קבלת תלמידי תיכון לאחר צבירת קורסים בטכניון

דרישות קבלה כלליות

ציון פסיכומטרי

ידע באנגלית

ידע בעברית

שילוב תלמידי תיכון בלימודים אקדמיים בטכניון

היחידה לנוער שוחר מדע מקיימת תוכנית לתלמידי תיכון המאפשרת להם ללמוד בטכניון כבר בזמן הלימודים בבית ביקור של תלמידי תיכון על רקע בניין הפקולטה הנדסת ביוטכנולוגיההספר התיכון.
הקבלה של תלמידי התוכנית כסטודנטים מן המניין בטכניון, לכל המסלולים פרט למסלולים לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף ולרפואה, תיבחן על בסיס אישי לאחר השלמת בחינות הבגרות והבחינה הפסיכומטרית לפי הפירוט הבא:

  • עבור מי שצברו פחות מ-30 נקודות אקדמיות במהלך הלימודים - המועמדות תיבחן על-פי ציון הסכם.
  • עבור מי שצברו 30 נקודות ומעלה - המועמדות תיבחן בעיקר על-סמך ההישגים בלימודים בטכניון, אולם תוך התחשבות במכלול הנתונים של הפונים כולל הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי וציוני בגרות. הקבלה תעשה באישור הפקולטה, בה מבקשים המועמדים ללמוד.

מתיכון לטכניון

המסלול משותף לפקולטה למתמטיקה וליחידה לנוער שוחר מדע בטכניון והוא חלק בתוכנית רחבה יותר הנקראת שילוב תלמידי תיכון בלימודים בטכניון, המאפשרת לתלמידי תיכון ללמוד קורסים בטכניון. זהו מסלול לימודים המאפשר לתלמידי תיכון בעלי רקע חזק במתמטיקה ללמוד קורסים לתואר ראשון בטכניון, במקביל ללימודיהם בתיכון ולהתקבל למסלולים למדעי המחשב, להנדסת חשמל, לפיזיקה ולמתמטיקה על בסיס הציונים בקורסים הללו, ללא צורך בתעודת בגרות או בציון של הבחינה הפסיכומטרית.

מלגה למצטייני התוכנית לאחר הקבלה לטכניון

תלמידים אשר יסיימו את התוכנית בממוצע 90 ומעלה ב-5 הקורסים הבאים: אלגברה א | אינפי 1 | קומבינטוריקה | פיזיקה 1מ | מבוא למדעי המחשב, יקבלו  מלגה בגובה חצי משכר הלימוד לשנת הלימודים הראשונה.

פרופ' מיכאל אנטוב | המרכז האקדמי של המסלול "מתיכון לטכניון" | 04-8292407 | entov@technion.ac.il | noar.technion.ac.il

הכרה בלימודים בטכניון

קורסים שנלמדו בטכניון במסגרת התוכניות  הנ"ל ושהציון בהם הוא 65 ומעלה, יוכרו אחרי הקבלה לטכניון, בהתאם לתוכנית הלימודים של המסלול אליו יתקבלו הסטודנטים ובכפוף לנהלים המקובלים.

נקודות אקדמיות שנצברו בקורסים תקפות עד 5 שנים לאחר השירות הצבאי או השירות הלאומי.

פנו אלינו

מרב מרגליות-סילביאן | היחידה לנוער שוחר מדע | MeravMs@pa.technion.ac.il  | 04-8294534 
noar.technion.ac.il