מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים

לוחות זמנים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה

מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים  לסמסטר ב תשפ"א (אוקטובר 2021)

על סמך ציון סכם ורקע אקדמי

התחלת ההרשמה1.11.2020
תאריך אחרון להרשמה30.1.2021
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים15.2.2021
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רחורף (דצמבר) 2020

על סמך האפיק המקוצר מלימודי חוץ בטכניון

הקבלה היא רק לסמסטר ב לשנה"ל תשפ"א. אפיק קבלה זה נפתח בעקבות הקורונה, הוא מיועד אך ורק לסטודנטים שהתחילו ללמוד באפיק זה בסמסטר א תשפ"א, דרך לימודי חוץ בטכניון.

התחלת ההרשמה1.11.2020
תאריך אחרון להרשמה
ולהגשת ציונים
5.3.2021
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רחורף (דצמבר) 2021

מועדי הרשמה  והגשת ציונים ומסמכים לשנה"ל תשפ"ב (אוקטובר 2021)

סמסטר א  (אוקטובר 2021)

על סמך ציון סכם

התחלת ההרשמה16.1.2021
תאריך אחרון להרשמה30.5.2021
תאריך אחרון להרשמה
לארכיטקטורה
תאריך אחרון להרשמה
לאדריכלות נוף
הרשמה מאוחרת
לרוב המסלולים

לרפואה, לתארים הכפולים עם רפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף אין הרשמה מאוחרת
על בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים30.5.2021
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ראפריל 2021

על סמך רקע אקדמי

התחלת ההרשמה1.1.2021
תאריך אחרון להרשמה 30.5.2021
הרשמה מאוחרת לרוב המסלולים

אין הרשמה מאוחרת לרפואה, לתארים הכפולים עם רפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף
על בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים15.8.2021
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ראפריל 2021

סמסטר ב (מרץ 2021)

על סמך ציון סכם

התחלת ההרשמה1.11.2021
תאריך אחרון להרשמה30.1.2022
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים2.2.2022
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2021

 על סמך רקע אקדמי

התחלת ההרשמה11.1.2021
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים 30.1.2022
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2021