מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים

ינואר 2021
מועדי הרשמה
לוחות זמנים לסמסטר ב לשנת הלימודים תשפ"ג (מרץ 2023)
לוחות זמנים לארכיטקטורה
לוחות זמנים לאדריכלות נוף
לוחות זמנים לרפואה ולמסלולי רפואה

מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים לסמסטר ב לשנה"ל תשפ"ג (מרץ 2023)

סמסטר ב (מרץ 2023)

קבלה על-סמך ציון סכם
התחלת ההרשמה - ההרשמה תחל בשעה 10:002.11.2022
תאריך אחרון להרשמה30.1.2023
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים2.2.2023
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2022
294-מועדי-הרשמה-על-סמך-ציון-סכם-לסמסטר-א-תשפג-אוקטובר-2022-2021-10-31.csv
קבלה על-סמך רקע אקדמי
התחלת ההרשמה - ההרשמה תחל בשעה 10:002.11.2022
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים30.1.2023
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2022