אפיק קבלה מקוצר מלימודי חוץ בטכניון

  שימו לב!

 •  מידע מפורט על התוכנית, תנאי הקבלה וההרשמה דרך אתר היחידה ללימודי חוץ.
 • המסלול מיועד לסטודנטים ללא רקע אקדמי קודם.

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

 • דרישה לתעודת בגרות - החל משנה"ל תשפ"ב נדרשת זכאות לתעודת בגרות.
 • דרישת קדם  באנגלית - על המועמדים להיבחן בבחינת ידע באנגלית ולקבל ציון של 104 לפחות, כקבוע בטכניון, עד תום סמסטר א. מועמדים במסלול זה יהיו פטורים מבחינת יע"ל.   
 • ידע בפיזיקה - מועמדים שלא נבחנו בבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל, וקיבלו ציון 70 ומעלה, חייבים להיבחן בבחינת סיווג במכניקה כתנאי ללימוד המקצוע פיזיקה 1. יש לעבור את הבחינה לפני תחילת הלימודים.
 • ידע בכימיה - לחלק מהמסלולים, מועמדים אשר לא נבחנו בבגרות בכימיה  ברמה של 3 יח"ל לפחות ובציון 70 ומעלה, יצטרכו לעבור בחינת סיווג בכימיה.

הרשמה ומהלך הלימודים

 • מסלול קבלה זה תקף אך ורק לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם באפיק קבלה מקוצר בלימודי חוץ של הטכניון בסמסטר א. הם יכולים להתקבל על סמך האפיק המקוצר רק לסמסטר ב תשפ"ב (מרץ 2022), על פי הישגיהם בסמסטר א.
 • מהלך הלימודים - המועמדים ילמדו, במהלך סמסטר א תשפ"ב, דרך היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ את המערכת המומלצת של  סמסטר א במסלול אליו הם רוצים להתקבל. מספר הלומדים באפיק יוגבל בשלב ראשון עד ל -5% מתקרת סך המתקבלים לאותו מסלול כפי שנקבעה ע"י דיקן הפקולטה. על פי בקשת דיקן הפקולטה ניתן יהיה להגדיל את מספר הלומדים מעבר לתקרת ה -5%.
 • הקבלה תהיה אך ורק לסמסטר ב תשפ"ב (מרץ 2022).
 • דרישה לצבירת נקודות לימוד - הסטודנטים יצטרכו לצבור 17 נקודות זכות (נ"ז) לפחות בסמסטר אחד, לא כולל קורסי שפות וספורט. אם כבר צברו חלק מהמקצועות הנכללים בסמסטר ראשון בלימוד קודם, ישלימו קורסים נוספים, כך שילמדו בסמסטר זה לפחות 17 נ"ז אשר נכללות במערכת המומלצת של הפקולטה הרלוונטית.
 • הציונים הנדרשים למעבר - מועמדים שישלימו את סמסטר א (כלומר הסמסטר שנלמד באפיק המקוצר) בציון ממוצע של 80 ובציון של לפחות 70 בכל מקצוע, יוכלו להתקבל לסמסטר ב כסטודנטים מן המניין, והנקודות יוכרו להם.
 • הרשמה למסלול - ההרשמה למסלול היא דרך היחידה ללימודי חוץ. הרישום יהיה על בסיס "כל הקודם זוכה". היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ תנהל רשימת המתנה בהתאם. דמי ההרשמה לתוכנית הם 480 ₪. התאריך בו ישולם סכום זה מהווה את הבסיס של "כול הקודם זוכה". דמי ההרשמה יהוו חלק משכר הלימוד למי שיתחיל ללמוד. מחצית מדמי ההרשמה תוחזר למועמדים שיבטלו את הרשמתם עד לתאריך 30.6.2021.
 • שכר הלימוד - שכר הלימוד לסמסטר של 17 נ"ז יעמוד על 7205 ₪ (כולל מע"מ) ועוד 280 ₪ (כולל מע"מ) לכל נקודה נוספת (אם תילמד) שיגבה על ידי היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ.
 • על הסטודנטים לשלוח למדור מועמדים והערכה גיליון ציונים מקורי של ציוני כול הסמסטר.
 • מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה של האפיק המקוצר, יכולים להמשיך לאפיק הארוך של שנה אקדמית מלאה. הקבלה תהיה על פי דרישות המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה.

רשימת המסלולים המוצעים באפיק זה

מסלולי הלימודים
הנדסה אזרחית - חדש
ביולוגיה
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
ביוכימיה מולקולרית
הנדסה כימית
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
הנדסת הסביבה
הנדסת חומרים
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה
הנדסת מכונות
כימיה
מסיימים בציון ממוצע של 90 ומעלה יהיו זכאים להיצטרף לתוכנית הזנק – תוכנית ארבע שנתית שמקנה תואר ראשון ושני

קטלוג לימודים תשפ"א 2022-2021

היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון