מעונות הסטודנטים

במעונות הסטודנטים שבקריית הטכניון כ-3700 פתרונות דיור לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון: רווקים, זוגות ומשפחות. מתוכם  כ-150 מקומות במעונות "קסל" בקריית אליעזר, המיועדים בעיקר לסטודנטים בביה"ס לרפואה.

מועמדים רווקים הנרשמים לטכניון יכולים לבקש מעונות בעת הריבניין מעונות סטודנטיםשום, אם יגישו את הבקשה ויתקבלו ללימודים בטכניון עד לתאריך 30.6.2017. את הבקשה יש למלא באתר הטכניון או בטופס הבקשה. הגשת הבקשה באתר מאפשרת קבלת תשובה מידית. קיימת זכאות אוטומטית למעונות למועמדים רווקים שאינם תושבי חיפה והסביבה ושאינם סטודנטים לשעבר. הזכאות הינה לסמסטר א ו-ב למתחילים לימודיהם בסמסטר א.

המתקבלים לטכניון בין התאריכים 15.8.2017-1.7.2017, יוכלו למלא בקשה למעונות באתר המעונות. הקבלה תהיה על סמך קריטריונים סוציו-אקונומיים ועל בסיס מקום פנוי בלבד (הנחיות למילוי הבקשה מפורטות באתר המעונות). לאחר מועד זה לא ניתן יהיה למלא טופס בקשה.

מועמדים שיבקשו מעונות ויתקבלו לטכניון לסמסטר ב (מרץ 2018) עד לתאריך 25.12.2017, יהיו זכאים למעונות באופן אוטומטי לסמסטר ב בלבד (רווקים, למעט תושבי חיפה והסביבה ולמעט סטודנטים לשעבר).

זוגות ומשפחות חדשים ורווקים תושבי חיפה והסביבה, ימלאו בקשה למעונות באתר המעונות. הזכאות נקבעת על פי קריטריונים סוציו-אקונומיים.

הבניינים במעונות מחולקים לדירות, כאשר המגורים נפרדים לבנים ולבנות. בחלק מהחדרים גרים שני סטודנטים בחדר ובחלק סטודנט בודד בחדר. לכל דירה, או קבוצת חדרים, מטבח ושירותים. שכר דירה לדוגמה :ליחיד בחדר של שניים הוא כ-500 ₪ לחודש.מעונות סטודנטים

בשטח המעונות מופעלים מספר מועדונים למגוון פעילויות וחוגים, מרכזי לימוד וחוות מחשבים, חדר מוסיקה, מזנונים ומינימרקטים. כמו כן עומדים לרשות הדיירים חדרי מכונות כביסה ומכונות ייבוש.
לשירות דיירי המעונות עומד צוות תחזוקה מנוסה ומיומן.

מידע מפורט לגבי המעונות נמצא באתר המעונות.

 

מידע מפורט לגבי הסיוע הניתן על ידי לשכת דיקן הסטודנטים נמצא באתר לשכת דיקן הסטודנטים.
מידע על מאגר דירות להשכרה ניתן למצוא גם באתר אגודת הסטודנטים.