מהלך ההרשמה והטיפול במועמדות

בעמוד זה מפורטים השלבים לרישום לתואר הראשון בטכניון. מומלץ לקרוא את שלבי ההרשמה והקבלה לפני ביצוע ההרשמה עצמה כדי למנוע טעויות ואי הבנות.