קבלה או מעבר למסלולי רפואה על-סמך ציון סכם ורקע אקדמי לא רלוונטי

שימו לב!

לא ניתן לשנות עדיפויות למסלולים אלה. אין הרשמה מאוחרת!

דרישות קבלה כלליות

  • ציון פסיכומטרי: הבחינה הפסיכומטרית האחרונה התקפה להרשמה היא במועד מרץ\אפריל. 
  • דרישות מתעודת בגרות ישראלית או תעודת בגרות מחו"ל
  • ידע באנגלית: להגשת למסלולי הרפואה נדרש ציון של 120 ומעלה בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי''ר, או 600 בבחינת SAT, או 26 בבחינת ACT. המועמדים חייבים לקבל את הציון הזה עד מועד אביב (חודש אפריל) לכול המאוחר. מועמדים אשר לא ישיגו את ציון המינימום כפי שצוין לעיל לא יזומנו לבחינת מו"ר, גם אם הם עומדים בשאר דרישות הקבלה. 
  • ידע בפיזיקה

קבלת מועמדים ממוסדות אחרים על-סמך ציון סכם ורקע אקדמי לא רלוונטי*

סטודנטים ממוסדות אקדמיים אחרים יכולים להגיש בקשה להתקבל למסלולי הרפואה על- סמך ציון הסכם, אחרי סמסטר אחד או שני סמסטרים של לימודים. מועמדים בעלי רקע אקדמי לא רלוונטי* לקבלה לטכניון כמו לימודים בתחום מדעי הרוח, משפטים ועוד, יוכלו להגיש בקשה להתקבל על-סמך ציון סכם גם אם למדו מעל שלושה סמסטרים.

שימו לב!
תהליך הקבלה במקרים אלו יהיה זהה למועמדות על בסיס ציון סכם.

בעלי רקע אקדמי רלוונטי* לקבלה לטכניון, לא יוכלו להתקבל או לעבור על-סמך ציון הסכם, לאחר התחלת הסמסטר השלישי ללימודים!

  • רק בעלי אזרחות ישראלית רשאים להירשם  למסלולי הרפואה.
  • ניתן להירשם למסלולי הרפואה רק  בעדיפות ראשונה. כלומר, אפשר להירשם רק לאחד מארבעת המסלולים הללו.
  • עתודאים אינם רשאים להירשם למסלולי הרפואה בטכניון.

מועד ההרשמה או הגשת בקשת מעבר מסלול

על סטודנטים מאוניברסיטאות מוכרות אחרות בעלי ציון סכם מתאים ורקע אקדמי לא רלוונטי*, להירשם לטכניון באתר מועמדים והערכה.

* רקע אקדמי רלוונטי לקבלה לטכניון למסלולי הרפואה

סטודנטים לתואר ראשון מהטכניון ומועמדים מאוניברסיטאות מוכרות בארץ ובחו"ל, בפקולטות להנדסה, למדעים, לרוקחות או לרפואת שיניים, יוכלו להגיש מועמדותם לשנה א באחד ממסלולי הרפואה, לאחר שלושת הסמסטרים הראשונים ללימודיהם (למעט בוגרי שנה ב בחלק מהמסלולים הכפולים). מוסד מוכר הוא מוסד המופיע באתר World Higher Education Database . תוכלו לבדוק בעצמכם אם המוסד בו אתם לומדים אכן מוכר לצורך דיון לקבלה לטכניון.

כול רקע אקדמי אחר נחשב כרקע אקדמי לא רלוונטי להגשת מועמדות למסלולי הרפואה!