרים וביולוגיה, וסטודנטים בטכניון שהם תלמידי הפקולטה למדעי המחשב, יוכלו להגיש בקשה למעבר מסלול על-סמך ציון סכם/על-סמך רקע אקדמי חלקי, לתוכניות הכפולות של רפואה עם הפקולטה שבה הם לומדים. על סטודנטים אלה יחולו כל תנאי הקבלה לפקולטה לרפואה בהתאם לאמור לעיל על-סמך סכם ובהתאם לתנאים המפורטים לקבלה על-סמך רקע אקדמי חלקי (לפי העניין).

במקרה כזה יחולו הכללים הבאים:

מעבר מסלול לתואר כפול (רפואה והנדסת חומרים או רפואה ומדעי המחשב) על-סמך סכם

סטודנטים בפקולטה למדע והנדסה של חומרים בתוכנית הלימודים המשולבת לתואר ראשון בהנדסת חומרים וביולוגיה וסטודנטים בפקולטה למדעי המחשב, בוגרי שנה א, שתתקבל בקשתם למעבר לתואר הכפול עם רפואה על-סמך סכם, יוכלו להשתלב בלימודי השנה השנייה בתואר הכפול הרלוונטי (רפואה והנדסת חומרים או רפואה ומדעי המחשב). זאת במידה והשלימו בפקולטה שלהם, לפני תחילת לימודי הרפואה, את כל קורסי השנה הראשונה (עד לסמסטר 2 כולל) של תוכנית התואר הכפול (למעט קורס רפואה דחופה בתוכנית הכפולה רפואה והנדסת חומרים).

מעבר מסלול לתואר כפול (רפואה והנדסת חומרים או רפואה ומדעי המחשב) על-סמך רקע אקדמי חלקי

סטודנטים בפקולטה למדע והנדסה של חומרים בתוכנית הלימודים המשולבת לתואר ראשון בהנדסת חומרים וביולוגיה, וסטודנטים בפקולטה למדעי המחשב, בוגרי שנה ב, שתתקבל בקשתם למעבר לתואר הכפול עם רפואה על-סמך רקע אקדמי חלקי, יוכלו להשתלב בלימודי השנה השלישית בתואר הכפול הרלוונטי (רפואה והנדסת חומרים או רפואה ומדעי המחשב). זאת במידה והשלימו בפקולטה שלהם, לפני תחילת לימודי הרפואה, את כל קורסי השנתיים הראשונות (עד לסמסטר 4 כולל) של תכנית התואר הכפול (למעט קורס רפואה דחופה בתוכנית הכפולה רפואה והנדסת חומרים).

*קבלה לרפואה בלבד ולא לתואר הכפול, תתאפשר לשנה א בלבד.

מועד ההרשמה או הגשת בקשת המעבר

על סטודנטים מאוניברסיטאות מוכרות אחרות בעלי ציון סכם מתאים ורקע אקדמי לא רלוונטי* להירשם לטכניון באתר רישום וקבלה.

סטודנטים בטכניון המעוניינים להגיש בקשת מעבר וכן גם המבקשים לעבור על בסיס רקע אקדמי, מתבקשים להגיש בקשת מעבר באתר של מדור מועמדים והערכה.

את הבקשה ניתן להגיש בטופס, והיא אינה כרוכה בתשלום.

ניתן להגיש בקשה לעבור מסלול לימודים בהתאם לזמני ההרשמה לטכניון לאותו הסמסטר. לא תתאפשר הגשת בקשת מעבר אחרי מועד זה.

תקינות אקדמית

המבקשים לעבור על בסיס ציון הסכם חייבים להיות במצב אקדמי תקין ( תקנה מספר 3.1.6), בעת הגשת הבקשה לעבור לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה, בעת מעבר המסלול (אם מתקבלים), אחרת תבוטל החלטת המעבר.

מסמכים הדרושים להרשמה או למעבר

לאחר ההרשמה לטכניון יש לשלוח מסמכים שונים.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* רקע אקדמי רלוונטי לקבלה לטכניון לרפואה ולתארים הכפולים

סטודנטים לתואר ראשון מהטכניון ומועמדים מאוניברסיטאות מוכרות בארץ ובחו"ל, בפקולטות להנדסה, למדעים, לרוקחות או לרפואת שיניים, יוכלו להגיש מועמדותם לשנה א ברפואה, לאחר שלושת הסמסטרים הראשונים ללימודיהם (למעט בוגרי שנה ב בחלק מהמסלולים הכפולים כמפורט להלן). מוסד מוכר הוא מוסד המופיע באתר World Higher Education Database . תוכלו לבדוק בעצמכם אם המוסד בו אתם לומדים אכן מוכר לצורך דיון לקבלה לטכניון.

כול רקע אקדמי אחר נחשב כרקע אקדמי לא רלוונטי להגשת מועמדות לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה.