אפיק מקוצר מבית הספר ללימודי המשך בטכניון

שימו לב!

  • אפיק קבלה זה מתקיים בסמסטר א בלבד.
  • המסלול מיועד לסטודנטים ללא רקע אקדמי קודם.
  • ידע באנגלית - על המועמדים להיבחן בבחינת ידע באנגליתעד תום סמסטר א.
  • ידע בעברית - מועמדים במסלול זה יהיו פטורים מבחינת יע"ל  
  •  נדרשת זכאות לתעודת בגרות מלאה.
  • ידע בפיזיקה - מועמדים שלא נבחנו בבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל, וקיבלו ציון 70 ומעלה, חייבים להיבחן בבחינת סיווג במכניקה כתנאי ללימוד המקצוע פיזיקה 1. יש לעבור את הבחינה לפני תחילת הלימודים.
  • ידע בכימיה - לחלק מהמסלולים, מועמדים אשר לא נבחנו בבגרות בכימיה  ברמה של 3 יח"ל לפחות ובציון 70 ומעלה, יצטרכו לעבור בחינת סיווג בכימיה. יש לעבור את הבחינה לפני תחילת הלימודים.
  • כל נרשמי האפיק מחוייבים להשתתף בקייטנת מתמטיקה שתתקיים במהלך החודש שלפני תחילת הלימודים. תאריכים מדויקים יתפרסמו במועד הרלוונטי.