מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים

ינואר 2021
מועדי הרשמה
לוחות זמנים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה
לוחות זמנים לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף
לוחות זמנים לשנת הלימודים תשפ"ב

מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים  לסמסטר ב תשפ"א (מרץ 2021)

מועדי הרשמה על סמך סכם ורקע אקדמי
התחלת ההרשמה1.11.2020
תאריך אחרון להרשמהההרשמה לרוב המסלולים הסתיימה.
(ניתן להירשם רק לחינוך-חוג לאחר תואר)
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים
להוראת הטכנולוגיה והמדעים-חוג לאחר תואר
7.3.2021
*תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים
על סמך אפיק קבלה מקוצר דרך לימודי חוץ
7.3.2021
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים
לתעודת הוראה במדעים
15.3.2021
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רחורף (דצמבר) 2020

*הרשמה על סמך האפיק המקוצר מלימודי חוץ בטכניון  מאוקטובר 2021 - הקבלה לטכניון היא רק לסמסטר ב לשנה"ל תשפ"ב. אפיק זה   מיועד אך ורק לסטודנטים שהתחילו ללמוד באפיק זה בסמסטר א תשפ"ב, דרך לימודי חוץ בטכניון, והם לא למדו במוסד אקדמי אחר.

מועדי הרשמה  והגשת ציונים ומסמכים לשנה"ל תשפ"ב (אוקטובר 2021)

סמסטר א  (אוקטובר 2021)

על סמך ציון סכם- לכול המסלולים פרט לארכיטקטורה, לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה
התחלת ההרשמה
ההרשמה תחל בשעה 10:00
17.1.2021
תאריך אחרון להרשמה30.5.2021
הרשמה מאוחרת לרוב המסלולים
לרפואה, לתארים הכפולים עם רפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף אין הרשמה מאוחרת
על בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים30.5.2021
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ראפריל 2021
מועדי הרשמה לארכיטקטורה לשנה"ל תשפ"ב ( אוקטובר 2021)
מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים לארכיטקטורה לשנה"ל תשפ"ב (אוקטובר 2021)
התחלת ההרשמה17.1.2021

אין הרשמה מאוחרת לארכיטקטורה
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים
לבחינה במועד הראשון

15.2.2021

תאריך הבחינה במועד הראשון21.2.2021
פתיחה שנייה להרשמה ולהגשת מסמכים וציונים למועד הבחינה השנייה22.2.2021
סיום ההרשמה למועד הבחינה השנייה18.3.2021
תאריך מועד הבחינה השנייה25.3.2021
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ר לכול המועמדיםאביב (מרץ/אפריל) 2021
על סמך רקע אקדמי
התחלת ההרשמה17.1.2021
תאריך אחרון להרשמה 30.5.2021
הרשמה מאוחרת לרוב המסלולים
אין הרשמה מאוחרת לרפואה, לתארים הכפולים עם רפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף
על בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים15.8.2021
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ראפריל 2021

סמסטר ב (מרץ 2022)

על סמך ציון סכם
התחלת ההרשמה1.11.2021
תאריך אחרון להרשמה30.1.2022
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים2.2.2022
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2021
על סמך רקע אקדמי
התחלת ההרשמה1.11.2021
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים 30.1.2022
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2021