קבלה על סמך מכינה סמסטריאלית

המכינה הסמסטריאלית מיועדת למועמדים המעוניינים להתקבל ללימודים בטכניון, עומדים בדרישות הקבלה הפורמאליות, ושציון הסכם שלהם נמוך בשתי נקודות לכל היותר מדרישת הסף של תוכנית הלימודים שאליה הם מעוניינים להתקבל.

מסלול קבלה זה מתאים למועמדים על סמך סכם בלבד.
משך המכינה יהיה כסמסטר אחד, מחודש מאי עד ספטמבר.

הלימודים במכינה הסמסטריאלית והעמידה בבחינות הסיום שלה יקנו למועמדים תוספת של עד 2 נקודות לסכם בהתאם לציונים שיקבלו במכינה.
תוספת זו תאפשר לחלק מהמועמדים להתקבל לטכניון לשנת לימודים המתחילה באוקטובר. הקבלה לטכניון תהיה על פי סיפי הקבלה שיהיו בתוקף בסוף חודש אפריל.

במכינה יילמדו שני מקצועות: מתמטיקה ופיזיקה.
לימודי המתמטיקה יחולקו לשתי קבוצות בהתאם לקורסי המתמטיקה שנלמדים בתוכנית שאליה המועמדים נרשמו.

קבוצה א' כוללת את המועמדים למסלולי לימוד בהם לומדים את אחד מהמקצועות הבאים בסמסטר הראשון ללימודים:
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2.

קבוצה ב' כוללת את המועמדים למסלולי לימוד בהם לומדים את אחד מהמקצועות הבאים בסמסטר הראשון ללימודים: חשבון אינפיניטסימלי 1 (אינפי) , חשבון אינפינטסימלי 1מ, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (חדו"א) 1ת.
פיזיקה תהיה קבוצה לבעלי סיווג וקבוצה לחסרי סיווג.