אפיק קבלה מקוצר מלימודי חוץ בטכניון

ינואר 2021
אפיק קבלה מקוצר דרך לימודי חוץ
קבלה לסמסטר ב תשפ"א-התחלת הלימודים בלימודי חוץ בסמסטר א שתפ"א
קבלה לטכניון לסמסטר ב' תשפ"ב ( מרץ 2022)התחלת הלימודים בלימודי חוץ בסמסטר א תשפ"ב

קבלה לטכניון לסמסטר ב תשפ"א (מרץ 2021) על סמך אפיק קבלה מקוצר מלימודי חוץ בטכניון

שימו לב!

מסלול קבלה זה תקף אך ורק לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם באפיק קבלה מקוצר בלימודי חוץ של הטכניון בסמסטר א. הם יוכלו להתקבל לסמסטר ב תשפ"א (מרץ 2021), על פי הישגיהם בסמסטר א.

דרישות קבלה כלליות מהאפיק המקוצר לטכניון לסמסטר ב תשפ"א (מרץ 2021)

 • המועמדים למדו, במהלך סמסטר א תשפ"א (אוקטובר 2020), את המערכת המומלצת של סמסטר א, במסלול אליו הם רוצים להתקבל, דרך היחידה ללימודי חוץ.
 • הסטודנטים צברו לפחות 18 נ"ז בסמסטר אחד, לא כולל קורסי שפות וספורט.
 • אם מועמדים לטכניון צברו כבר חלק מהמקצועות הנכללים בסמסטר ראשון בלימוד קודם, היה עליהם ללמוד בסמסטר א תשפ"א לפחות 18 נקודות זכות מהמערכת המומלצת של הפקולטה הרלוונטית. מועמדים שכבר צברו נקודות אלה, מוזמנים להתייעץ עם מזכירות הפקולטה בדבר קורסים מתאימים.
 • המועמדים נבחנו בבחינת ידע באנגלית (אמיר, או פרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי) וקיבלו ציון של 104 לפחות, כקבוע בטכניון, עד תום סמסטר א (מועד דצמבר 2020 לכל המאוחר). מועמדים במסלול זה יהיו פטורים מבחינת יע"ל-ידע בעברית.
 • מועמדים שהשלימו את סמסטר א  שנלמד באפיק צבירה/מעבר, בציון ממוצע של 80 ובציון של לפחות 70 בכל מקצוע, יוכלו להתקבל לסמסטר ב כסטודנטים מן המניין, והנקודות יוכרו להם.
 • מועמדים שלא נבחנו בבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל, וקיבלו ציון 70 ומעלה, חייבים להיבחן בבחינת סיווג במכניקה כתנאי ללימוד המקצוע פיזיקה 1.
 • שכר הלימוד לסמסטר של 18 נקודות זכות היה 7205 ₪ (כולל מע"מ) ועוד 280 ₪ (כולל מע"מ) לכל נקודה נוספת (אם תילמד) שתיגבה על ידי היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ.
 • על הסטודנטים לשלוח למרכז רישום וקבלה גיליון ציונים מקורי של הסמסטר.

רשימת המסלולים המוצעים באפיק זה

מסלולי הלימודים
ביולוגיה
הנדסה אזרחית
ביוכימיה מולקולרית
הנדסה ביוכימית
הנדסה ביו-רפואית
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה
הנדסה כימית
הנדסת אוירונוטיקה וחלל
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
הנדסת הסביבה
הנדסת חומרים
הנדסת חומרים עם ביולוגיה
הנדסת חומרים עם כימיה
הנדסת חומרים עם פיזיקה
הנדסת חשמל
הנדסת מיפוי וגיאואינפורמציה
הנדסת מכונות
הנדסת מערכות מידע
הנדסת נתונים ומידע
הנדסת תעשיה וניהול
חינוך למדע וטכנולוגיה
מתמטיקה, מתמטיקה עם מדעי המחשב ומתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מתמטיקה -פיזיקה
כימיה
פיזיקה

קבלה לטכניון לסמסטר ב תשפ"ב (מרץ 2022) על סמך אפיק קבלה מקוצר מלימודי חוץ בטכניון

שימו לב!  ההרשמה למסלול זה תחל בתאריך 1.5.2021, דרך היחידה ללימודי חוץ.

