עתודה אקדמית

כנסים למתעניינים בהרשמה לעתודה

העתודה תקיים מספר כנסים ברחבי הארץ למתעניינים בהרשמה לעתודה אקדמית.

הרשמה לעתודה

שימו לב! עתודאים אינם רשאים ללמוד רפואה או תארים כפולים עם רפואה בטכניון.

ההרשמה לעתודה האקדמית מיועדת לתלמידי י"ב ומתבצעת באמצעות אתר האינטרנט מתגייסים של צה"ל בחודשים דצמבר-פברואר כל שנה.

לאחר קבלת מכתב הסכמה מהוועדה לעתודה אקדמית להרשמה לטכניון, יירשמו המועמדים לטכניון כמו כל שאר המועמדים.

בכל בירור או בקשה, חייבים העתודאים לפנות אך ורק לנציגי העתודה בצה"ל ולא לטכניון. העתודה תחליט לאיזה סמסטר יתקבלו המועמדים ובסמכותה לשנות זאת גם אחרי ההרשמה. קבלת עתודאים לטכניון טעונה אישור הוועדה לעתודה אקדמית של צה"ל. מי שהעתודה לא אישרה את קבלתם, אפילו אם עמדו בדרישות הטכניון, לא יתקבלו ללימודים.

מועמדי העתודה מתחרים בינם לבין עצמם על מספר מקומות מצומצם המוקצב לעתודה. לפיכך, יתכנו סיפי קבלה גבוהים יותר למועמדי העתודה מאשר למועמדים אחרים 

אחרי ההרשמה לטכניון ישלח אל המועמדים מכתב אישור על הרישום לטכניון. תלמידי תיכון בניסוי בפקולטה לכימיהבמכתב זה יהיה מצוין שחסרים נתונים על מנת להמשיך בהליך הרישום. נתונים אלו הם ציוני מבחני הבגרות וכן ציון המבחן הפסיכומטרי אם טרם נעשו.

ציוני הבגרות יקלטו במערכת בתחילת חודש ספטמבר ולאחר מכן יחל הדיון במועמדים לעתודה האקדמית. תשובות צפויות במהלך חודש ספטמבר.

מועמדים אשר הגיעו לשלב יחסית מתקדם בתהליך המיון לעתודה האקדמית, ובשל נתונים אקדמיים שאינם מספיקים לא התקבלו לתחומי הלימודים שביקשו להירשם אליהם, צה"ל והטכניון שומרים לעצמם את הזכות לפנות אליהם ולהציע להם להתקבל לתחום לימודים אחר אליו כן יוכלו להתקבל ואשר יש בו צורך במסגרת מסלול העתודה האקדמית.

בשאלות הנוגעות להרשמה לטכניון ניתן לפנות למרכז רישום וקבלת מועמדים | 04-8295555, 077-8875555

תוכניות לעתודאים מצטיינים במסגרת העתודה האקדמית בצה"ל

העתודה האקדמית מקיימת תוכניות מיוחדות לעתודאים מצטיינים.

תוכנית פסגות - הנדסת חשמל ופיזיקה

בטופס ההרשמה לטכניון יש להירשם להנדסת חשמל ופיזיקה. תוכנית לימודים ארבע-שנתית המשלבת לימודים לתואר ראשון במסלול להנדסת חשמל  ופיזיקה. בוגרי התוכנית ישולבו בתפקידי מחקר ופיתוח בצה"ל.

למידע נוסף | 03-6976186 | psagot@mod.gov.il

תוכנית פסגות - תוכנה

בטופס ההרשמה לטכניון יש להירשם למדעי המחשב. תוכנית המשלבת לימודים לתואר ראשון במסלול למדעי המחשב והשלמת כל קורסי החובה לתואר שני במדעי המחשב. בוגרי התוכנית ישולבו בתפקידי מחקר ופיתוח בצה"ל.  למידע נוסף | 03-6976186 | psagot@mod.gov.il

תוכנית ברקים

בטופס ההרשמה לטכניון יש להירשם להנדסת מכונות. עתודאי ברקים נבחרים לאחר מיון קפדני של יחידות הפיתוח המיוחדות בצה"ל. הסטודנטים המצטיינים משלבים במסגרת לימודיהם מקצועות מלימודי מתקדמים בהנדסת מכונות במטרה להאיץ את השלמת התואר השני. לסטודנטים המצטיינים מוקצות מלגות במסגרת לימודי התואר השני.

למידע נוסף | 03-7374941  | brakimprogram@gmail.com

תוכנית סילון

בטופס ההרשמה לטכניון יש להירשם להנדסת אווירונוטיקה וחלל. תוכנית סילון היא תוכנית חדשה לעתודאים מצטיינים במסלול להנדסת אוירונוטיקה וחלל ללימודי תואר ראשון ושני בתשעה סמסטרים.

למידע נוסף | 03-7374941  | Silonidf@gmail.com

תוכנית גבישים

בטופס ההרשמה לטכניון יש להירשם להנדסת חומרים. תוכנית המצטיינים הייחודית לתואר ראשון ושני במדע והנדסה של חומרים כולל מסלול עם תזה. בוגרי התוכנית  ישובצו לתפקידי מפתח ייחודיים במערכי המחקר והפיתוח בצה"ל ובמערכת הביטחון.

 למידע נוסף 03-7387058 | 03-7372383 |  atuda111@mail.idf.il | atudaAcademit@gmail.com

תוכנית אלונים

בטופס ההרשמה לטכניון יש להירשם להנדסת נתונים ומידע. תוכנית אלונים בהנדסת נתונים ומידע מהווה מסלול ייחודי, מעניין, מאתגר ויוקרתי במסגרת העתודה האקדמית של צה"ל. התוכנית מציעה תואר ראשון ושני הכולל גם תזה (עבודת מחקר) בהנדסת נתונים ומידע, (Data Science and Engineering). בוגרי התוכנית מיועדים לתפקידי מחקר ופיתוח וכן לתפקידי פיקוד והובלה במערכים הנסמכים על נתונים ומידע בצה"ל. אורכו של המסלול הוא 4.5 שנים.

התוכנית מכשירה תלמידים מצטיינים בעלי סקרנות ויכולות אנליטיות גבוהות השואפים לתרום ולהתקדם בתחומי מחקר ופיתוח בעולם ה- Data Science. המסלול כולל הכשרות אקדמיות וצבאיות, אשר הותאמו במיוחד לעיסוק במחקר ופיתוח בסביבה עתירת דאטא בצה"ל, תחום מרכזי כיום ביכולות מערכת הביטחון.

למידע נוסף

בפייסבוק "העתודה האקדמית של צה"ל" | atuda111@mail.idf.il
מוקד איתור עתודה | 03-7372383, 03-7387058
מרכז השירות של צה"ל למועמדים לשירות ביטחון | 03-7388888 | בחיוג מקוצר *גיוס |atuda.org.il