מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים

ינואר 2021
מועדי הרשמה
לוחות זמנים לשנת הלימודים תשפ"ג לכל המסלולים פרט לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף, לרפואה ולמסלולים
הכפולים עם רפואה
לוחות זמנים לארכיטקטורה
לוחות זמנים לאדריכלות נוף
לוחות זמנים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה

מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים לשנה"ל תשפ"ג (אוקטובר 2022) לכל המסלולים פרט לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף, לרפואה ולמסלולים הכפולים עם רפואה

שימו לב!
ציונים ממועד ספטמבר (ציון פסיכומטרי, ציון יע"ל/יעלנט, ציון אמי"ר/אמירם ועוד) לא יקלטו לסמסטר א.

סמסטר א' (אוקטובר 2022)

מועדים על-סמך ציון סכם
התחלת ההרשמה - ההרשמה תחל בשעה 10:0023.1.2022
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים30.5.2022
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ראביב (מרץ/אפריל) 2022
מועדים על-סמך רקע אקדמי
התחלת ההרשמה - ההרשמה תחל בשעה 10:0023.1.2022
תאריך אחרון להרשמה30.5.2022
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים15.8.2022
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ראביב (מרץ/אפריל) 2022

סמסטר ב' (מרץ 2023)

קבלה על-סמך ציון סכם
התחלת ההרשמה - ההרשמה תחל בשעה 10:001.11.2022
תאריך אחרון להרשמה30.1.2023
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים2.2.2023
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2022
294-מועדי-הרשמה-על-סמך-ציון-סכם-לסמסטר-א-תשפג-אוקטובר-2022-2021-10-31.csv
קבלה על-סמך רקע אקדמי
התחלת ההרשמה - ההרשמה תחל בשעה 10:001.11.2022
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים30.1.2023
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2022