מעונות הסטודנטים

על מעונות הטכניוןמעונות חדשים בטכניון חיפה

במעונות הסטודנטים שבקריית הטכניון כ-5000 פתרונות דיור לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון: רווקים, זוגות ומשפחות. 

הבניינים במעונות מחולקים לדירות, כאשר המגורים נפרדים לבנים ולבנות. בחלק מהחדרים גרים שני סטודנטים בחדר ובחלק סטודנט בודד בחדר. לכל דירה, או קבוצת חדרים, מטבח ושירותים. שכר דירה לדוגמה: ליחיד בחדר של שניים הוא כ-500 ₪ לחודש.

בשטח המעונות מופעלים מספר מועדונים למגוון פעילויות וחוגים, מרכזי לימוד וחוות מחשבים, חדר מוסיקה, מזנונים ומינימרקטים. כמו כן עומדים לרשות הדיירים חדרי מכונות כביסה ומכונות ייבוש.
לשירות דיירי המעונות עומד צוות תחזוקה מנוסה ומיומן.

מידע מפורט לגבי המעונות נמצא באתר המעונות.

בקשה למעונות

בקשה לסמסטר אמעונות סטודנטים

את הבקשה יש למלא באתר הטכניון או בטופס הבקשה. הגשת הבקשה באתר מאפשרת קבלת תשובה מידית. קיימת זכאות אוטומטית למעונות למועמדים רווקים שאינם תושבי חיפה והסביבה ושאינם סטודנטים לשעבר. הזכאות היא לסמסטר א ו-ב למתחילים לימודיהם בסמסטר א.

המתקבלים לרפואה יוכלו לבקש מעונות עד לתאריך 15.8.2019.

עתודאים יוכלו לבקש מעונות עד לתאריך 5.10.2019.

מועמדים חדשים שיתקבלו לטכניון לאחר ה-1.8.2019, יוכלו למלא בקשה באתר המעונות עד 18.8.19.

ניתן  למלא בקשה למעונות באתר המעונות. הקבלה תהיה על סמך קריטריונים סוציו-אקונומיים ועל בסיס מקום פנוי לבד (הנחיות למילוי הבקשה מפורטות באתר המעונות).

לאחר ה-.18.8.2019 לא ייבדקו בקשות. אחר מועד זה לא ניתן יהיה למלא טופס בקשה.

זוגות ומשפחות חדשים ורווקים תושבי חיפה והסביבה, ימלאו בקשה למעונות באתר המעונות. הזכאות נקבעת על פי קריטריונים סוציו-אקונומיים.

בקשה לסמסטר במעונות חדשים טכניון חיפה

מועמדים שיבקשו מעונות ויתקבלו לטכניון לסמסטר ב (מרץ 2020) עד לתאריך 25.12.2019, יהיו זכאים למעונות באופן אוטומטי לסמסטר ב בלבד (רווקים, למעט תושבי חיפה והסביבה ולמעט סטודנטים לשעבר).

זוגות ומשפחות חדשים ורווקים תושבי חיפה והסביבה, ימלאו בקשה למעונות באתר המעונות. הזכאות נקבעת על פי קריטריונים סוציו-אקונומיים.

 

מידע מפורט לגבי הסיוע הניתן על ידי לשכת דיקן הסטודנטים נמצא באתר לשכת דיקן הסטודנטים.
מידע על מאגר דירות להשכרה ניתן למצוא גם באתר אגודת הסטודנטים.