תוכניות נוספות למצטיינים

תוכניות ומלגות פקולטיות למצטיינים

בפקולטות רבות יש תוכניות למצטיינים והן גם מעניקות מלגות לסטודנטים מצטיינים. פרטים על התוכניות והמלגות ניתן לברר באתרי הפקולטות השונות.