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

 • דרישה לתעודת בגרות - החל משנה"ל תשפ"ב נדרשת זכאות לתעודת בגרות.
 • מהלך הלימודים - המועמדים ילמדו, במהלך סמסטר א תשפ"ב, דרך היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ את המערכת המומלצת של  סמסטר א במסלול אליו הם רוצים להתקבל. מספר הלומדים באפיק יוגבל בשלב ראשון עד ל -5% מתקרת סך המתקבלים לאותו מסלול כפי שנקבעה ע"י דיקן הפקולטה. על פי בקשת דיקן הפקולטה ניתן יהיה להגדיל את מספר הלומדים מעבר לתקרת ה -5%.
 • דרישה לצבירת נקודות לימוד - הסטודנטים יצטרכו לצבור 17 נקודות זכות (נ"ז) לפחות בסמסטר אחד, לא כולל קורסי שפות וספורט. אם כבר צברו חלק מהמקצועות הנכללים בסמסטר ראשון בלימוד קודם, ישלימו קורסים נוספים, כך שילמדו בסמסטר זה לפחות 17 נ"ז אשר נכללות במערכת המומלצת של הפקולטה הרלוונטית.
 • הציונים הנדרשים למעבר - מועמדים שישלימו את סמסטר א (כלומר הסמסטר שנלמד באפיק המקוצר) בציון ממוצע של 80 ובציון של לפחות 70 בכל מקצוע, יוכלו להתקבל לסמסטר ב כסטודנטים מן המניין, והנקודות יוכרו להם.
 • דרישת קדם  באנגלית - על המועמדים להיבחן בבחינת ידע באנגלית ולקבל ציון של 104 לפחות, כקבוע בטכניון, עד תום סמסטר א. מועמדים במסלול זה יהיו פטורים מבחינת יע"ל.   
 • ידע בפיזיקה - מועמדים שלא נבחנו בבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל, וקיבלו ציון 70 ומעלה, חייבים להיבחן בבחינת סיווג במכניקה כתנאי ללימוד המקצוע פיזיקה 1. יש לעבור את הבחינה לפני תחילת הלימודים.
 • הרשמה למסלול - ההרשמה למסלול זה תחל בתאריך 1.5.2021, דרך היחידה ללימודי חוץ. הרישום יהיה על בסיס "כל הקודם זוכה". היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ תנהל רשימת המתנה בהתאם. דמי ההרשמה לתוכנית הם 480 ₪. התאריך בו ישולם סכום זה מהווה את הבסיס של "כול הקודם זוכה". דמי ההרשמה יהוו חלק משכר הלימוד למי שיתחיל ללמוד. מחצית מדמי ההרשמה תוחזר למועמדים שיבטלו את הרשמתם עד לתאריך 30.6.2021.
 • שכר הלימוד - שכר הלימוד לסמסטר של 17 נ"ז יעמוד על 7205 ₪ (כולל מע"מ) ועוד 280 ₪ (כולל מע"מ) לכל נקודה נוספת (אם תילמד) שיגבה על ידי היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ.
 • על הסטודנטים לשלוח למרכז רישום וקבלה גיליון ציונים מקורי של ציוני כול הסמסטר.

רשימת המסלולים המוצעים באפיק זה

מסלולי הלימודים
ביולוגיה
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
ביוכימיה מולקולרית
הנדסה כימית
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
הנדסת הסביבה
הנדסת חומרים
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה
הנדסת מכונות
כימיה
מסיימים בציון ממוצע של 90 ומעלה יהיו זכאים להיצטרף לתוכנית הזנק – תוכנית ארבע שנתית שמקנה תואר ראשון ושני

קטלוג לימודים תש"ף 2021-2020

היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון