אפיק קבלה מקוצר מלימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון

בהתאם להחלטת הנהלת הטכניון, מועמדים לשנה"ל תשפ"א יוכלו להתחיל לימודיהם באפיק צבירה בלימודי חוץ של הטכניון ולהתקבל לטכניון על פי הישגיהם באפיק זה.

דרישות קבלה כלליות מהאפיק המקוצר

 • מועמדים ילמדו, במהלך סמסטר א תשפ"א (אוקטובר 2020), את המערכת המומלצת של סמסטר א, במסלול אליו הם רוצים להתקבל, דרך היחידה ללימודי חוץ.
 • הסטודנטים יצטרכו לצבור לפחות 18 נ"ז בסמסטר אחד, לא כולל קורסי שפות וספורט. אם מועמדים לטכניון צברו כבר חלק מהמקצועות הנכללים בסמסטר ראשון בלימוד קודם, עליהם ללמוד בסמסטר א תשפ"א לפחות 18 נקודות זכות מהמערכת המומלצת של הפקולטה הרלוונטית. מועמדים שכבר צברו נקודות אלה, מוזמנים להתייעץ עם מזכירות הפקולטה בדבר קורסים מתאימים.
 • על מועמדים אלו להיבחן בבחינת ידע באנגלית (אמיר, או פרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי) ולקבל ציון של 104 לפחות, כקבוע בטכניון, עד תום סמסטר א (מועד דצמבר 2020 לכל המאוחר). מועמדים במסלול זה יהיו פטורים מבחינת יע"ל-ידע בעברית.
 • מועמדים שישלימו את סמסטר א  שנלמד באפיק צבירה/מעבר, בציון ממוצע של 80 ובציון של לפחות 70 בכל מקצוע, יוכלו להתקבל לסמסטר ב כתלמידים מן המניין, והנקודות יוכרו להם.
 • מועמדים שלא למדו פיזיקה בתיכון חייבים לעבור מבחן סיווג במכניקה כתנאי ללימוד המקצוע פיזיקה 1.
 • שכר הלימוד לסמסטר של 18 נ"ז יעמוד על 7205 ₪ (כולל מע"מ) ועוד 280 ₪ (כולל מע"מ) לכל נקודה נוספת (אם תילמד) שיגבה על ידי היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ.

רשימת המסלולים המוצעים באפיק זה

 • ביולוגיה
 • ביוכימיה מולקולרית
 • כימיה
 • פיזיקה
 • מתמטיקה, מתמטיקה עם מדעי המחשב ומתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים
 • מתמטיקה-פיזיקה
 • חינוך למדע וטכנולוגיה
 • הנדסת אווירונוטיקה וחלל
 • הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
 • הנדסה ביו-רפואית
 • הנדסה ביו- רפואית ופיזיקה 
 • הנדסת חומרים
 • הנדסת חומרים עם ביולוגיה
 • הנדסת חומרים עם כימיה
 • הנדסת חומרים עם פיזיקה
 • הנדסת חשמל
 • הנדסה כימית
 • הנדסה ביוכימית
 • הנדסת מכונות
 • הנדסת תעשיה וניהול
 • הנדסת נתונים ומידע
 • הנדסת מערכות מידע
 • הנדסה אזרחית
 • הנדסת סביבה
 • הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה

קטלוג לימודים תש"ף 2019-2020

היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון