מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים

ינואר 2021
מועדי הרשמה
לוחות זמנים לסמסטר ב לשנת הלימודים תשפ"ב
לוחות זמנים לשנת הלימודים תשפ"ג
לוחות זמנים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה
לוחות זמנים לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

מועדי הרשמה  והגשת ציונים ומסמכים לסמסטר ב תשפ"ב (מרץ 2022 )

על סמך ציון סכם
התחלת ההרשמה
ההרשמה תחל בשעה 10:00
1.11.2021
תאריך אחרון להרשמה30.1.2022
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים2.2.2022
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2021
על סמך רקע אקדמי
התחלת ההרשמה1.11.2021
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים 30.1.2022
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2021

 

מועדי הרשמה  והגשת ציונים ומסמכים לשנה"ל תשפ"ג (אוקטובר 2022)

שימו לב!

ציונים ממועד ספטמבר (ציון פסיכומטרי, ציון יע"ל/יעלנט, ציון אמי"ר/אמירם ועוד) לא יקלטו לסמסטר א.

סמסטר א  (אוקטובר 2022)

שימו לב!

תאריכי בחינות הכניסה לארכיטקטורה מעודכנים לשנה"ל תשע"ג (אוקטובר 2022).

מועדי הרשמה לארכיטקטורה לשנה"ל תשפ"ב ( אוקטובר 2021)
מועדי הרשמה והגשת ציונים ומסמכים לארכיטקטורה לשנה"ל תשפ"ג (אוקטובר 2022)
התחלת ההרשמהאין הרשמה מאוחרת לארכיטקטורה
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים
לבחינה במועד הראשוןתאריך הבחינה במועד הראשון28.2.2022
פתיחה שנייה להרשמה ולהגשת מסמכים וציונים למועד הבחינה השנייה
סיום ההרשמה למועד הבחינה השנייה
תאריך מועד הבחינה השנייה14.4.2022
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ר לכול המועמדיםאביב (מרץ/אפריל) 2021
על סמך רקע אקדמי
התחלת ההרשמה
תאריך אחרון להרשמה
הרשמה מאוחרת לרוב המסלולים
ניתן לבדוק אליו מסלולים פתוחים להרשמה בטבלת סיפי הקבלה
על בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ראפריל 2022

סמסטר ב (מרץ 2022)

על סמך ציון סכם
התחלת ההרשמה
ההרשמה תחל בשעה 10:00
1.11.2021
תאריך אחרון להרשמה30.1.2022
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים2.2.2022
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2021
על סמך רקע אקדמי
התחלת ההרשמה1.11.2021
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים 30.1.2022
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"רדצמבר 2021