אפיק קבלה מקוצר מלימודי חוץ בטכניון

קבלה לטכניון לסמסטר ב תשפ"א ( מרץ 2021) על סמך אפיק קבלה מקוצר מלימודי חוץ בטכניון

שימו לב!

מסלול קבלה זה תקף אך ורק לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם באפיק קבלה מקוצר בלימודי חוץ של הטכניון בסמסטר א. הם יוכלו להתקבל לסמסטר ב תשפ"א (מרץ 2021), על פי הישגיהם בסמסטר א.

דרישות קבלה כלליות מהאפיק המקוצר לטכניון

 • המועמדים ילמדו, במהלך סמסטר א תשפ"א (אוקטובר 2020), את המערכת המומלצת של סמסטר א, במסלול אליו הם רוצים להתקבל, דרך היחידה ללימודי חוץ.
 • הסטודנטים יצטרכו לצבור לפחות 18 נ"ז בסמסטר אחד, לא כולל קורסי שפות וספורט. אם מועמדים לטכניון צברו כבר חלק מהמקצועות הנכללים בסמסטר ראשון בלימוד קודם, עליהם ללמוד בסמסטר א תשפ"א לפחות 18 נקודות זכות מהמערכת המומלצת של הפקולטה הרלוונטית. מועמדים שכבר צברו נקודות אלה, מוזמנים להתייעץ עם מזכירות הפקולטה בדבר קורסים מתאימים.
 • על מועמדים אלו להיבחן בבחינת ידע באנגלית (אמיר, או פרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי) ולקבל ציון של 104 לפחות, כקבוע בטכניון, עד תום סמסטר א (מועד דצמבר 2020 לכל המאוחר). מועמדים במסלול זה יהיו פטורים מבחינת יע"ל-ידע בעברית.
 • מועמדים שישלימו את סמסטר א  שנלמד באפיק צבירה/מעבר, בציון ממוצע של 80 ובציון של לפחות 70 בכל מקצוע, יוכלו להתקבל לסמסטר ב כסטודנטים מן המניין, והנקודות יוכרו להם.
 • מועמדים שלא נבחנו בבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל, וקיבלו ציון 70 ומעלה, חייבים להיבחן בבחינת סיווג במכניקה כתנאי ללימוד המקצוע פיזיקה 1.
 • שכר הלימוד לסמסטר של 18 נ"ז יעמוד על 7205 ₪ (כולל מע"מ) ועוד 280 ₪ (כולל מע"מ) לכל נקודה נוספת (אם תילמד) שיגבה על ידי היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ.
 • על הסטודנטים לשלוח למרכז רישום וקבלה גיליון ציונים מקורי של הסמסטר.

רשימת המסלולים המוצעים באפיק זה

 • ביולוגיה
 • ביוכימיה מולקולרית
 • כימיה
 • פיזיקה
 • מתמטיקה, מתמטיקה עם מדעי המחשב ומתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים
 • מתמטיקה-פיזיקה
 • חינוך למדע וטכנולוגיה
 • הנדסת אווירונוטיקה וחלל
 • הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
 • הנדסה ביו-רפואית
 • הנדסה ביו- רפואית ופיזיקה 
 • הנדסת חומרים
 • הנדסת חומרים עם ביולוגיה
 • הנדסת חומרים עם כימיה
 • הנדסת חומרים עם פיזיקה
 • הנדסת חשמל
 • הנדסה כימית
 • הנדסה ביוכימית
 • הנדסת מכונות
 • הנדסת תעשייה וניהול
 • הנדסת נתונים ומידע
 • הנדסת מערכות מידע
 • הנדסה אזרחית
 • הנדסת סביבה
 • הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה

קטלוג לימודים תש"ף 2021-2020

היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון