מהלך הלימודים בטכניון

בסקר איכות ההוראה של התאחדות הסטודנטים הארצית , הגיע הטכניון למקום הראשון ברמת הקורסים בין האוניברסיטאות, למקום ראשון בין אוניברסיטאות המחקר בציון המשוקלל הכללי, בתוכנית הלימודים ובטיב ההוראה של המתרגלים.

תוכנית הלימודים מיועדת להקנות רקע בסיסי מעמיק במדעי היסוד וידע רחב בהנדסה.

הלימודים בטכניון מתנהלים על פי שיטת הצבירה. כל פקולטה קובעת את תוכנית הלימודים שלה הכוללת רשימת מקצועות חובה ומקצועות בחירה. כל מקצוע שנלמד, מקנה לכם מספר נקודות. בכדי לסיים את  הלימודים לתואר ראשון, יש לצבור מספר נקודות בהתאם לדרישת תוכנית הלימודים שנבחרה.

לתואר תלת-שנתי יש לצבור כ-120 נקודות ולתואר ארבע-שנתי כ-160 נקודות.

בשנה א, בדרך כלל, לומדים קורסי חובה כלל טכניונים. קורסי החובה הם במדעי היסוד (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה ומחשבים), במדעי החיים (למי שלומד מדעי החיים) ובמקצועות הנדסיים.

מועמדות בכניסה לבניין אולמן ביום הפתוח

בשנה השנייה לומדים מקצועות חובה של הפקולטה. במקצועות החובה הללו נכללים קורסי מעבדה.

בשנה השלישית והרביעית מגיעים להתמחות. לכל קבוצת התמחות ישנם מקצועות מחייבים ומספר מקצועות בחירה הנדרשים להשלמת הקבוצה. מקצועות הבחירה הם מתוך מגוון של עשרות מקצועות המכסים את כל שטחי הפעילות בפקולטה. רשימת מקצועות הבחירה ארוכה ביותר בכל מסלול, בגלל ההתמחויות הנרחבות של אנשי הסגל בכל פקולטה. בדרך כלל, בשני הסמסטרים האחרונים מתמחים הסטודנטים במקצועות לפי בחירתם וגם עובדים במעבדות השונות לרכישת ניסיון מעשי בעבודת מעבדה ומחקר. על כל תחום התמחות מופקד יועץ שתפקידו לסייע לסטודנטים בבחירת המקצועות בקבוצת ההתמחות.

קורסי פרויקט ניתנים, בדרך כלל, בשנה האחרונה. בפרויקטים מיישמים הסטודנטים את הידע ההנדסי שרכשו. לעיתים קרובות הפרויקטים מתבצעים בשיתוף פעולה עם התעשייה.

תוכנית הלימודים המלאה בכל מסלול מפורטת באתר לימודי הסמכה.