קבלת תלמידי תיכון לאחר צבירת קורסים בטכניון

דרישות קבלה כלליות

ציון פסיכומטרי

ידע באנגלית

ידע בעברית

שילוב תלמידי תיכון בלימודים אקדמיים בטכניון

היחידה לנוער שוחר מדע מקיימת תוכנית לתלמידי תיכון המאפשרת להם ללמוד בטכניון כבר בזמן הלימודים בבית ביקור של תלמידי תיכון על רקע בניין הפקולטה הנדסת ביוטכנולוגיההספר התיכון.
הקבלה של תלמידי התוכנית כסטודנטים מן המניין בטכניון, לכל המסלולים פרט למסלולים לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף, לרפואה ולמסלולים הכפולים עם רפואה, תיבחן על בסיס אישי לאחר השלמת בחינות הבגרות והבחינה הפסיכומטרית לפי הפירוט הבא:

  • עבור מי שצברו פחות מ-30 נקודות אקדמיות במהלך הלימודים - המועמדות תיבחן על-פי ציון הסכם.
  • עבור מי שצברו 30 נקודות ומעלה - המועמדות תיבחן בעיקר על-סמך ההישגים בלימודים בטכניון, אולם תוך התחשבות במכלול הנתונים של הפונים כולל הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי וציוני בגרות. הקבלה תעשה באישור הפקולטה, בה מבקשים המועמדים ללמוד.

מסלולי הלימודים המשתתפים באפיק קבלה לסמסטר ב
הנדסה ביו-רפואית
הנדסת חשמל
כימיה
הנדסת נתונים ומידע
מדעי המחשב
מתמטיקה
פיזיקה

פנו אלינו

מרב מרגליות-סילביאן | היחידה לנוער שוחר מדע | MeravMs@pa.technion.ac.il  | 04-8294534

noar.technion.ac.il/outs-gifted/shiluv

מתיכון לטכניון

המסלול משותף לפקולטה למתמטיקה וליחידה לנוער שוחר מדע בטכניון והוא חלק בתוכנית רחבה יותר הנקראת שילוב תלמידי תיכון בלימודים בטכניון, המאפשרת לתלמידי תיכון ללמוד קורסים בטכניון. זהו מסלול לימודים המאפשר לתלמידי תיכון בעלי רקע חזק במתמטיקה ללמוד קורסים לתואר ראשון בטכניון. הם יכולים, במקביל ללימודיהם בתיכון להתקבל למסלולים הבאים על בסיס הציונים בקורסים הללו, ללא צורך בתעודת בגרות או בציון של הבחינה הפסיכומטרית.

במקביל ללימודיהם בתיכון יוכלו התלמידים להתקבל למסלולים על בסיס הציונים בקורסים הללוללא צורך  בציון פסיכומטרי.

כדי לקבל את התואר האקדמי בתלמידים בתוכנית צריכים להוכיח זכאות לתעודת בגרות.

מסלולי הלימודים המקבלים במסלול מתיכון לטכניון

  • מתמטיקה
  • פיזיקה
  • מדעי המחשב
  • הנדסת חשמל

מלגה למצטייני התוכנית לאחר הקבלה לטכניון

תלמידים אשר יסיימו את התוכנית בממוצע 90 ומעלה ב-5 הקורסים הבאים: אלגברה א | אינפי 1 | קומבינטוריקה | פיזיקה 1מ | מבוא למדעי המחשב, יקבלו  מלגה בגובה  שכר הלימוד  לשנת הלימודים הראשונה.

פנו אלינו

מרב מרגליות-סילביאן | היחידה לנוער שוחר מדע | MeravMs@pa.technion.ac.il  | 04-8294534

noam-math.net.technion.ac.il/mitichon

הכרה בלימודים בטכניון

קורסים שנלמדו בטכניון במסגרת התוכניות  הנ"ל ושהציון בהם הוא 65 ומעלה, יוכרו אחרי הקבלה לטכניון, בהתאם לתוכנית הלימודים של המסלול אליו יתקבלו הסטודנטים ובכפוף לנהלים המקובלים.

נקודות אקדמיות שנצברו בקורסים תקפות עד 5 שנים לאחר השירות הצבאי או השירות הלאומי.

מתקבלים על סמך לימודים אקדמיים, עשויים לקבל פטור מחובותיהם לתואר. פטורים אלה יינתנו רק למי שהתקבלו ועל פי החלטת הפקולטה המקבלת. לקבלת פטורים יש לפנות למזכירת לימודי הסמכה בפקולטה אליה התקבלתם.

מתקבלים שלמדו קורסים בודדים במוסד אקדמי מוכר, רשאים אף הם, לפנות ישירות למרכז לימודי הסמכה בפקולטה אליה הם התקבלו, לבקשת הפטורים.

לבקשה לקבלת פטורים יש לצרף:  גיליון ציונים רשמי, סילבוס של כול קורס ואת שאלון הבחינה בה נבחנתם.